הסינפונייטה הישראלית באר-שבע | העונה ה-50

ארץ ארבע השפות ניר קברטי, מנצח אנסמבל הפסנתרנים "מולטיפיאנו" (, סוויטה על שירי עם ישראליים 2012) " אריה לבנון: "ארץ ארבע השפות 242 ' מוצרט: קונצ'רטו לשלושה פסנתרים בפה מז'ור, ק 11 ' , אופ 1 ' שבלייה סנט ג'ורג': סימפוניה מס בסול מינור )"התרנגולת"( 83 היידן: סימפוניה מס' 7 קלאסיקה מס׳

21:00 בשעה 3.6.23 מוצ"ש

8 קלאסיקה מס׳

רחלין בסינפונייטה ניר קברטי, מנצח יוליאן רחלין, כינור מקס שטרן: "יובל", יצירה מקורית לתזמורת קאמרית 16 ' בסול מינור, אופ 2 ' פרוקופייב: קונצ'רטו מס סיבליוס: "ואלס עצוב" )"יופיטר"( 551 ' בדו מז'ור, ק 41 ' מוצרט: סימפוניה מס

21:00 בשעה 22.7.23 מוצ"ש

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software