שווה | הכי שווה למשפחה, 2023/24

מהדורה דיגיטלית

הכי שווה למשפחה

New catalog 2023/24

קטלוג מוצרים NEW CATALOG

יבוא, שיווק

5168 , נתיבות. ת.ד. 223 האורגים 08-9934020 , פקס: 08-9930991 טל': והפצה בלעדית: shave @ hcohen . co . il מייל: www . hcohen . co . i l אתר :

הכי שווה למשפחה

חד פעמי מתכלה Disposable consumables

סדרת עלי דקל מתכלה Disposable consumables

מגשים עגולים ענקיים מתכלים בקרטון 12 יח’ - 5

מגשים אובלים מתכלים בקרטון 12 יח’ - 5

צלחות ענקיות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 10

בקרטון 12 יח’ - 10 מרקיות מתכלות

צלחות קטנות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 10

צלחות גדולות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 10

מגשים מרובעים מתכלים בקרטון 12 יח’ - 3

קעריות רטבים מתכלות בקרטון 12 יח’ - 10

אובליות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 12

4

סדרת עלי דקל מתכלה Disposable consumables

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות קטנות מתכלות מרובעות

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות גדולות מתכלות מרובעות

צלחות ענקיות מתכלות מרובעות

בקרטון 12 יח’ - 10 בית יוסף

בית יוסף

בית יוסף

בקרטון 12 יח’ - 10 לפתניות מרובעות מתכלות

בקרטון 12 יח’ - 10 מרקיות מרובעות מתכלות

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות מלבניות מתכלות

בית יוסף

בית יוסף

בית יוסף

בקרטון 12 יח’ - 10 מרקיות מתכלות חושן

קטנות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 10

גדולות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 10

ענקיות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 10

5

חד פעמי מתכלה מהודר Disposable consumables

סדרת חושן מתכלה Disposable consumables

צלחות ענקיות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 20 העדה החרדית

צלחות בינוניות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 20 העדה החרדית

צלחות גדולות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 20 העדה החרדית

מרקיות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 20 העדה החרדית

קעריות אובליות מתכלות חושן בקרטון 12 יח’ - 20

העדה החרדית

7

סדרת תפארת מתכלה מעוטר Disposable consumables

עיטור זהב

צלחות ענקיות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

צלחות בינוניות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

צלחות גדולות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

” 12.5 מגשים אובלים מתכלים גדולים תפארת

” תפארת 10 מגשים אובלים מתכלים בקרטון 24 יח’ - 12

בקרטון 24 יח’ - 10 העדה החרדית

העדה החרדית

8

סדרת תפארת מתכלה מעוטר Disposable consumables

עיטור כסף

צלחות ענקיות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

צלחות בינוניות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

צלחות גדולות מתכלות תפארת בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

” מתכלים 10 מגשים מעוטרים תפארת

” מתכלים 12.5 מגשים גדולים מעוטרים תפארת

בקרטון 24 יח’ - 10 העדה החרדית

העדה החרדית בקרטון 24 יח’ - 12

9

הסדרה המתכלה קלאסית Disposable consumables

צלחות מתכלות ענקיות בקרטון 20 יח’ - 25 בית יוסף

צלחות מתכלות גדולות בקרטון 20 יח’ - 25 בית יוסף

צלחות מתכלות קטנות בקרטון 20 יח’ - 25 בית יוסף

צלחות מתכלות עמוקות בקרטון 20 יח’ - 12 בית יוסף

בקרטון 25 יח’ בשרוול - 40 העדה החרדית 8 OZ כוסות נייר מתכלת

מגשים מתכלים אובלים

לפתניות מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 בית יוסף

מרקיות מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 בית יוסף

בקרטון 20 יח’ - 12 בית יוסף

כפיות מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

כפות מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

סכינים מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

מזלגות מתכלות בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

10

הסדרה המתכלה קלאסית - אריזת ענק Disposable consumables 50

העדה החרדית מרקיות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 50

צלחות מתכלות קטנות בקרטון 12 יח’ - 50

צלחות מתכלות גדולות בקרטון 12 יח’ - 50

צלחות מתכלות ענקיות בקרטון 12 יח’ - 50 העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית לפתניות מתכלות בקרטון 12 יח’ - 50

מ”ל מתכלות 350 קעריות עגולות בקרטון 12 יח’ - 50

העדה החרדית

11

חד פעמי צבעוני Disposable

חד פעמי צבעוני Colors Disposable

צלחות ענקיות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות ענקיות כסף בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות ענקיות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות ענקיות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות גדולות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות גדולות כסף בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות גדולות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות גדולות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות קטנות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות קטנות כסף בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלוחת קטנות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

צלחות קטנות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

13

חד פעמי צבעוני Disposable

קעריות אובליות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

קעריות אובליות כסף בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

קעריות אובליות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

קעריות אובליות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

מרקיות כסף בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

מרקיות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

מרקיות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

מרקיות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

העדה החרדית לפתניות כסף בקרטון 20 יח’ - 25

לפתניות קרם בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

לפתניות זהב בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

לפתניות לבן בקרטון 20 יח’ - 25 העדה החרדית

14

חד פעמי צבעוני Disposable

לבן כסף

צבעים נוספים

מגשים אובלים ענקיים בקרטון 20 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים בינוניים בקרטון 26 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים בינוניים בקרטון 26 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים ענקיים בקרטון 20 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים ענקיים

מגשים אובלים ענקיים

בקרטון 20 יח’ - 20 העדה החרדית

בקרטון 20 יח’ - 20 העדה החרדית

לבן

צבעים נוספים

מגשים אובלים עמוקים בקרטון 25 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים עמוקים בקרטון 25 יח’ - 20 העדה החרדית

מגשים אובלים עמוקים בקרטון 25 יח’ - 20 העדה החרדית

15

חד פעמי צבעוני Disposable

זהב כסף

צבעים נוספים

לבן

קרם

לבן

קערות סלט ענקיות בקרטון 50 יח’ - 10 העדה החרדית

קערות סלט ענקית בקרטון 50 יח’ - 10 העדה החרדית

100 צלחות לבן

בקרטון 12 יח’ - 100 100 צלחות קרם העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 100 העדה החרדית

צבעים נוספים

זהב כסף לבן שקוף

כפיות איכותיות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

סכינים איכותיים בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כפות איכותיות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

מזלגות איכותיות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

לבן

כסף

שקוף

זהב

16

הסדרה המשפחתית Disposable

צבע קרם

צלחות קטנות אריזה משפחתית בקרטון 20 יח’ - 75 העדה החרדית

צלחות גדולות אריזה משפחתית בקרטון 20 יח’ - 60 העדה החרדית

צלחות ענקיות אריזה משפחתית בקרטון 20 יח’ - 35 העדה החרדית

מרקיות אריזה משפחתית

לפתניות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 115

קעריות אובליות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 105

בקרטון 16 יח’ - 70 העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

17

הסדרה המשפחתית Disposable

צבע לבן

צלחות ענקיות אריזה משפחתית בקרטון 20 יח’ - 35 העדה החרדית

צלחות קטנות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 75 העדה החרדית

צלחות גדולות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 60 העדה החרדית

מרקיות אריזה משפחתית

לפתניות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 115

קעריות אובליות אריזה משפחתית בקרטון 12 יח’ - 105

בקרטון 16 יח’ - 70 העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

18

הסדרה השקופה Transparent

הסדרה השקופה ת ו ב ע ו ת ו ח י ש ק

צלחת גדולה שקופה בקרטון 30 יח’ - 20 העדה החרדית

צלחת קטנה שקופה בקרטון 28 יח’ - 20 העדה החרדית

מרקיה שקופה בקרטון 24 יח’ - 20 העדה החרדית

צלחת ענקית שקופה בקרטון 14 יח’ - 20 העדה החרדית

קערת סלט ענקית בקרטון 20 יח’ - 10 העדה החרדית

מגש אובלי שקוף בקרטון 26 יח’ - 10 העדה החרדית

לפתניה שקופה בקרטון 18 יח’ - 20 העדה החרדית

אובלית שקופה בקרטון 40 יח’ - 20 העדה החרדית

19

חד פעמי סדרת חושן Disposable ‘hoshen’

חד פעמי סדרת חושן ’Disposable ‘hoshen

לבן

מרקיות חושן

בקרטון 12 יח’ - 8 צלחות בינוניות חושן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 8 צלחות גדולות חושן העדה החרדית

צלחות ענקיות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

קרם פנינה

מרקיות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

צלחות בינוניות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

צלחות גדולות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

צלחות ענקיות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

שקוף

צלחות ענקיות חושן העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

מרקיות חושן

צלחות בינוניות חושן העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

צלחות גדולות חושן העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

21

חד פעמי סדרת חושן ’Disposable ‘hoshen

שחור

בקרטון 12 יח’ - 8 צלחות גדולות חושן העדה החרדית

מרקיות חושן

בקרטון 12 יח’ - 8 צלחות בינוניות חושן העדה החרדית

צלחות ענקיות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

שקוף

קרם פנינה

לבן

שחור

קעריות אובליות חושן

קעריות אובליות חושן

קעריות אובליות חושן

קעריות אובליות חושן

בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

שקוף

קרם פנינה

לבן

שחור

לפתניות חושן העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 8

לפתניות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

לפתניות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

לפתניות חושן בקרטון 12 יח’ - 8 העדה החרדית

22

קערות הגשה סדרת חושן Serving bowl ‘hoshen’

קרם פנינה

לבן

שקוף

שחור

קערות הגשה אובליות בקרטון 12 יח’ - 2 העדה החרדית

קערות הגשה אובליות בקרטון 12 יח’ - 2 העדה החרדית

קערות הגשה אובליות בקרטון 12 יח’ - 2 העדה החרדית

קערות הגשה אובליות בקרטון 12 יח’ - 2 העדה החרדית

שקוף

שקוף

שקוף

קערה עגולה בועות גדולה

קערה עגולה בועות קטנה

קערה עגולה בועות בינונית

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

לבן קרם פנינה שחור

צבעים נוספים

קרם פנינה

קרם פנינה

קערה עגולה בועות קטנה

קערה עגולה בועות בינונית

קערה עגולה בועות גדולה

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

23

גביעי יין חושן Goblets of wine

שקוף נצנץ זהב

שקוף

6

6

גביעי יין גדולים עם רגל מחוברת

גביעי יין קטנים עם רגל מחוברת בקרטון 12 יח’ - 6

בקרטון 12 יח’ - 6 העדה החרדית

העדה החרדית

שקוף נצנץ כסף

6

6

גביעי יין גדולים עם רגל מחוברת

גביעי יין קטנים עם רגל מחוברת בקרטון 12 יח’ - 6

בקרטון 12 יח’ - 6 העדה החרדית

העדה החרדית

שקוף נצנץ זהב

שקוף נצנץ כסף

6

6

גביעי יין גדולים עם רגל מחוברת

גביעי יין קטנים עם רגל מחוברת בקרטון 12 יח’ - 6

בקרטון 12 יח’ - 6 העדה החרדית

העדה החרדית

24

סכו"ם סדרת חושן Disposable ‘hoshen’

שקוף

כפיות חושן

סכינים חושן

מזלגות חושן בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

כפות חושן

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

העדה החרדית בקרטון 36 יח’ - 10

העדה החרדית בקרטון 36 יח’ - 10

לבן

כפיות חושן

סכינים חושן

מזלגות חושן

כפות חושן

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

שחור קרם

צבעים נוספים

כפיות חושן

מזלגות חושן

סכינים חושן

כפות חושן

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 10 העדה החרדית

25

סכו"ם סדרת חושן cutlery ‘hoshen’

שקוף

לבן

קרם

כפות הגשה חושן העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 2

כפות הגשה חושן העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 2

כפות הגשה חושן העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 2

שקוף

לבן

קרם

העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 2 מזלגות הגשה חושן

מזלגות הגשה חושן העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 2

מזלגות הגשה חושן בקרטון 50 יח’ - 2 העדה החרדית

קרם

שקוף

קרם

שקוף

לבן

מיני כפיות חושן העדה החרדית בקרטון 50 יח’ - 20

מיני מזלגות חושן בקרטון 50 יח’ - 20 העדה החרדית

26

חד פעמי Disposable consumables

חד פעמי סדרת האומן Disposable ‘HOMAN‘

שחור זהב

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות ענקיות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות גדולות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות בינוניות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 לפתניות האומן העדה החרדית

קעריות אובליות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מרקיות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מגש מרובע גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש מלבני גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש קטן האומן בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

28

חד פעמי סדרת האומן Disposable ‘HOMAN‘

שחור כסף

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות ענקיות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות גדולות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות בינוניות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 לפתניות האומן העדה החרדית

קעריות אובליות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מרקיות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מגש מרובע גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש מלבני גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש קטן האומן בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

29

Disposable ‘HOMAN‘

12 10

12 10

12 10

12 10

12 10

12 10

25 1

25 1

25 1

30

חד פעמי סדרת האומן Disposable ‘HOMAN‘

לבן זהב

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות ענקיות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות גדולות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 צלחות בינוניות האומן העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 10 לפתניות האומן העדה החרדית

קעריות אובליות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מרקיות האומן בקרטון 12 יח’ - 10 העדה החרדית

מגש מרובע גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש מלבני גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מגש קטן האומן בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

31

כוסות איכותיות מעוטרות סדרת האומן Disposable ‘HOMAN‘

כוסות מעוטרות לבן זהב ‘האומן’ בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות מעוטרות שחור זהב ‘האומן’ בקרטון 25 יח’ - 40

