הסינפונייטה הישראלית באר-שבע | העונה ה-50

צלילי הבכורה 1 קונצרט מס׳ אבי אוסטרובסקי, מנצח

"אורקסטרה" – הקרנת סרט דוקומנטרי על הקמת התזמורת )בימוי: אלי כהן( נועם שריף: מטמורפוזות על גליארד )"ארואיקה( 55 במי-במול מז'ור, אופ' 3 בטהובן: סימפוניה מס'

ערב נוסטלגי ומיוחד עם שיחזור קונצרט הבכורה של הסינפונייטה הישראלית באר שבע

20:30 בשעה 16.3.23 חמישי

פרח במדבר 2 קונצרט מס׳

ניר קברטי, מנצח נינה אדלמן,סופרן סוניה פרינה, קונטראלטו ליויו אינדריקו, טנור פול ארמין אדלמן,בריטון המקהלה הקאמרית תל-אביב מקהלת קולגיום ת"א

קאררה: "פרח במדבר" קונטראלטו ותזמורת 125 ברה מינור, אופ' 9 בטהובן: סימפוניה מס' )"הכוראלית"( ערב מרגש שלא נראה כמותו עם יצירה מקורית שנכתבה עבור הסינפונייטה ומבוססת על פסוקים מתוך ספר ישעיהו.

21:00 בשעה 25.3.23 מוצ״ש

13

21:00 בשעה 1/2/22 מוצ״ש

Made with FlippingBook Digital Publishing Software