אל תבואו יהיה כייף! | אביב 2024

מעיינות ונחלים

עין מח"ר | כל השנה מומלץ באביב/קיץ עונה: | ירושלים אזור: | קל דרגת קושי: | חניה בצמוד למקום סוג מסלול: | : כניסה למים, צל, שולחנות פיקניק עוד על המסלול | : מבוא חורון, נא לקרוא הסבר waze- ב | חינם עלות:

מבוא חורון. מעין צלול = עין מח"ר ומושלם בסמוך למבוא חורון. למעיין אין שילוט הגעה, והוא גם לא מופיע ב- .waze כאשר המעיין מלא, המים מגיעים מטרים. במקום ספסלים 2- לעומק של כ ושולחנות פיקניק מוצלים. בוויז תרשמו מבוא חורון. איך מגיעים: שתגיעו למבוא חורון אל תפנו לישוב אלא תמשיכו בכביש עד שתגיעו לצומת. כמה מטרים לפני הצומת מצד שמאל תראו שביל עפר. זה השביל אשר מוביל למעיין. בית הקשתות, חאן מה עוד בסביבה: שער הגיא, הר הרוח, עיינות בוקר, עין כסלון, עין רזיאל.

0 20

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker