עמית והגר | הסיפור שלנו

"העשרה זוגית בדרך אל החופש": כך נרקמה התוכנית המאתגרת להשבת הזמן האבוד

10

הצטרפו לקהילה שלנו

www.bddror.co.il | עמית והגר דרור | הסיפור שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator