סמסונג | קטלוג מסכים ואודיו 2023-2024

טבלת דגמים, גדלים ומידות

The Frame - QLED 4K

Neo QLED 8K

QLED 4K

רוחב המעמד השולחני במ״מ

רוחב המעמד השולחני במ״מ

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

QN900C רוחב במ״מ

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ 48.4

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

LS03BG

Q80C

85" 75" 65" 55" 50" 43"

85" 75" 65"

44.5

1420.4

1122.4 998.5 868.9 743.4 679.2 591.9

26.9 26.9 24.9 24.9 24.9 24.9

1904.3 1085.3 1682.3 960.4 831.9 1456.8 1237.9 708.8 1124.1 644.9 969.5 557.8

43.7 31.0

360 360 360

1144.8 1016.6 893.4

15.0 15.0 15.0

1876.6 1071.5 1654.8 945.6 1433.1 819.9

98" 75" 65" 55"

56.3 32.7 22.9

480 420 390 368

1306.8 1018.9

2180.6 1243.9 1670.6 958.7 1446.5 829.8 1227.6 706.7

35

1042

46.7 46.3 46.9

22.1 16.6 11.8

1076.8 897.2 757.4

22.4 8K • Neo QLED • Slim 1.5 cm • 100% COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things • BT • Tap View

891.3

768 17.1 4K-120Hz • QLED • 100% COLOR • Ambient+ • FULL ArrayX8 • Smart things • BT • Tap View

8.6

678

24.7 419.4 728.9 32"LS03C 5.3 55"65"75"85" 4k 120Hz • QLED 100% COLOR • Ambient • Smart things • BT • Tap View LS-03BG מסגרות עבור אופציה לרכישה 452 591.2

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

QN800C רוחב במ״מ

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

Q70C

85" 75" 65"

44.4

360 360 360

1153.4 1023.8 898.2

17.6 17.6 17.2

1083 1893.4 1668.3 955.6 1443.7 828.4

85" 75" 65" 55"

43.8 33.4 21.4

380 350 320 290

1156.3 1030.6 900.4 778.3

26.9 26.6 25.7 25.7

1901.7 1086.1 1677.5 960.2 1451.7 831.8 1232.9 708.7

31.9

22.5 8K • Neo QLED • Slim 1.7 cm • 100% COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things • BT • Tap View

16.1

4K-120Hz • QLED • 100% COLOR • Ambient+ Dual LED • Smart things • BT • Tap View

OLED

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

Q60C

רוחב המעמד השולחני במ״מ

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

S95C

85" 75" 65" 55" 50"

41.5

1118.9 1040 1076.3 904.1 756.4

1123.3 997.3 872.2 745.9 681.7

26.9 26.6 25.7 25.7 25.7

1900.9 1085.7 1676.7 959.8 1450.9 831.4 1232.1 708.8 1118.3 644.1

77" 65" 55"

28.2 18.9

360 360 360

1048.1 894.4

11.2 11.0 11.0

1716.6 984.1 1443.5 829.4 1224.6 706.2

32

20.9 15.5

771.4 13.8 4K-144Hz • OLED • Ultra Slim 1 cm • PANTONE COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things IOT • BT • Tap View

טיק לבן

מוזהב בהיר חום משופע

11.8

4K • QLED • 100% COLOR • Ambient Dual LED • Smart things • BT • Tap View

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ 44.9

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

S90C

Crystal UHD -4K

Neo QLED 4K

77" 65" 55"

35.1 21.1

366 366

1058.9 896.6 774.5

1718.5 987.6 1443.3 831.7 708.6 1225.4

רוחב המעמד השולחני במ״מ

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

CU8100

QN90C

39.9 39.9

362.9 16.1 4K-144Hz • OLED • LASER SLIM •PANTONE COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things IOT • BT • Tap View

65" 55" 50"

85" 75" 65" 55" 50" 43"

20.9 15.8

1085.5 904.1 763.6

869.6 748.8 683.6

25.7 25.7 25.7

1450.9 831.9 1232.1 708.8 1118.3 644.6

43.5 34.1 24.4

417 417 390 388 519 519

1143

27.2 26.7 25.9 25.8 26.9 26.9

1892.2 1081.9 1670.0 957.4 1446.3 828.7 705.6 1227.4

1017.2 891.4

11.5

4K • Crystal UHD • Smart things • BT • Tap View

17.7 13.5

768

רוחב המעמד השולחני במ״מ

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

S95B

705.4 619.9

644.1

1113.6

רוחב המעמד השולחני במ״מ

960.8 558.9 9.4 4K-120Hz-43"/50" - 4K-144Hz • Neo QLED • Slim 2.5 cm • 100% COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things IOT • BT • Tap View

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

CU8000 רוחב במ״מ

65" 55"

22.3

362.9 362.9

897.6 774.5

39.9 39.9

1444.3 831.7 708.6 1225.4

16.1 4K-120Hz • OLED • LASER SLIM • PANTONE COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things • BT • Tap View

85" 75" 65" 55" 50" 43"

1900.9 1086.2 1677.5 960.7 831.9 1450.9 1232.1 708.8 1118.3 644.6 965.5 559.8

41.5 32.1 20.9 15.8

1129.8 1049.8 1085.5 904.1 764.2 684.5

1129.1

26.9 26.6 25.7 25.7 25.7 25.7

רוחב המעמד השולחני במ״מ

1005.5 869.6 748.8 683.6 599.9

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

QN85C

85" 75" 65" 55"

42.7 34.1 23.7

420 420 390 368

1144.8 1019.8

27.2 26.7 25.9 25.8

1892.2 1081.9 1670.0 957.4 1446.3 828.7 705.6 1227.4

11.5 8.4

891.1

768 17.2 4K-120Hz • Neo QLED • Slim 2.5 cm • 100% COLOR • OTS+ • Ambient+ • Smart things • BT • Tap View

4K • Crystal UHD • Smart things • BT • Tap View

UHD -4K

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

CU7100

85" 75" 65" 55" 50" 43"

40.2 30.4 20.6

1401.9 1426.5 1185.5 1030.1 1009.8

1186.7 1047.9 906.6 782.8

59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.6

1895.9 1083.9 1673.2 958.2 830.3 1449.4 1230.5 707.2 1116.8 644.2 963.9 558.9

13.9 11.4

719.1

8.1

841.7

627.8

4K • UHD • Smart things • BT • Tap View

FULL HD TV

רוחב המעמד השולחני במ״מ

משקל ק"ג ללא מעמד

מעמד + גובה במ״מ

עומק במ״מ

גובה במ״מ

רוחב במ״מ

T5300

32" 4.0 High Definition• Smart TV • HDR • 900PQI • 2XHDMI/1XUSB • Mirroring 737.4 438.0 74.1 438.0 737.4

ברכישת טלוויזיה מבית סמליין אנו מתחייבים לשירות אמין, מקצועי, ללא פשרות ולחלקי חילוף מקוריים לאורך שנים. המפרטים והעיצובים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח

www.samline.co.il | 03-9254848 , קריית אריה, פתח תקווה. טל‘ 12 ייבוא ושיווק סמליין בע"מ, מקבוצת מיניליין, רח' גרניט

Made with FlippingBook Ebook Creator