Orly Gur | English Grammar | אורלי גור

מהדורה דיגיטלית

חוברת ללימוד דקדוק אנגלי

חזרה יסודית ומפורטת על כל הנושאים הדקדוקיים הנלמדים ביסודי , בחטיבה ובתיכון . כללי הדקדוק של השפה האנגלית מוסברים בעברית , מוגשים באופן צבעוני וברור התומך בזיכרון , ומלווים בדוגמאות . הנושאים , התכנים ואוצר המילים מותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך בישראל . מתאים לתלמידי חטיבה ותיכון לצורך ריענון וחיזוק הידע הקיים ותמיכה בלימודים השוטפים , לסטודנטים , למורות ומורים לאנגלית כעזר הוראה וכן לכל מי שמעוניינים לשפר ולדייק את האנגלית שלהם .

www.orlygur.co.il

כל הזכויות שמורות לאורלי גור Orly Gur All Rights Reserves ©

כל הזכויות על תכני חוברת לימוד זו שמורות לאורלי גור בלבד , ומוגנות על פי חוק זכויות יוצרים . © Orly Gur רכישת החוברת מקנה רישיון שימוש אחד בלבד . החוברת מותרת לשימושם של הרוכשים , בני ביתם ותלמידיהם הפרטיים בלבד . כל שימוש אחר חייב באישור בכתב מאורלי גור . אין להעביר את הקישור לחוברת לאנשים אחרים בשום אמצעי תקשורת ואין להעלות אותו לאתרים , בלוגים או רשתות חברתיות . אין לצלם , לשכפל להדפיס או לסרוק עבור אנשים אחרים , וזה כולל מורים אחרים , בתי ספר , כיתות או קבוצות לימוד , אין לשדר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת . אין להעלות את הקבצים לאתרים , בלוגים או רשתות חברתיות . אין להפיץ באופן מסחרי את תכני החוברת או חלק מהם . העוברים על האיסורים הנ " ל מסתכנים בעבירה על חוק זכויות יוצרים .

כל הזכויות שמורות All Rights Reserved © Orly Gur

רשימת הנושאים בחוברת My Grammar Rules

Capital Letters

4

אותיות גדולות

Parts of Speech

6

חלקי הדיבר ( שם עצם, פועל, תואר השם ותואר הפועל ) 10 כינויי גוף וצורות השייכות

Pronouns and Possessive Forms

The Noun – Singular and Plural

17

שם העצם ביחיד וברבים

The Noun – Non-Count Noun

21

שמות עצם לא ספירים

Adjectives – Comparative and Superlative

26

תואר השם

Adverbs – Comparative and Superlative

30

תואר הפועל

Prepositions of Time and Place

34

מילות יחס של זמן , מקום וכיוון

Present Simple – The Verb Be

40

Present Simple

46

Present Progressive

54

Stative Verbs

61

Past Simple – The Verb Be

66

Past Simple

70

Past Progressive

76

Future – All Forms

80

Present Perfect – Simple and Progressive

84

Past Perfect – Simple and Progressive

89

Modals and Semi Modals

93

Passive

100

Gerunds and Infinitives

103

Conditionals

107

Reported Speech

113

Verb Lists

117

Stative Verbs

118

ing ו- ed

119

רשימת פעלים שבהם לא מכפילים את האות האחרונה לפני תוספת 120 רשימת פעלים חריגים

Verb List (V1-V2-V3)

www.orlygur.co.il/shop

4

Capital Letters מתי משתמשים באות גדולה ?

.1 האות הראשונה בתחילת כל משפט באנגלית :

The apples are very sweet. He asked: “ Are you at home now? ”

.2 שמות פרטיים ושמות משפחה של אנשים:

Dana Cohen, Ron Levi, Alon Tavor

.3 תארים של אנשים ותארי קירבה משפחתית :

President Obama, Mr. and Mrs. Golan, Professor Arbel, Dr. Green, Aunt Miriam, Uncle Yossi

.4 שמות של מקומות כמו יבשות , ארצות, ערים, נהרות , הרים ו אזורים בעולם: America, England, Tel Aviv, The Jordan River, The Negev, The North Pole ( הקוטב הצפוני)

.5 שמות של שפות , דתות, עמים ולאומים :

Hebrew, Israeli, The Jewish People

.6 שמות של רחובות , בתי ספר , בניינים ואתרים :

Herzl Street, Alon Junior High School, Hilton Hotel, The Knesset, Habima Theater.

