זמן אמי"תי | עלון בית חינוך אמי"ת כרמיאל

חידונים ושעשועונים

רכז תושב"ע אלי לוגסי

חידון הנהגת התלמידים

כנגד: לא יחרץ כלב לשונו"

שאלות . אני אחת ממכות מצרים. קצץ 1 ראשי וזנבי ותקבל יצור עקשני. . איזו ממכות מצרים יכולה 2 להיקרא: א. אדומה ב. ירוקה ג. שחורה? . שתיים ממכות מצרים נכתבות 3 באותן אותיות בסדר אחר. מה הן? . איזו מכה נתנה לחג הפסח את 4 שמו? . ציין שמות של חמישה סוגי מצות. 5 . מה פירוש המילה: "אפיקומן"? 6 . אילו דברים בהגדה של פסח 7 ?4 קשורים למספר . מה משותף לחגים: פסח, פורים 8 וחנוכה? . מה הטעמים לכך שמכינים בליל 9 מצות? 3 הסדר . כיצד רמוז השיעבוד במצרים 10 במילה: "כרפס"? >> תשובות במהופך ב.כנגד דברי אברהם לשרה :"מהרי לושי שלוש סאים קמח סולת". (המפגש עם אותיות ס פרך ריבוא עבדו בפרך ב. כרפס ראשי תיבות של "כלבים ראו פיהם סגרו" . מכת בכורות שבה ה פסח על בתי בני . סוגי מצות: שמורה, שרויה,עשירה, לשונות אור בכל מושבותם" בפורים : ליהודים חג האורים. הסוגים : כהן לוי וישראל

60 דהיינו

2 .10

= רמזים: א. כרפס

דניאל בר-גיא מספר שאלות על רשת אמי"ת, בית החינוך, המורים והתלמידים.

המלאכים קרה בפסח )

9

3 .א. כנגד

= היתה אורה ושמחה". חנוכה

לחידון לחץ

8

לב"י היה = . המלה אור משותפת: בפסח

4 גאולה,

אמהות.

4 .7

4 קושיות,

4 בנים,

4 כוסות,

הוציאו לפנינו.

= הוציאו מנא

= כלים. או אפיקו קמן

6

= . מ לה בארמית שפירושה: אפיקו

עבודת יד, עבודת מכונה.

5

ישראל

1 2 3 4

. דבר, ברד

י ון לחידון לחץ

. א. דם ב. צפרדע ג. חושך

. צפרדע, פרד

תשובות

צוות מתמטיקה

7 | בית חינוך אמי"ת כרמיאל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online