כוסות מעוטרות שחור כסף ‘האומן’ בקרטון 25 יח’ - 40

העדה החרדית

העדה החרדית

כוסות מעוטרות לבן כסף ‘האומן’ בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

32

כוסות איכותיות מעוטרות Disposable cups

כסף

זהב

שחור

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

לבן

קרם

סגול

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות מעוטרות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות יהלום בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

כוסות לונג בקרטון 35 יח’ - 10 העדה החרדית

כוסות וודקה בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

33

קשיות שתיה פלסטיק/ נייר מתכלה drinking straws

קשיות מנייר מתכלה בשקית ( בקרטון 4*20 ) 80 יח’ - 25

קשיות נייר (בקרטון 4*20) 80 יח’ - 25 העדה החרדית

קשיות פלסטיק בקרטון 50 יח’ - 40

מתכלה

חתם סופר

קשיות מנייר מתכלה PVC פסים צבעוני בקרטון 12 יח’ - 125 מתכלה

חתם סופר PVC קשיות פלסטיק בקרטון 24 יח’ - 200

קשיות מנייר מתכלה שחורות עבות בקרטון 12 יח’ - 100

קשיות פלסטיק שחורות עבות בקרטון 12 יח’ - 400

קשיות פלסטיק שחורות עבות בקרטון 24 יח’ - 125

חתם סופר

חתם סופר

34

כלי הגשה חד פעמיים Serving dishes

סכו"ם הגשה Serving chtlery

לבן

כסף

קרם

שקוף

מזלגות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

מזלגות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

מזלגות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

מזלגות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

לבן

כסף

קרם

שקוף

כפות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

כפות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

כפות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

כפות הגשה בקרטון 50 יח’ - 3 העדה החרדית

36

סכו"ם כסוף

Serving chtlery

כפות כסופות בקרטון 36 יח’ - 12 העדה החרדית

כפיות כסופות

בקרטון 36 יח’ - 12 סכינים כסופים העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 12 מזלגות כסופים העדה החרדית

בקרטון 36 יח’ - 12 העדה החרדית

בקרטון 25 יח’ - 20 מיני כפיות כסופות העדה החרדית

בקרטון 25 יח’ - 20 מיני מזלגות כסופים העדה החרדית

37

קערות הגשה Disposable Serving bowls

9.5 קערה מהודרת גדולה “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

12 קערה מהודרת ענקית “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

8 קערה מהודרת בינונית “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

12 X 18 מגש מרובע גדול מהודר

9 X 13 מגש מלבן מהודר

11 קערה אובלית מהודרת “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

העדה החרדית בקרטון 25 יח' - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

שקוף לבן

שקוף לבן

שקוף לבן

8 קערה סגנון קריסטל בנונית “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

9.5 קערה סגנון קריסטל גדולה “

12 קערה סגנון קריסטל ענקית “ בקרטון 25 יח’ - 1

בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

העדה החרדית

38

מגשים Tray

9.5 מגש תחרה מלבני קטן “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

8 מגש תחרה מלבני גדול “ בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

בקרטון 25 יח’ - 1 11.8 מגש עגול גדול סגנון קריסטל “ העדה החרדית

13.2 מגש עגול גדול סגנון קריסטל ”

14 מגש עגול ענק סגנון קריסטל “

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

10.6 מגש עגול קטן סגנון קריסטל “

העדה החרדית בקרטון 25 יח’ - 1

39

tray

’14

’16

’12

25 1

25 1

25 1

’11.8

’15.7

’18

25 1

25 1

25 1

40

מגשי פיצוחים Bowls for nuts

שקוף

לבן

תאים 4 מגש מחולק יח’ 50 יח’ - 1 העדה החרדית

תאים 4 מגש מחולק יח’ 50 יח’ - 1 העדה החרדית

לבן

שקוף

לבן

לבן

תאים 6 מגש פיצוחים גדול בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

תאים 6 מגש פיצוחים קטן בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

תאים 6 מגש פיצוחים קטן בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

41

חד פעמי לבן Disposable dishes

חד"פ לבן Disposale dishes

צלחות עמוקות בקרטון 30 יח’ - 30 העדה החרדית

צלחות גדולות בקרטון 22 יח’ - 50 העדה החרדית

צלחות קטנות בקרטון 48 יח’ - 50 העדה החרדית

מרקיות בקרטון 40 יח’ - 25 העדה החרדית

14205116

“שווה מהדרין”

סדרת מוצרים איכותיים

לכל המשפחה. מוצרים לבית ומוצרי מזון המיוצרים במפעלים המובילים בארץ ובחו”ל. שווה באיכות, שווה במחיר, פשוט מוצר ששוה להכיר!

מאושר לפסח

קעריות אובליות בקרטון 40 יח’ - 25 העדה החרדית

לפתניות בקרטון 80 יח’ - 25 העדה החרדית

כוסות יין בקרטון 96 יח’ - 50 העדה החרדית

כוסות בקרטון 30 יח’ - 100 העדה החרדית

העדה החרדית מזלגות לבן בקרטון 20 יח’ - 100

העדה החרדית כפיות לבן בקרטון 20 יח’ - 100

העדה החרדית סכינים לבן בקרטון 20 יח’ - 100

כפות לבן בקרטון 20 יח’ - 100 העדה החרדית

43

סכו"ם הסדרה המחוזקת disposable

כפיות לבן מחוזק בקרטון 20 יח’ - 70 העדה החרדית

כפות לבן מחוזק בקרטון 20 יח’ - 70 העדה החרדית

סכינים לבן מחוזק בקרטון 20 יח’ - 70 העדה החרדית

מזלגות לבן מחוזק בקרטון 20 יח’ - 70 העדה החרדית

כוסות שתיה קרה שמש בקרטון 25 יח’ - 140 העדה החרדית

44

כוסות נייר Peper cups

40 OZ כוסות קטנות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

10 OZ כוסות גדולות מאוד בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

12 OZ כוסות גדולות מאוד בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

16 OZ כוסות ענקיות בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

8 B כוסות נייר בקרטון 25 יח’ - 40 העדה החרדית

2.5 OZ כוסות קטנות מאוד בקרטון 25 יח’ - 40 רובין

בקרטון 20 מיכסים - + ’ יח 12 איכותיות OZ 10 כוסות נייר עם מיכסים

בקרטון 20 מיכסים - + ’ יח 14 איכותיות OZ 9 כוסות נייר עם מיכסים

9 מיכסים לכוסות נייר-

בקרטון 25 יח’ - 40 9 כוסות נייר איכותית ועבות העדה החרדית

בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

45

תבניות נייר מאפינס + Baking molds

תבניות נייר מעוטרות Disposable Tary

תבניות נייר מלבניות בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות נייר אינגליש בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות נייר חלה גדול בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות פלא נייר בינונית בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות פלא נייר גדולות בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות נייר לחלה בינוני בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות נייר עגולות בנוניות בקרטון 24 יח’ - 3

תבניות נייר עגולות גדולות בקרטון 24 יח’ - 3

העדה החרדית

העדה החרדית

47

מאפינס נייר מעוטרות Disposable Tary

מאפינס נייר אלומיניום קטנים

העדה החרדית מאפינס נייר קטנים בקרטון 24 יח’ - 20

מאפינס אלומיניום גדולים

העדה החרדית בקרטון 24 יח’ - 12

בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

מאפינס נייר קטנים שרינק בקרטון 24 יח’ - 50 העדה החרדית

מאפינס נייר גדולים שרינק בקרטון 24 יח’ - 40 העדה החרדית

מאפינס נייר גדולים בקרטון 24 יח’ - 20 העדה החרדית

48

תבניות אשיות שחור זהב Metal molds

Disposable Tary black & gold

ALU 23

ALU 43

24

6 6

24

6 6

ALU 42

SW 9703

6

4

24

6 6

24

6 4

ALU 168

SW 9705

6

3

24

6 6

24

3 3

50

תבניות אשיות שחור זהב Disposable Tary black & gold

ALU 30 תבניות לבבות אישי בקרטון 24 מיכסים - 10 + ’ יח 10

העדה החרדית ALU 35 תבנית עגולות אשיות בקרטון 24 מיכסים - 6 + ’ יח 6

העדה החרדית

SW 9709 תבנית אינגליש גבוהה 4 בקרטון 24 יח’ - 4

העדה החרדית

51

גלילי מפות ניילון קינוחיות עם מיכסה disposable / PVC

מכסה + קינוחיות יהלום בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית קינוחיות קערית כפית ומכסה

מכסה + קינוחיות לב בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

מכסה + קינוחיות מרובע בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

מכסה + משולש ענק בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

קינוחיות משולש עם מכסה בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

52

גלילי מפות ניילון קינוחיות עם מיכסה קעריות מטבלים disposable / PVC

מכסה + קינוחיות טרפז בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית קינוחיות סיר עם מכסה

קערית מיתבלית קטנה

קערית מיתבלית בינונית

בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

בקרטון 24 יח’ - 12 העדה החרדית

אוז 1 כוס ליקר בקרטון 40 יח’ - 25 העדה החרדית

מגשית מתבלים מחולקת בקרטון 24 יח’ - 10 העדה החרדית

אוז 2 כוס ליקר מרובעת בקרטון 48 יח’ - 20 העדה החרדית

53

+ תבניות אלומניום נייר כסף/אפייה Aluminum molds

תבניות אלומיניום ארוזות Aluminum Tray

R 15 אינגליש קצרות בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית

R 88 אינגליש קייק בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית

A 80 R 64 מלבניות עמוקות

בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית B 8 R 29 טוסטר אובן

בקרטון 30 יח’ - 7 העדה החרדית

R 2 90 מלבניות ארוכות

R 31 105 מרובעות גדולות

R 99 210 מרובעות ענקיות

בקרטון 30 יח’ - 7 העדה החרדית

בקרטון 30 יח’ - 7 העדה החרדית

בקרטון 30 יח’ - 4 העדה החרדית

C 10 תבנית עגול גדול בקרטון 30 יח’ - 4 העדה החרדית

C 60 תבנית עגול עמוק

תבנית מאפינס אישיות בקרטון 24 יח’ - 40 העדה החרדית

בקרטון 30 יח’ - 4 העדה החרדית

נשבר

55

תבניות אלומניום ארוזות Aluminum Tray

R 29 מכסים + תבניות בקרטון 30 יח’ - 10+10

R 64 מכסים + תבניות בקרטון 30 יח’ - 5+5

R 31 מכסים + תבניות בקרטון 18 יח’ - 5+5

R 2 90 מכסים + תבניות בקרטון 30 יח’ - 5+5 העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

העדה החרדית

בקרטון 12 יח’ - 15 העדה החרדית R 29 מכסים ארוז B 8

R 64 A 80 מכסים ארוז

בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית R 2/90 מכסים ארוז

R 31

105 מכסים ארוז

בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 30 יח’ - 10 העדה החרדית

בקרטון 24 יח’ - 3 העדה החרדית תבניות אלומנים ענקיות עם ידיות

56

תבניות אלומניום עבות במיוחד Aluminum Tray

תבניות לחלה עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 4 העדה החרדית

תבניות עמוקות עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות אובן עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 4 העדה החרדית

תבניות רוסטר בינוני עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 3 העדה החרדית

תבניות רוסטר עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 4 העדה החרדית

תבניות מאפינס עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 7 העדה החרדית

תבנית שטוחות עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 2 העדה החרדית

תבנית רוסטר גדול עבות במיוחד בקרטון 15 יח’ - 2 העדה החרדית

57

סירי אלומניום מיכסים + Aluminum Tray

סיר אלומיניום קטן בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

סיר אלומיניום בינוני בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

סיר אלומיניום גדול בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

מיכסה לסיר אלומיניום גדול בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

מיכסה לסיר אלומיניום בינוני בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