.7 ימות השבוע, חודשי השנה, חגים:

Monday, Saturday, April, October, New Years Eve

( ערב ראש השנה )

.8 פתיחה וסיום של מכתב:

Dear Sharon, / Love, Shiri

.9 מרבית המילים בכל כותרת (שם ספר או סיפור, שם קורס או מאמר, שם הצגה, שיר או סרט וכו') מלבד מילות הקישור!

Harry Potter and the Chamber of Secrets The Sound of Music

.10 כינוי הגוף I – אני – יופיע תמיד באות גדולה, גם באמצע המשפט.

Gill and I are good friends.

5

© Orly Gur

6

Parts of Speech חלקי הדיבר וזיהויים במשפט

כל משפט הוא סיפור קצר . נושא המשפט ( Subject ) הוא בדרך כלל המילה הראשונה במשפט , והוא האדם או החפץ שעליו מספר המשפט . הנושא הוא תמיד שם עצם ( Noun ) נשוא – פועל – Verb הנשוא הוא תמיד פועל והוא פעולה שהנושא עשה / עושה/ יעשה , לפעמים הנשוא הוא הפועל Be ולאחריו תיאור של הנושא ולא פעולה . בדרך כלל הנשוא מופיע מיד לאחר הנושא :

The boys are sitting and talking.

7

© Orly Gur

Parts of Speech חלקי הדיבר וזיהויים במשפט

שם העצם – Noun (N)

אדם - שם פרטי או כללי , ביחיד או רבים לדוגמא : the boys, Dan, my sister

חפץ או בעל חיים - ביחיד או ברבים לדוגמא : the cat, my books, a tree

מקום לדוגמא : Israel, our school, the parks

רעיון או שם עצם מופשט לדוגמא : music, love, work, fear, vacation, concert, problem …

סימני זיהוי לשם העצם בדרך כלל נזהה את שם העצם לפי מה שמופיע לפניו : o אחת המיליות : a, an, the, this, these, that, those o מספר o מילות כמות כגון : some, a few, little, a little, several, lots of, a lot of, much, many, o תוארי שייכות : my, your, our, their, his, her, its o תואר השם המוסיף עליו מידע . o צורת רבים לשם עצם ספיר : a man, an umbrella, three babies, a tall boy, my friends

8

© Orly Gur

הפועל – Verb (V) מילה המתארת פעולה , עשייה או מצב במשפט פעולה . סימני זיהוי לפועל : o תוספות למילת הפועל כגון : d, ed, ied, ing, s, es, ies, o מילים לפני מילת הפועל : המילה to o פעלי עזר כגון : am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had o פעלי עזר (Modals) כגון: can, could, may, might, must, should, would, will תואר השם – Adjective (adj.) מילה המוסיפה מידע על שם העצם , כלומר על האדם , החפץ, המקום או הרעיון . סוגי המידע : תיאור חיצוני , סוג, תכונה, מצב, צבע, כמות או תיאור מקום . בדרך כלל מופיע תואר השם לפני שם העצם . a nice place, a great concert במשפט תיאור ( משפט שבו הפועל היחיד הוא be ) תואר השם מופיע לאחר הפועל be . This car is new. תואר הפועל – Adverb (adv.) מילה המתארת באיזה אופן התבצעה הפעולה . תואר הפועל מופיע בדרך כלל אחרי הפועל . סימן זיהוי : סיומת ly מופיעה בדרך כלל במילה שהיא תואר הפועל .

9

© Orly Gur

10

Subject Pronouns כינויי גוף לנושא המשפט

כינוי הגוף הוא מילה שיכולה לבוא במקום נושא המשפט . נושא המשפט הוא בדרך כלל המילה הראשונה במשפט והיא מייצגת את האדם או החפץ שעליו מספר המשפט . David is a tall man. He is a tall man.

