זמן אמי"תי | עלון בית חינוך אמי"ת כרמיאל

לצוות בית החינוך שלנו ב- מכל תלמידי בית החינוך

יחד כל הדרך... צוות בית החינוך שלנו בסרטון עם מסר מחזק לימי הקורונה

בית חינוך אמי"ת כרמיאל 21927 , כרמיאל. 187 כתובת: דרך השלום https://amitcarmiel.tik-tak.net : אתר 04-9880388/9 : טלפונים helen@amit.org.il : מייל https://bit.ly/2wLMXfW : פייסבוק לפרטים והרשמה: 052-6070792 : יאיר גרידיש, מנהל חטיבת ביניים 052-9513555 : אורה מן, רכזת מעברים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online