מיכסה לסיר אלומניום קטן בקרטון 24 יח’ - 2 העדה החרדית

58

+ ניילון נצמד רדיד אלומניום aluminum Foil

ניילון נצמד עם מתקן לחיתוך קל בקרטון 12 מטר - 60 העדה החרדית

כיסוי ניילון למזון עם גומי בקרטון 24 יח’ - 30 אגודת ישראל

ניילון נצמד זוגות זוגות בקרטון 12 מטר - 30 העדה החרדית

רדיד אלומניום כוכבים ארוך בקרטון 12 מיקרון( - 16 מטר) 30 ס"מ / 45 העדה החרדית

זוג רדיד אלומיניום ארוך זוגות 12 מיקרון( - 14 מטר) 7.5/45 העדה החרדית

זוג רדיד אלומיניום קצר זוגות 12 מיקרון( - 14 ) 30 /ס”מ 7.5 העדה החרדית

250 SQFT רדיד אלומניום ארוך עבה במיוחד

200 SQFT רדיד אלומניום בקרטון 12 מטר - 60 העדה החרדית עבה במיוחד

רדיד אלומניום כוכבים בקרטון 12 מיקרון( - 16 מטר) 30 ס”מ / 30 העדה החרדית

בקרטון 6 מטר - 55.6 העדה החרדית

59

baking paper

10

5

24 5

24 10

24 20

24 50

12 1 20

24 40

60

+ שקיות רב שמושיות שקיות זיפר Food bags

שקיות להכנת קוביות קרח בקרטון 20 יח’ - 12 העדה החרדית

שקיות הקפאה בגליל בקרטון 20 במארז - 2 יח’ * 100 העדה החרדית

שקיות הקפאה בשקית בקרטון 40 יח’ - 200 העדה החרדית

שקיות זיפר רב שימושיות בקרטון 24 יח’ - 20 העדה החרדית

שקיות זיפר קטנות בקרטון 24 יח’ - 30 העדה החרדית

שקיות רב שימושיות ריץ’ רץ’ בקרטון 24 יח’ - 15 העדה החרדית

שקיות אוכל ריץ’ רץ’ בקרטון 24 יח’ - 15 העדה החרדית

61

+ שקיות מזון נייר סנדוויץ + שקיות נייר Food bags

דפי סנדוויץ

בקרטון 24 יח’ - 50 העדה החרדית שקיות נייר למזון

בקרטון 24 יח’ - 100 העדה החרדית

L שקיות מזון בקרטון 20 במארז - 2 יח’ * 150 העדה החרדית

XL שקיות מזון בקרטון 20 יח’ - 300 העדה החרדית

שקיות מרשרשות מדבקות בקרטון 10 במארז - 3 יח’ * 150 העדה החרדית

שקיות אוכל בשקית בקרטון 40 יח’ - 200 העדה החרדית

העדה החרדית שקיות מזון עם ידיות בקרטון 20 יח’ - 200

63

מיכלי איחסון למזון Plastic boxes for food

ליטר 2.5 מיכלי איחסון בקרטון 20 יח’ - 2 העדה החרדית

ליטר 4.5 מיכלי איחסון

בקרטון 14 יח’ - 2 העדה החרדית

ליטר 2 מיכלי איחסון בקרטון 18 יח’ - 4 העדה החרדית

ליטר 3 מיכלי איחסון בקרטון 18 יח’ - 2 העדה החרדית

ליטר 1/2 מיכלי איחסון

ליטר 1 מיכלי איחסון בקרטון 24 יח’ - 5 העדה החרדית

בקרטון 32 יח’ - 6 העדה החרדית

64

מיכלי איחסון למזון Plastic boxes for food

מ”ל 500 גביעי איחסון

מ”ל 1000 גביעי איחסון

בקרטון 40 יח’ - 6 העדה החרדית

בקרטון 40 יח’ - 5 העדה החרדית

מ”ל 270 גביעי איחסון

בקרטון 40 יח’ - 7 העדה החרדית

65

מפיות נייר מהודר / חלק paper towels

מפיות נייר מעוטרות Napkin paper

NP -41 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -37 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -52 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -57 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין

רובין

רובין

רובין

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -23 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -51 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -34 מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -33 מפיות מעוטרות

רובין

רובין

רובין

רובין

מעוטרות מפיות NP-88-WHITE+GOLD

מעוטרות מפיות NP-88-BLACK+GOLD

מעוטרות מפיות NP-88-WHITE+SILVER

מעוטרות מפיות NP-88-BLACK+SILVER

בקרטון 12 יח’ - 20

בקרטון 12 יח’ - 20

בקרטון 12 יח’ - 20

בקרטון 12 יח’ - 20

רובין

רובין

רובין

רובין

67

מפיות נייר מעוטרות Napkin paper

NP -03 SILVER מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -03 GOLD מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 NP -03 BLACK מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20

רובין

רובין

רובין

בקרטון 12 יח’ - 20 מפיות מעוטרות NP -05 GOLD

מעוטרות מפיות NP-04 SILVER בקרטון 12 יח’ - 20

מעוטרות מפיות NP-04 GOLD בקרטון 12 יח’ - 20

בקרטון 12 יח’ - 20 מעוטרות מפיות NP-05 SILVER

רובין

רובין

רובין

רובין

בקרטון 12 יח’ - 20 מעוטרות מפיות NP-06 GOLD

בקרטון 12 יח’ - 20 מעוטרות מפיות NP-02 GOLD

בקרטון 12 יח’ - 20 מעוטרות מפיות NP-06 SILVER

בקרטון 12 יח’ - 20 מעוטרות מפיות NP-02 SILVER

רובין

רובין

רובין

רובין

68

מפיות נייר מעוטרות Napkin paper

NP -02 SILVER מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין NP -02 GOLD מפיות מעוטרות

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין מפיות מעוטרות NP -08 GOLD

מפיות מעוטרות NP -07 SILVER בקרטון 12 יח’ - 20 רבוין

מפיות מעוטרות NP -07 SILVER בקרטון 12 יח’ - 20 רובין

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין מפיות מעוטרות NP -08 SILVER

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין מפיות מעוטרות NP -01 GOLD

בקרטון 12 יח’ - 20 רובין מפיות מעוטרות NP -01 SILVER

69

Napkin paper

18 80

18 80

18 80

18 80

18 80

18 80

18 80

18 80

18 80

70

מפיות נייר מעוטרות זיגזג Napkin paper

מפיות חד שכבתיות זיגזג זהב בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות זיגזג כחול בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות זיגזג סגול בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות זיגזג ורוד בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות זיגזג שחור בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות זיגזג אפור בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפית חד שכבתיות שבת שלום כסף בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפיות חד שכבתיות שבת שלום זהב בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפית חד שכבתיות חג שמח זהב בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

מפית חד שכבתיות חג שמח כסף בקרטון 18 יח’ - 80 העדה החרדית

71

מפיות נייר חד שכבתיות חלק בצבעים Napkin paper

מפית חד שכבתית PEACH 102 אפרסק בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית PISTACNIO 106 פיסטוק בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית WHITE 001 לבן בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית CHAMPAGNE 111 שמפניה בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית PINK 116 ורוד בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית YELLOW 108 צהוב בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית LIGHTBLUE תכלת בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית LILAC 103 לילך בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית כהה LIME 106 לימון בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית כהה DARK BLUE 301 כחול בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית כהה BURGUNDY 309 בורדו בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

מפית חד שכבתית כהה RED 303 אדום בקרטון 32 יח’ - 100 העדה החרדית

צבע נוסף שחור

72

מפיות נייר גדולות במיוחד בצבעים Napkin paper

קרם

ורוד

בורדו

אדום

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

ירקרק

תכלת

לבן

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

מפיות גדולות במיוחד בקרטון 20 יח’ - 50 העדה החרדית

73

נרות Candles

+ נרות שבת נרונים לכוס זכוכית candles

שעות 4 נרונים בקרטון 6 יח’ - 72 אגודת ישראל

שעות 6 נרונים בקרטון 6 יח’ - 72 אגודת ישראל

שעות 6 נרונים בקרטון 12 יח’ - 24 אגודת ישראל

4 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 4 אגודת ישראל

10 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 10 אגודת ישראל

8 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 8 אגודת ישראל

6 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 6 אגודת ישראל

20 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 20 אגודת ישראל

72 נרות שבת בקרטון 8 יח’ - 72 עדה חרדית

16 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 16 אגודת ישראל

12 נרות שבת בקרטון 24 יח’ - 12 אגודת ישראל

75

candles נרות נשמה Soul candles

העדה החרדית שעות 26 נר נשמה בקרטון 24 יח’ - 1

שעות 72 נר נשמה בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל

שעות 48 נר נשמה בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל

בפח 24 נר נשמה בקרטון 48 יח’ - 1 העדה החרדית

פלסטיק

נר נשמה שבועי פלסטיק בקרטון 12 ימים - 7 העדה החרדית

נר נשמה שבועי בקרטון 12 ימים - 7 אגודת ישראל

שמן זית

שמן זית

26 נר נשמה שמן זית בקרטון 24 שעות - 26 העדה החרדית

48 נר נשמה שמן זית בקרטון 24 שעות - 48 העדה החרדית

76

נרות candles

בקרטון 12 יח’ - 1 אגודת ישראל נר הבדלה פרמידה דקורטיבי

נר הבדלה שטוח כחול לבן בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל

נר הבדלה עגול בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל

נר הבדלה דמוי פמוט דקורטיבי בקרטון 12 יח’ - 1 אגודת ישראל

פתילונים משושים בקרטון 36 בקופסא - 48 עדה החרדית

להבונים בקרטון 15 יח’ - 50 אגודת ישראל

זוג כוסיות עם רגליות בקרטון 12 יח’ - 2 העדה החרדית

*רק בחנוכה

נרות חנוכה צבעוניים בקרטון 24 יח’ - 44 אגודת ישראל

נרות חנוכה מהודרים בקרטון 24 יח’ - 45 אגודת ישראל

77

מפות שולחן Table cloths

מפות אל-בד table cloths

מלבן

קרם

אדום

בורדו

לבן

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

זהב

כחול

ת

נ

ב

י

כ

י

ל

ש

ו

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת שולחן אל בד בקרטון 30 יח’ - 1 העדה החרדית

ן

א

ו ט

מ

ה

ל

ו נ

ז

ם

ל

י

מפת פלאנל חלק זהב בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל חלק קרם בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל חלק לבן בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל חלק כסף בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

79

table cloths

20

5

20

80

מפות אל-בד מוטבעות table cloths

מטר 15

ורוד תכלת

סגול כחול ככה

צבעים נוספים

צהוב טורקיז שנהב

באז’

אפור

ורוד

תכלת

לבן

מפת אל בד גליל מוטבעת יח’ 1 מטר - 15 העדה החרדית

אל בד מוטבעת

אל בד מוטבעת

אל בד מוטבעת

אל בד מוטבעת

(24 = 12 שקיות של 2 יח’ - ) 1 העדה החרדית

(24 = 12 שקיות של 2 יח’ - ) 1 העדה החרדית

(24 = 12 שקיות של 2 יח’ - ) 1 העדה החרדית

(24 = 12 שקיות של 2 יח’ - ) 1 העדה החרדית

81

מפות אל-בד מוטבעות table cloths

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת אל בד מוטבעות בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

82

מפות אל בד ראנר מודפס table cloths

ראנר כסף

ראנר זהב

מפת שולחן אל בד ראנר כסף בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת שולחן אל בד ראנר זהב בקרטון 25 יח’ - 1 העדה החרדית

שחור + לבן בורדו + שוהם זהב + שוהם

צבעים נוספים

שחור

מפת שולחן אל בד ראנר מודפס בקרטון 6 מטר - 20 העדה החרדית

זהב כסף

83

מפות פלאנל )אטומות לנוזלים( table cloths

ת

נ

ב

י

כ

י

ל

ש

ו

ן

א

ו ט

מ

ה

ל

ו נ

ז

ם

ל

י

ראנר כסף

ראנר שחור

ראנר בורדו

ראנר כסף

מפת פלאנל עם ראנר בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל עם ראנר בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל עם ראנר בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל עם ראנר בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

זהב

כסף

מפת פלאנל כוכבים זהב בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלאנל כוכבים כסף בקרטון 24 יח’ - 1 העדה החרדית