יחיד I = אני

רבים

1

we = אנחנו

you = אתה/את

2 you = אתם/אתן

he = הוא she = היא it = זה

3 they = הם/הן/אלו

שימו באנגלית קיימת התייחסות נפרדת לחפצים ולבעלי חיים על ידי כינוי הגוף it (ביחיד): My computer is very old. It doesn ’ t work very well.

11

© Orly Gur

Object Pronouns כינויי גוף למושא במשפט

כינוי הגוף יבוא במקום שם של אדם או חפץ שהם מושא במשפט . כינוי גוף למושא עונה על השאלה : את מי? למי? Mrs. Gal is a good teacher. I like her. Dan is my friend. I gave him a present.

יחיד

רבים

me = אותי/לי

1 us = אותנו/לנו

you =

אותך/ לך אותך /לך 2 you = אתכם/לכם אתכן/לכן

him = אותו/לו her = אותה/לה it = את זה/לזה

3 them = אותם/להם אותן/ להן את אלו/לאלו

12

© Orly Gur

Possessive Adjectives תארי שייכות

תואר השייכות הוא מילה שמופיעה לפני שם העצם ומתארת למי שייך שם העצם . My little twin sisters are very sweet. Their eyes are green and their hair is brown.

יחיד

רבים

my = שלי

1

our = שלנו

your = שלך/שלך

2 your = שלכם/שלכן

his = שלו her = שלה its = של זה

3 their = שלהם/שלהן/ של אלו

13

© Orly Gur

Possessive Pronouns כינויי שייכות

כינוי השייכות הוא מילה שמופיעה ללא שם העצם ומתארת למי שייך שם העצם שעליו מדובר .

Don ’ t touch that ball, it ’ s mine! My room is bigger than yours.

יחיד

רבים

mine = שלי

1

ours = שלנו

yours = שלך/שלך

2 yours = שלכם/שלכן

his = שלו hers = שלה its = של זה

3

theirs = שלהם/שלהן/ של אלו

14

© Orly Gur

Reflexive Pronouns כינויי גוף עצמיים

משתמשים בכינויי גוף אלו כאשר רוצים לתאר פעולות שאנו עושים בעצמנו או לעצמנו . הם מופיעים לאחר פועל או לאחר מילת היחס by I saw myself in the mirror. Danny fixed his computer by himself.

יחיד

רבים

I - myself

1 we - ourselves 2 you - yourselves

you - yourself he - himself she - herself it – itself

3 they - themselves

15

© Orly Gur

Possessive ‘ S ’ ' S ' השייכות

➢ משתמשים ב - 's' השייכות כדי לציין ששם עצם מסוים שייך למישהו . השמלה של גלית – Galit's dress

שימו

בעברית מופיע ראשון שם העצם השייך : הבובה של אנה. באנגלית מופיע ראשון בעל שם העצם : Anna ’ s doll.

➢ אם בעל שם העצם מסתיים באות 's' משתמשים באותה התבנית : המורה של איריס – Iris's teacher

➢ אם שם העצם שייך לשני אנשים , 's' השייכות תופיע לאחר השם השני :

Sara and Paul ’ s children –

הילדים של שרה ופול

➢ אם בעל שם העצם הוא בצורת הרבים ומסתיים באות 's' משתמשים בתבנית הבאה : המכונית של הוריי – My parents' car

➢ כאשר צורת הרבים חריגה ואינה מסתיימת באות 's' משתמשים בתבנית היחיד :

The children's nanny –

המטפלת של הילדים

The men's club –

המועדון של הגברים

16

© Orly Gur

17

שם העצם – The Noun שם עצם ספיר – שם עצם שניתן לספור אותו

❖ לפני שם עצם ביחיד או לפני שם התואר שמקדים אותו יש להוסיף : a a boy, a book, a story a big box, a sweet orange.

❖ אם שם העצם ( או שם התואר שלפניו ) מתחילים באחד מצלילי אותיות הניקוד מוסיפים : an

an apple, an umbrella, an onion, an old tree, an English lesson.

❖ כאשר השומע/ הקורא יודע על מה או על מי מדובר משתמשים בה ' הידיעה - the .

