עמית והגר | הסיפור שלנו

משווע בעולמות שהיו צריכים להביא אותנו למטרות שלנו היינו חייבים ללמוד והרבה. השיטה: בוחרים את התוכן ומשתפים בקבוצת הווטסאפ שלנו השעות היומיות. הזמן 24 זמן עודף לא היה לנו. היינו חייבים להנדס מחדש את שאותר למשימה היה ברובו בדרכים לעבודה, בחזרה ממנה ובלילה, אחרי שהבית הולך לישון, או שכבר אינו זקוק לנו. השיטההייתהפשוטה: בוחריםבבוקרתוכן לשמיעהמתוךהתכניםבקבוצתהווטסאפ שפתחנו וכל אחד מאיתנו מקשיב לו בהלוך ובחזור מהעבודה. ההקשבה הייתה בצימאון ובסקרנות רבה. נכנסים לרכב, סוגרים את דיווחי הפקקים בגלגל"צ, לא מחפשים למי להתקשר כדי להפיג את שיממון הדרך, פותחים את קובץ השמע היומי וצוללים לתוכו. שמענו שם הכל. דברים מחדשים, דברים מרתקים, מאנשים שעשו שינויים, שהגיעו להצלחות, שסידרו לעצמם את החיים אחרת בכל מיני תחומים. בהתחלה, שמענו ישראלים כאלה לצד אמריקאים כאלה, אבל מהר מאוד הישראלים נשמעו כמו תרגום של האמריקאים - אז הלכנו ישר למקור. שמענו על "תודעה",

הסיפור שלנו | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il 13

הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator