הסינפונייטה הישראלית באר-שבע | העונה ה-50

הסינפונייטה וגיל שוחט מארחים את דיקלה 1 ׳ קונצרט מס

גיל שוחט, ניצוח, פסנתר וניהול מוסיקלי

21:00 בשעה 3.9.22 מוצ"ש

2 ׳ קונצרט מס

הסינפונייטה וגיל שוחט מארחים את קובי אוז גיל שוחט, ניצוח, פסנתר וניהול מוסיקלי

21:00 בשעה 26.11.22 **מוצ"ש

23

21:00 בשעה 1/2/22 מוצ״ש

Made with FlippingBook Digital Publishing Software