I want to see the new film with Brad Pitt. Look at the new pupil. He is standing over there. There is a bowl of apples on the table. The apples are red.

18

© Orly Gur

שם העצם – The Noun שם עצם ספיר – שם עצם שניתן לספור אותו

❖ ב דרך כלל מוסיפים לשם העצם s

a lemon – two lemons an apple – four apples

❖ כאשר שם העצם מסתיים באחת האותיות : s ss sh ch x o מוסיפים es a box – many boxes

a peach – three peaches a tomato – some tomatoes

יוצאי דופן :

a photo – photos a radio – radios a piano – pianos ❖ כאשר שם העצם מסתיים באות Y שלפניה אות רגילה , משמיטים את ה - Y ומוסיפים לשם העצם ies a baby – two babies a country – many countries

19

© Orly Gur

❖ כאשר שם העצם מסתיים באות f או בצירוף fe משמיטים את ה - f/fe ומוסיפים ves

a wolf – ten wolves a knife – five knives a scarf – two scarves a leaf – many leaves

יוצאי דופן :

a roof – roofs a cliff – cliffs a chef – chefs

שמות עצם שצורת הרבים שלהם חריגה : רבים men women children feet teeth יחיד a man a woman a child a foot a tooth

a goose a sheep a fish a deer a mouse a louse an ox

geese sheep fish

deer mice lice oxen

20

© Orly Gur

21

Count Noun and Non-Count Noun שם עצם ספיר ושם עצם לא ספיר

שמות העצם באנגלית מתחלקים לשתי קבוצות :

.1 שם עצם ספיר Count Noun -

בקבוצה הראשונה שמות עצם שניתן לספור אותם והם נקראים שמות עצם ספירים Count Nouns -

לדוגמא: an orange, a book, four girls, ten hours.

ניתן להשתמש במילות הכמות הבאות לפני שמות עצם ספירים :

שם עצם ביחיד – a / an / one מספר מועט – a few אחדים – some / several הרבה – many / a lot of

22

© Orly Gur

.2 בקבוצה השנייה - שמות עצם שאי אפשר לספור אותם - שמות עצם לא ספירים – Non-Count Nouns בדרך כלל אלו בשמות עצם שהם חומר , וניתן למדוד כמויות מתוכם אולם לא את החומר עצמו . לדוגמא: לא ניתן למדוד יין – אך אפשר למדוד כוס או בקבוק יין : If you drink a lot of wine – you can't drive. לא ספיר If you drink a glass of wine – you can't drive. ספיר

קבוצת שמות העצם הלא ספירים כוללת :

water, oil, milk, coffee, tea, rain … bread, meat, cake, cheese, snow … pop-corn, sugar, salt, rice, sand …

נוזלים - מוצקים - גרגירים -

music, love, work, time …

שמות עצם לא מוחשיים –

זמן נחשב למושג שאיננו ספיר , אך ניתן לספור שעות או דקות שהן ספירות : How much time did you wait for the doctor? – לא ספיר I waited for the doctor three hours – ספיר כסף נחשב למושג שאיננו ספיר , אך ניתן לספור שטרות או מטבעות שהם ספירים : How much money did you pay for the car? – לא ספיר I paid for the car 100,000 shekels – ספיר

23

© Orly Gur

זכרו: שם עצם לא - ספיר אינו נחשב ליחיד , לא יופיע לפניו a/an . הוא אינו נחשב לרבים ולכן אי אפשר לספור אותו , ואין לו צורת רבים .

ניתן להשתמש במילות הכמות הבאות לפני שמות עצם לא ספירים : כמות קטנה – a little כמות לא מוגדרת – some כמות גדולה – much הרבה – a lot of המילים little ו- few למילים אלו יש יותר ממשמעות אחת . ❖ כמות קטנה במובן חיובי : a few, a little I saved a little money, I can buy a new computer. ) יש לי מספיק כסף כדי לקנות מחשב ) ❖ כמות קטנה במובן שלילי : few, little I only have little money, I can ’ t go abroad this year. ( אין לי מספיק כסף כדי לנסוע לחו "ל) המילה much מבטאת כמות גדולה במובן שלילי I don ’ t have much money in the bank.