מפת פלנל עם ראנר יח’ 6 מטר - 20 העדה החרדית

זהב כסף

84

גלילי מפות ניילון מפה לשולחן מתקפל table cloths

כסף

אדום

זהב

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

כחול

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

כוכבים זהב

כוכבים כסף

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

מפת פלאנל עם גומי בקרטון 24 יח’ - 6 העדה החרדית

85

גלילי מפות ניילון גלילי מפות ניילון table cloths

מפת שולחן ענקית בגליל

בקרטון 6 מטר - 45 מפת שולחן בגליל עובי כפול

מפת שולחן ענקית בגליל בקרטון 12 מטר - 25

בקרטון 12 מטר - 45

אגודת ישראל

אגודת ישראל

אגודת ישראל

מפת שולחן עבה במיוחד 6 בקרטון 24 יח’ - 6

בקרטון 24 יח’ - 8 מפת שולחן עבה במיוחד 8

בקרטון 36 יח’ - 8 מפות שולחן עבות שקופות

אגודת ישראל

אגודת ישראל

אגודת ישראל

86

מותג הילדים פיל Children's brand

מותג הילדים פיל Children's brand

טרופית בטעם ענבים בקרטון 40 מל’ - 200 העדה החרדית

בקרטון 40 מל’ - 200 העדה החרדית טרופיל פקק בטעם ענבים

קשיות קשפיל בקרטון 48 יח’ - 200

קרטיבפיל יח’ 8 יח’ - 50 העדה החרדית

ללא צבע מאכל 8 טרופיל * יח’ 15 יח’ - 8 העדה החרדית

חתם סופר

מגבונים לחים בקרטון 8 יח’ - 72 X 5

אגודת ישראל מגבונים לחים יחיד בקרטון 32 יח’ - 72

קשיות קשפיל בקרטון 50 יח’ - 40

אגודת ישראל

חתם סופר

88

מוצרי מזון Food

Food

A 2

A 2

24 - 227

24 -

24 -

24 227

24 - A 2

12 820

A 10

6 - A 10

A 10

A 9

6 -

6 -

6 -

90

מוצרי מזון שימורים Food

גלילי מפות ניילון

7-5% נוזל קוקוס בקרטון 24 מ”ל - 400

בקרטון 24 מ”ל - 400 21-22% קרם קוקוס

לבבות דקל שלם בקרטון 24 ג’ - 400 בד”ץ רובין

לבבות דקל פרוס בקרטון 24 ג’ - 400

בית יוסף

בית יוסף

בד”ץ רובין

פטריות שמפניון חתוכות *שלשות בקרטון 8 ג’ - 290 יח’ במארז 3

פטריות שמפניון חתוכות בקרטון 24 ג’ - 400

פטריות שמפניון שלמות בקרטון 24 ג’ - 400

עדה חרדית

עדה חרדית

עדה חרדית

זוג 2 פטריות שמפניון שלמות * זוגות בקרטון 12 ג’ - 290

פטריות שמפניון שלמות בקרטון 6 העדה החרדית A 9 -

פטריות שמפניון חתוכות בקרטון 6 העדה החרדית A 9 -

העדה החרדית

91

מוצרי מזון שימורים Food

גלילי מפות ניילון

בקרטון 24 ג’ - 425 תירס גמדי שלם

U

בקרטון 24 ג’ - 400 עלי גפן ממולאים חת”ס בני ברק

עלי גפן ממולאים בקרטון 24 ג’ - 280 חת”ס בני ברק

בקרטון 6 ג’ - 1590 עלי גפן ממולאים חת”ס בני ברק

ערמונים קלויים בקרטון 50 ג’ - 100 בית יוסף

פירורי לחם מוזהבים בקרטון 24 ג’ - 200 העדה החרדית

92

גלילי מפות ניילון מוצרי מזון שימורי דגים Food

סרדינים בשמן סויה ופלפל צ’ילי בקרטון 25 ג’ - 125

בית יוסף לפסח + רובין סרדינים ברוטב עגבניות בקרטון 25 ג’ - 125

בית יוסף לפסח + רובין סרדינים בשמן זית בקרטון 25 ג’ - 125

בית יוסף לפסח + רובין

פילה סרדינים בשמן צמחי בקרטון 25 ג’ - 125

מקרלים בשמן צמחי בקרטון 25 ג’ - 125 בית יוסף + רובין

סרדינים בשמן סויה בקרטון 25 ג’ - 125 בית יוסף לפסח + רובין

בית יוסף + רובין

אנשובי צינצנת בשמן חמניות בקרטון 12 ג’ - 100 בית יוסף

אנשובי פח עם פלפל צ’ילי בקרטון 25 ג’ - 46 בית יוסף

אנשובי פח בשמן זית בקרטון 25 ג’ - 46 בית יוסף

אנשובי פח בשמן חמניות בקרטון 25 ג’ - 46 בית יוסף

93

מוצרי מזון טורטיות Food

גלילי מפות ניילון

20 טורטיות חיטה מלאה קוטר 8 בקרטון 12 ג' - 320

20 טורטיות קוטר 8 בקרטון 12 ג’ - 320

25 טורטיות קוטר 6 בקרטון 12 ג’ - 420

בית יוסף

בית יוסף

בית יוסף

30 טורטיות ענקיות קוטר 6 בקרטון 18 ג' - 540

מנצסטר + בית יוסף 20 טורטיות תירס קוטר 8 בקרטון 12 ג' - 320

בית יוסף

94

מוצרי מזון אסייתי Food

גלילי מפות ניילון

25% רוטב צילי מתוק יח’ 12 מל’ - 700 מנצסטר + בית יוסף

רוטב צילי חריף יח’ 12 מל’ - 700 מנצסטר + בית יוסף

רוטב טריאקי יח’ 24 מל’ - 300 מנצסטר + בית יוסף

רוטב סויה יח’ 12 מל’ - 500 מנצסטר + בית יוסף

אטריות נודלס רחבות יח’ 24 ג’ - 400 מנצסטר + בית יוסף

אטריות נודלס דקות יח’ 24 ג’ - 200 מנצסטר + בית יוסף

אטריות נודלס רחבות יח’ 24 ג’ - 200 מנצסטר + בית יוסף

אטריות נודלס דקות יח’ 24 ג’ - 400 מנצסטר + בית יוסף

בטעם עוף HOT CUP יח’ 24 ג’ - 60 בית יוסף

בטעם בקר HOT CUP יח’ 24 ג’ - 60 בית יוסף

בטעם ירקות HOT CUP יח’ 24 ג’ - 60 בית יוסף

95

96

גלילי מפות ניילון פופקורן למיקרוגל popcorn

מארז פופקורן למקרוגל חמאה

מארז פופקורן למקרוגל מלח בקרטון 8 ג’ - 5*100

בקרטון 8 ג’ - 5*85 מארז פופקורן למקרוגל לייט בית יוסף

בקרטון 8 ג’ - 5*100

בית יוסף

בית יוסף

בקרטון 12 ליטר - 2.8 דלי לפוקפורן

97

גלילי מפות ניילון דבש / חמאת בוטנים Food

דבש דבורים בקרטון 12 ג’ - 350 בד”ץ רובין

דבש טהור לחיץ בקרטון 12 ג’ - 350 בד”ץ רובין

דבש דבורים בקרטון 6 ק”ג - 1 בד”ץ רובין

בקרטון 12 גרם - 700 העדה החרדית 100% סילאן טבעי

בקרטון 12 גרם - 470 העדה החרדית 100% סילאן לחיץ טבעי

בקרטון 12 גרם - 510 העדה החרדית חמאת בוטנים קלאסית

בקרטון 12 גרם - 510 העדה החרדית חמאת בוטנים טבעית

בקרטון 12 גרם - 510 העדה החרדית חמאת בוטנים קראנץ’

