הסינפונייטה הישראלית באר-שבע | העונה ה-50

3 קלאסיקה מס׳

איטליה הקלאסית ג'אנה פראטה, מנצחת )איטליה( אבי אביטל, מנדולינה 3 רספיגי: אריות וריקודים עתיקים, סוויטה מס'

ויוולדי: קונצ'רטו למנדולינה בדו מז'ור ג'ובאני סולימה: קונצ'רטו למנדולינה רוסיני: האיטלקיה באלג'יר, פתיחה )האיטלקית( 90 בלה מז'ור, אופ' 4 ' מנדלסון: סימפוניה מס

20:30 בשעה 7.1.23 מוצ"ש

4 ׳ קלאסיקה מס

חלום אמריקאי זיו קוז'וקרו, מנצח אסי מתתיאס, כינור ברנשטיין - "קנדיד" , פתיחה )עיבוד - זיו קוז׳וקרו( אייבס: השאלה ללא מענה ברבר: קונצ'רטו לכינור קופלנד - אביב בהרי האפאל'צים גרשווין: אמריקאי בפאריז )עיבוד- זיו קוז'וקרו(

20:30 בשעה 11.2.23 מוצ"ש

08

Made with FlippingBook Digital Publishing Software