24

© Orly Gur

המילה some מתאימה לשמות עצם ספירים ולשמות עצם לא ספירים . ▪ משתמשים במילה some במשפטי חיוב בלבד ! I have some sweets in my bag. ▪ משתמשים במילה some למשפט שאלה שהוא הצעה . Would you like some cookies? המילה any מתאימה לשמות עצם ספירים ולשמות עצם לא ספירים .

▪ משתמשים במילה any למשפטי שלילה ושאלה שאיננה הצעה .

Are there any apples in your bag? There aren ’ t any apples in my bag.

דוגמאות למילים שמודדות כמות לשם עצם לא ספיר : A bar of chocolate - טבלת שוקולד

A loaf of bread - כיכר לחם A bottle of oil - בקבוק שמן A slice of meat - פרוסת בשר A pack of butter - חפיסת חמאה A piece of gum - חתיכת מסטיק A jar of jam - צנצנת ריבה A can of Cola - פחית קולה A cup of coffee - ספל קפה

A tube of toothpaste -

שפופרת משחת שיניים 25

© Orly Gur

26

The Adjective – תואר השם תפקידו לתאר אדם , שם עצם או מצב . במשפטי תיאור אנו משתמשים בפועל BE

The girl is pretty . I am happy today.

תואר השם מופיע לפני שם העצם שאותו הוא מתאר : These are beautiful flowers. Dana is a tall girl.

השוואה באמצעות תואר השם

א. כאשר שמות העצם שווים :

Dina is as pretty as Rina.

ואם אינם שווים : Rina isn ’ t as pretty as Dina.

27

© Orly Gur

ב. כשאחד יותר מהשני : Comparative

adjective + er + than

A snake is longer than a mouse.

✓ אם תואר השם מסתיים ב - e מוסיפים רק r : Mor is nicer than her sister.

✓ אם תואר השם מסתיים ב - CVC , מכפילים את האות האחרונה : Tel Aviv is bigger than Eilat.

✓ אם תואר השם הוא בן יותר משתי הברות : more + adjective + than Dorit is more beautiful than Mirit. ✓ אם תואר השם מסתיים ב - y שלפניה אות רגילה , משמיטים את ה - y ומוסיפים ier : A monkey is uglier than a cat. (ugly)

28

© Orly Gur

ג. כשאחד הוא הכי מכולם : Superlative

the + adjective + est The giraffe is the tallest animal.

✓ אם תואר השם מסתיים ב - e מוסיפים רק est : My dentist is the gentlest dentist in the world.

✓ אם תואר השם מסתיים ב - CVC , מכפילים את האות האחרונה : Eilat is the hottest place in Israel.

✓ אם תואר השם הוא בן יותר משתי הברות : the + most + adjective Math is the most difficult subject at school. יוצאי דופן : adjective comparative superlative ✓ אם תואר השם מסתיים ב - y שלפניה אות רגילה , משמיטים את ה - y ומוסיפים iest : A monkey is funniest animal. (funny)

good bad

better than the best

worse than the worst many/much more than the most few/little less than the least

29

© Orly Gur

30

The Adverb – תואר הפועל תפקידו לתאר את אופן ביצוע הפעולה .

✓ יוצרים את תואר הפועל על ידי הוספת ly לתואר השם : slow – slowly ✓ כאשר תואר השם מסתיים ב - le , משמיטים את ה - e ומוסיפים y . terrible – terribly comfortable - comfortably

✓ כאשר תואר השם מסתיים ב - ll מוסיפים רק y .

full – fully

✓ כאשר תואר השם מסתיים ב - y , משמיטים את ה - y ומוסיפים ily happy – happily angry - angrily ✓ כאשר תואר השם מסתיים באותיות ic , מוסיפים ally . tragic – tragically fantastic – fantastically יוצאי דופן : good – well fast – fast hard – hard straight – straight early – early late - late

31

© Orly Gur

השוואת תואר הפועל א. כאשר אופני הפעולה שווים : David runs as quickly as Yossi.