98

גלילי מפות ניילון שמן קנולה/חמניות שמן קוקוס Food

שמן קנולה בקרטון 2 ליטר - 10 העדה החרדית

שמן קנולה בקרטון 4 ליטר - 5 העדה החרדית

שמן קנולה בקרטון 4 ליטר - 3 העדה החרדית

שמן קנולה בקרטון 6 ליטר - 2 העדה החרדית

שמן קנולה בקרטון 15 ליטר - 1 העדה החרדית

שמן סויה מזוכך בקרטון 3 ליטר - 5 העדה החרדית

שמן סויה בקרטון 4 ליטר - 3 העדה החרדית

שמן סויה בקרטון 15 ליטר - 1 העדה החרדית

שמן קוקוס אורגני בקרטון 12 מ”ל - 500 בית יוסף

ליטר 5 שמן חמניות בקרטון 3 ליטר - 5 העדה החרדית

ליטר 3 שמן חמניות בקרטון 3 ליטר - 3 העדה החרדית

שמן חמניות

בקרטון 3 מל’ - 920 העדה החרדית

99

Food

E

E

15

1

15

1

15

1

15

1

100

מיץ לימון\ חומץ Food

גלילי מפות ניילון

5% חומץ בקרטון 12 ליטר - 1 העדה החרדית

מיץ לימון משומר בקרטון 12 ליטר - 1 העדה החרדית

ליטר 4 מיץ לימון בקרטון 3 ליטר - 4 העדה החרדית

ליטר 4 / 5% חומץ בקרטון 3 ליטר - 4 העדה החרדית

חומץ יין אדום בקרטון 6 מ”ל - 500 העדה החרדית

5% חומץ תפוחים בקרטון 6 מ”ל - 500 העדה החרדית

חומץ בלסמי מיושן בקרטון 6 מ”ל - 500 העדה החרדית

101

מוצרי מנגל BBQ Supplies

King Grill גלילי מפות ניילון מוצרי מנגל BBQ products

)גדולה( 6 רשת צליה בקרטון 24

)ענקית( 8 רשת צליה בקרטון 24

)קטנה( 4 רשת צליה בקרטון 24

שיפודי ניקול בקרטון 24 יח’ - 12

רשת צליה לכבד משובצת בקרטון 24

שיפודי נירוסטה בקרטון 24 יח’ - 6

מברשת לניקוי מנגל פעולות 3 בקרטון 24 יח’ - 1

מלקחיים איכותיים למנגל בקרטון 25 יח’ - 1

מלקחיים איכותיים לסלט בקרטון 24 יח’ - 1

103

King Grill גלילי מפות ניילון מוצרי מנגל BBQ products

זוג כפות עץ בקרטון 6

חלקים איכותי למנגל 3 סט בקרטון 24

נפנף למנגל בקרטון 24

מנגל חד פעמי בקרטון 12

23/38 רשת + מנגל פח בקרטון 12

רגליים( + מנגל נירוסטה ארוך)גדול בקרטון 4

בקרטון 12 רשת למנגל ארוך

104

King Grill גלילי מפות ניילון מוצרי מנגל BBQ products

פחם דרום אמרקאי יח’ 1 ק”ג - 10

פחם דרום אמרקאי יח’ 4 ק”ג - 5

פחם דרום אמרקאי יח’ 7 ק”ג - 2

מדליק פחם נוזלי בקרטון 24 מל’ - 180

מדליק פחם ראש גפרור בקרטון 30 חתיכות - 20

מדליק פחם מוצק

בקרטון 24 קוביות - 48

XL * 3 גפרור בקרטון 40 - * 3

גפרורים בקרטון 100 יח’ - 10

גפרור ארוך בדספלי 24 יח’ - 45

105

King Grill גלילי מפות ניילון מוצרי מנגל BBQ products

ס”מ 30 שיפודים עבים יח’ 25 יח’ - 50

ס”מ 20 שיפודים קצרים בקרטון 25 יח’ - 70

ס”מ 30 שיפודים בקרטון 25 יח’ - 70

חתם סופר

חתם סופר

חתם סופר

ס”מ 40 שיפודים ענקיים בקרטון 25 יח’ - 25

חתם סופר

ס”מ 17 שיפודים יקיטורים בקרטון 25 יח’ - 50 חתם סופר

שיפודים עבים במיוחד

ס”מ 9 שיפודי מזלגונים בקרטון 25 יח’ - 50 חתם סופר

בקרטון 25 יח’ - 50

106

גלילי מפות ניילון קיסמי שיניים Toothpicks

קיסמי שניים חבית בקרטון 12 יח’ - 500 חתם סופר

קיסמי שניים מלחיה בקרטון 12 יח’ - 300 חתם סופר

קיסמי שניים דנטליים עם מברשת בקרטון 48 יח’ - 200 חתם סופר

קיסמי שניים דנטליים עם חוט בקרטון 24 יח’ - 50 חתם סופר

107

עזרי ניקוי Cleaning

גלילי מפות ניילון מטליות מקרופייבר Microfiber cloths

בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל מיקרופייבר לריצפה עם חור למגב

זוג מיקרופייבר לריצפה בקרטון 24 יח’ - 2 אגודת ישראל

מטליות לניקוי כללי בקרטון 24 יח’ - 5 אגודת ישראל

בקרטון 24 יח’ - 2 אגודת ישראל מטליות מיקרופייבר גדולות במיוחד

PVC מיקרופייבר לניקוי כללי בקרטון 12 יח’ - 10 אגודת ישראל

PVC מיקרופייבר לריצפה בקרטון 24 יח’ - 3 אגודת ישראל

מארז מטליות מיוחד בקרטון 24 יח’ - 1+3 אגודת ישראל

מארז חג מטליות מקרופייבר בקרטון 12 במארז - 13 העדה החרדית

משטח לייבוש כלים בקרטון 24 יח’ - 1 אגודת ישראל

109

cleanliness

24 2

24 3

24 2

6

1

24 10

24 2

*6

12 1

24 6

24 4

110

גלילי מפות ניילון מגבונים בדלי / אטבי כביסה Cleanliness

בקרטון 6 בדלי - 400 דלי מגבונים לניקוי כללי

בקרטון 6 בדלי - 400 רבנות חיטוי 99% דלי מגבונים

כריות מתכת בקרטון 48 יח’ - 4 אגודת ישראל

כריות יפניות בקרטון 24 יח’ - 4 אגודת ישראל

סרטי קירצוף בקרטון 24 יח’ - 2 אגודת ישראל

בקרטון 24 יח’ - 40 אטבי כביסה חזקים

בקרטון 24 יח’ - 20 אטבי כביסה אייכותיים

אטבי כביסה

בקרטון 24 יח’ - 9

111

גלילי מפות ניילון מגבים / מגב קליפר פטנט Mop

יח’ 30 מטר - 1.5 מקל עץ הברגה

בקרטון 24 ס”מ - 60 מגב פלסטיק

בקרטון 24 ס”מ - 40 מגב פלסטיק

בקרטון 24 ס”מ - 60 מגב מתכת

בקרטון 24 ס”מ - 40 מגב מתכת

מגב קליפר פטנט בקרטון 24 ס”מ - 60

מגב קליפר פטנט בקרטון 24 ס”מ - 40

112

גלילי מפות ניילון טישו / מגבונים/קיסמי אוזניים Tissue/Wipes/Ear sticks

X 100 נייר טישו חמישיה בקרטון 10 דו שכבתי - העדה החרדית

מגבונים לחים בקרטון 8 יח’ - 72 X 5

נייר שבת חתוך שביעיה מארזים בקרטון 5 במארז - 7 העדה החרדית

אגודת ישראל

העדה החרדית בקרטון 12 יח’ - 200 יח’ 200 קיסמי אוזניים פלסטיק

העדה החרדית בקרטון 24 יח’ - 10 נייר טישו כיס

נייר טישו בקופסא בקרטון 24 דו שכבתי - העדה החרדית

קיסמי אוזניים פלסטיק אריזה כפולה

קיסמי אוזניים בייבי בקרטון 12 יח’ - 80 העדה החרדית

שקית 300 קיסמי אוזניים בקרטון 24 יח’ - 300 העדה החרדית

שקית 80 קיסמי אוזניים בקרטון 24 יח’ - 80 העדה החרדית

בקרטון 6 יח’ - 400 העדה החרדית

113

גלילי מפות ניילון כפפות לטקס Latex gloves

XL כפפות לטקס עם אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

L כפפות לטקס עם אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

M כפפות לטקס עם אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

S כפפות לטקס עם אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

XL כפפות ויניל

L כפפות ויניל

M כפפות ויניל

S כפפות ויניל

בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

כשל"פ

כשל"פ

כשל"פ

כשל"פ

M כפפות לטקס ללא אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

S כפפות לטקס ללא אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

XL כפפות לטקס ללא אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

L כפפות לטקס ללא אבקה בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

114

גלילי מפות ניילון כפפות ניטריל Nitrile gloves

S כפפות ניטריל בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

M כפפות ניטריל בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

XL כפפות ניטריל בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

L כפפות ניטריל בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

S כפפות ניטריל שחורות בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

M כפפות ניטריל שחורות בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

XL כפפות ניטריל שחורות בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

L כפפות ניטריל שחורות בקרטון 10 יח’ - 100 העדה החרדית

סינרי ניילון בקרטון 20 יח’ - 10 העדה החרדית

כפפות ניילון בקרטון 20 יח’ - 100 העדה החרדית

115

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease