זמן אמי"תי | עלון בית חינוך אמי"ת כרמיאל

קורבן פסח ח על מה ולמה? ?

שמעון מנדלבאום רכז תנ"ך

10 בית חינוך אמי"ת כרמיאל | מרכזיותו של קורבן פסח בחיי העם היהודי. בנוסף לכל האמור לעיל המשנה במסכת כריתות אומרת: ע שית קורבן הפסח, מתוארת פעמים רבות בתנ"ך. יותר נכון, הכי הרבה בתנ"ך. שש פ מים מתוארת עצם עשייה של מצוות קורבן הפסח. בספר שמות פרק י"ב –קורבן פסח שעשו בני ישראל במצרים והיזו מדמו על מזוזות הבית והמשקוף. בספר במדבר פרק ט'- קורבן פסח שעשו ישראל בשנה השנייה לצאתם ממצרים במדבר סיני, ומפורט גם שהטמאים לנפש, עשו קורבן בי"ד אייר, פסח שני. בספר יהושע פרק ה' –קורבן פסח שעשו ישראל ארבעה ימים לאחר מעבר הירדן ,בכניסתם לארץ , בגלגל. בספר דברי הימים ב' פרק ל' - פסח חזקיהו המלך, שעשו ישראל לאחר שטיהרו את המקדש וירושלים מטומאות אחז אבי חזקיהו . בספר דברי הימים ב' פרק ל"ה –פסח יאשיהו המלך, שעשו ישראל לאחר המהפכה 55 הדתית שעשה יאשיהו לאחר שנות מלכות מנשה סבו ,ושנתיים מלכות אמון אביו אשר שיתקו את פעולת המקדש. בספר עזרא פרק ו – עם הקמת בית שני מתואר עשיית קורבן פסח. מלבד ששת התיאורים של עשיית הפסחים אלו, פרק מ"ה בספר יחזקאל מתאר שלאחר שיבנה המקדש במהרה בימנו יעשו קורבן פסח. התיאורים הרבים, מראים על

ומפני זה היו אוסרים לשחוט הצאן והיו מואסים רועי צאן - אמר, "הן נזבח את תועבת מצרים", ואמר, "כי תועבת מצרים כל רועה צאן". תיאור עשיית קורבן פסח פעמים רבות כל כך בתנ"ך, הוא יציאה ושנוי מהתפיסה הקודמת שהייתה בישראל. יציאה מהחשכה ששררה בישראל לאורה גדולה. הציווי של התורה בקורבן פסח הוא לשחוט את העבודה זרה מקרבנו, בכל שנה ושנה. ומה היא אותה עבודה זרה? שהכול קבוע, אני איני יכול להשתנות, 'ככה אני'. התורה אומרת: יש דברים קבועים ואתה יכול לקחת אותם ולהשתנות. אחרי שאדם שוחט את התפיסה המעוותת שהוא אינו יכול להשתנות, היא אומרת לו להקריב. רק כאשר אדם מוכן להקריב הוא יכול להשתנות. השלב הראשון הוא הבנה שהתפיסה מעוותת, השלב השני היא הקורבן מלשון הקרבה , ואז נוצרת אותה קירבה מיוחדת אל ה'. הציווי הוא לשחוט את קורבן פסח ולהקריבו בכל שנה ושנה, ואם לא עושים זאת מתחייבים בכרת. כי האדם שלא מוכן להשתנות להשתפר לצאת מחומותיו, הוא נכרת מעצמו. ליל הסדר הוא הזמן המיוחד שנותן לנו הקב"ה , לצאת מהמיצרים של מצרים, מהמיצרים של חשכת החורף, ולתת לנו כוחות חדשים לשנוי והתקדמות.

שְׁלשִׁים וָשֵׁשׁ כְּרֵתוֹת בַּתּוֹרָה, ... הַפֶּסַח וְהַמִּילָה בְּמִצְוֹת עֲשֵׂה. שתי מצוות עשה היחידות בתורה שהמבטל אותם חייב בעונש החמור של כרת הן, ברית מילה , וקורבן פסח. מתוך חומרת העונש ניכרת חשיבות הדבר . ככל שהדבר חשוב יותר, האזהרה עליו חמורה יותר. יסוד קורבן פסח נמצא , במצווה הראשונה שנצטוו ישראל . "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה". המצריים נהגו בלוח שנה שמשי. שהעונות קבועות בו ואין בו שום שינוי. אמירה הרוחנית שהכל קבוע מראש, ואין שום שינוי. בניגוד אליו לוח השנה הירחי שיש בו התחדשות . כל חודש מולד הלבנה והיא מתפתחת. הלוח השנה היהודי שישראל מצווים בו ב "החדש הזה לכם", בנוי מהדבר הקבוע, הלוח השמשי והמשתנה, הלוח הירחי . ישראל מקדשים את הזמנים על פי ראייתם את הירח המתחדש. וישראל מעברים את השנים לאזן בין הלוח הירחי לבין השמשי. האמירה הרוחנית, שבתוך הקבוע יש שנוי ואדם יכול לכולל את השנוי. על פי תפיסה זאת של המצרים שהכול קבוע, הם האמינו באסטרולוגיה ומזלם היה "טלה ". אסטרולוגיה נוקטת שהכול קבוע מראש, ואין שינוי. כמו שכותב הרמב"ם במורה נבוכים על המצריים: ואומר כבר אמרה ה'תורה', כפי מה שפרש אונקלוס, שהמצרים היו עובדים מזל טלה,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online