ואם אינם שווים : Yossi doesn ’ t run as quickly as David.

more / less + adverb + than ב. כשאחד יותר מהשני : Comparative

A snake moves more slowly than a lizard. John speaks Hebrew less fluently than Angela.

ג. כשאחד הוא הכי מכולם : Superlative

the most / the least + adverb

A turtle moves the least quickly of all the animals. Ron behaves the most politely of all his classmates.

32

© Orly Gur

badly worse than the worst well better than the best hard harder than the hardest fast faster than the fastest יוצאי דופן : Adverb Comparative Superlative

33

© Orly Gur

34

Prepositions of Time מילות יחס של זמן

We live in the 21 st century.

מאות שנים –

שנים – He was born in 1970. עונות השנה – I always swim in the summer. חודשים – The school year ends in June . חלקי היום – Let ’ s meet in the evening. (Also: morning, afternoon) בעוד כמה זמן – I will see you in an hour.

in

ימות השבוע – We have English on Mondays.

on

תאריכים – My birthday is on June 13 th .

שעה מדויקת – The lesson starts at 8:00. (Also: noon, midnight)

at

Girls should never go alone at night. לילה –

35

© Orly Gur

Prepositions of Place מילות יחס של מקום

ב... ( מקום לא מוגדר , לא קבוע ) at – I ’ ll meet you at the theater.

in – בתוך ( מקום מוגדר ) The keys are in the bag. על ( מיקום - עם מגע) The book is on the table. on –

under – מתחת ( מיקום) The cat is sleeping under the sofa.

in front of – לפני ( מיקום) A tall man was sitting in front of me, I couldn ’ t see the film.

behind – מאחורי ( מיקום) There are old trees behind the house. בקרבת מקום ( מיקום) They live in a small village near the city. near –

next to – על יד ( מיקום) Dan always sits next to Dana because he likes her.

36

© Orly Gur

above יותר מ ... / מעל ( בלי מגע) Look at the beautiful moon above us. The temperature in Eilat in the summer is above 40 0 .

below – מתחת ( בלי מגע / ) פחות מ ... The apartment below ours is empty now. The Dead Sea is below sea level.

between – בין ... לבין.... I hung the new picture between the two windows.

among – בין רבים I couldn ’ t see you among all the people.

37

© Orly Gur

Prepositions of Direction and Movement מילות יחס של תנועה וכיוון

onto – למעלה אל ( עם תנועה ) The winning actress stepped onto the stage.

off – למטה מ ( ... עם תנועה ) The children got off the school bus. לתוך ( עם תנועה – מראה כיוון ) The man jumped into the water. into –

out of –

מתוך ( עם תנועה – מראה כיוון )

She took the gift out of her bag.

to –

אל ( עם תנועה – מראה יעד )

They are walking to school.

towards – לעבר ( עם תנועה – מראה כיוון ) The little boy ran towards his mother. הרחק מ ( ... עם תנועה – מראה כיוון ) The witness ran quickly away from the body. away from – up – כלפי מעלה ( עם תנועה ) The little boy was climbing up the tree. down – כלפי מטה ( עם תנועה ) Suddenly, the boy got scared and fell down.

38

© Orly Gur

Prepositions of Direction and Movement מילות יחס של תנועה וכיוון

from – מ... ( עם תנועה – מראה נקודת מוצא ) The flight from London will land at 22:00. אל ( עם תנועה – מראה יעד ) The bus for Jerusalem left an hour ago. for – against – כנגד ( כולל מגע או לחץ ) The man was leaning against the wall.

over – מעל ( עם תנועה מצד לצד ) The prisoner jumped over the wall.

through – דרך ( עם תנועה ) He walked through the forest on his way to the castle.

across – מצד לצד ( עם תנועה ) She walked across the road to meet him.

past – ליד ( עם תנועה ) The children walk past Pizza Hut on their way from school.

opposite – מנגד, ממול ( מיקום) The new supermarket is opposite the bank.

39

© Orly Gur

40

הפועל Be פירושו "להיות" והוא מופיע באנגלית במשפטים הנקראים משפטי תיאור אלו משפטים שאין בהם פועל אחר , כלומר אין פעולה ממשית , אלא יש תיאור כלשהו של מצב , מקום, אדם או חפץ . בעברית אין פועל מקביל , ובמשפט תיאור לא משתמשים בפועל . אני שמח – I am happy. The boys are tall. – הבנים גבוהים הפועל Be יחיד רבים I am = אני 1 We are = אנחנו You are = אתה/את 2 You are = אתם/אתן He is = הוא She is = היא It is = זה 3 They are = הם They are = הן They are = אלו הצורה המקוצרת : I am = I ’ m You are = You ’ re We are = We ’ re They are = They ’ re He is = He ’ s She is = She ’ s It is = It ’ s

41

© Orly Gur

הפועל Be

מבנה המשפט בחיוב נושא ( שם או כינוי גוף ) + am / is / are + תיאור

I am a good pupil. Dan is my friend.

מבנה המשפט בשלילה נושא ( שם או כינוי גוף ) + am not / isn ’ t / aren ’ t + תיאור We aren ’ t at home today. The girls are beautiful.

קיצור צורת השלילה : I am not / I'm not

We are not / We're not / We aren't You are not / You're not / You aren't They are not / They're not / They aren't He is not / He's not / He isn't She is not / She's not / She isn't It is not / It's not / It isn't

42

© Orly Gur

הפועל Be

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Am / Is / Are +

+ נושא ( שם או כינוי גוף ) תיאור

תשובות מקוצרות :

Yes, I am

No, I am not

Yes, he is Yes, she is Yes, it is

No, he isn't No, she isn't No, it isn't No, we aren't No, you aren't No, they aren't

Yes, we are Yes, you are Yes, they are

Are your parents angry right now? Yes, they are. / No, they aren ’ t.

Is Kate late to school? Yes, She is. / No, She isn ’ t

43

© Orly Gur

הפועל Be

What - מה, את מה Who – מי, את מי

גם לשאלות על נושא המשפט

When - מתי Where - היכן Why - מדוע Which - איזה How - איך How Many – כמה (ספיר) How much – כמה ( לא ספיר ) How often – באיזו תדירות

שאלות Wh הן שאלות שמטרתן קבלת מידע מהנשאל , בניגוד לשאלות yes/no . קיימים שני סוגי שאלות Wh : .1 שאלות שהתשובה עליהן היא נושא משפט התשובה , והן שואלות מי (who) ביצע את הפעולה ( זכרו כי נושא המשפט הוא מבצע הפעולה .)! במקרה שהנושא הוא חפץ דומם השאלה היא : מה (what)

.2 שאלות המכוונות אל חלק אחר במשפט והן שואלות שאלות מידע מגוונות כמו : איפה? מתי? מדוע? איך? את מי? את מה? וכד'.

44

© Orly Gur

הפועל Be

בשאלה המתייחסת לנושא המשפט , מתייחסים לנושא כאל נעלם-יחיד ולכן הפועל יהיה תמיד בגוף יחיד : is גם אם ידוע לנו בביטחון שבתשובה הנושא בצורת הרבים !

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + is + ? Who is absent today? (Segev and Sagit are absent today.)

What is broken? (The TV is broken.)

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + am/is/are + subject (נושא) + ?

Where is Dana today? (Dana is at the beach today.)

Why are you sad? (I am sad because my dog is lost.

45

© Orly Gur

46

Present Simple

מתי משתמשים ?

o כאשר אנו רוצים לתאר פעולה המתקיימת באופן קבוע , פעולה שהיא הרגל או שיגרה . Maya and Ben watch TV every night. Tom always helps his mother with her shopping. כאשר אנו רוצים לתאר תכונה , עובדה או אמת – שאינן משתנות . Mrs. Levine is a chef. She cooks excellent food. Children know a lot about computers. o

o כאשר אנו רוצים לתאר רגשות ומחשבות . I think that he is a very smart man. Ron hates ice cream.

o כשמדווחים על אירוע בזמן התרחשותו . Zehavi kicks the ball. It ’ s a goal!!!

o בכותרות בעיתונים . Prisoner escapes from jail.

o כשמספרים בדיחות והתרחשויות בסיפור . A man goes into a store … and the man says …

47

© Orly Gur

Present Simple

איך משתמשים ?

כאשר נושא המשפט הוא : I, you, we, they משתמשים בפועל בצורתו הבסיסית :

I never drink coffee. You sing beautifully.

כאשר נושא המשפט הוא : he, she, it יש להוסיף לפועל את האות S : Our teacher gives us a lot of homework. The dog eats three times a day. תוספת S לפועל כאשר נושא המשפט הוא He, She, It ➢ אם הפועל מסתיים באחת האותיות : s, sh, ch, x, o מוסיפים: es kiss – kisses wash - washes fix - fixes go – goes

➢ אם הפועל מסתיים באות Y שלפניה אות רגילה : משמיטים את ה - Y ומוסיפים ies . fly – flies study – studies

➢ הפועל have הופך ל- has 48

© Orly Gur

ביטויי זמן ב - Present Simple

א. ביטויים בני מילה אחת : always - תמיד usually – בדרך כלל generally – בדרך כלל sometimes – לפעמים often – לעיתים קרובות frequently – לעיתים תכופות

seldom – לעיתים רחוקות rarely – לעיתים נדירות never - לעולם לא ❖ ביטויים אלו מופיעים תמיד לפני הפועל : I never swim in the winter. My grandparents often bring us presents.

❖ אם הפועל הוא Be ביטויים בני מילה אחת מופיעים אחר י הפועל : Our dog is always hungry. The pupils are seldom happy when they see their teachers. 49 © Orly Gur

❖ ביטויים בני יותר ממילה אחת יופיעו בסוף המשפט או בתחילתו : The bell rings at 8:00 every morning. Every morning the bell rings at 8:00.

We go to the theater once a month. Once a month we go to the theater.

50

© Orly Gur

Present Simple

מבנה המשפט בחיוב

Dan and Dana like ice cream. I, You, We, They + V 1

He, She, It + V 1 + s/es/ies

Dan likes chocolate.

מבנה המשפט בשלילה

I, You, We, They + do not (=don ’ t) + V 1

Dan and Dana don ’ t like ice cream.

He, She, It + does not (=doesn ’ t) + V 1

Dan doesn ’ t like chocolate.

51

© Orly Gur

Present Simple

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Do Dan and Dana like ice cream? Do + I, you, we, they + V 1 + ?

תשובות מקוצרות :

Yes, I do

No, I don ’ t

Yes, you do Yes, we do Yes, they do

No, you don ’ t No, we don ’ t No, they don ’ t

Does + he, she, it + V 1 + ?

Does Dan like chocolate?

תשובות מקוצרות :

Yes, he does Yes, she does Yes, it does

No, he doesn ’ t No, she doesn't No, it doesn't

52

© Orly Gur

Present Simple – Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + V 1 + s/es/ies + ? Who want s some ice-cream? (We want some ice-cream.) What make s you happy? (The sun make s me happy.)

בשאלה המתייחסת לנושא המשפט , מתייחסים לנושא כאל נעלם - יחיד ולכן הפועל יהיה תמיד בגוף שלישי יחיד : עם תוספת S גם אם ידוע לנו בביטחון שבתשובה הנושא בצורת הרבים !

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + do / does + subject (נושא) + V 1 +?

Why does the baby smile? (The baby smile s because she's happy).

Who does Mrs. Cohen work for? (Mrs. Cohen work s for Mr. Levi).

53

© Orly Gur

54

Present Progressive

מתי משתמשים ?

✓ כשמתארים פעולה המתבצעת כרגע : The little boy is crying right now.

✓ כשמתארים פעולה שטרם הסתיימה , כשהתהליך נמצא בעיצומו והמצב זמני : They are building a new house. ✓ כשפעולה מתוכננת לעתיד הקרוב : Yoav is meeting his girlfriend in half an hour. ✓ כשהפעולה נקבעה למועד ידוע מראש : Ron and Ronit are getting married next July.

ביטויי הזמן הנפוצים הם : ▪ לציון פעולה שמתרחשת ממש עכשיו : now, right now, at this moment

▪ לציון פעולה שטרם הסתיימה : today, this morning, this month...

▪ לציון פעולה שמתוכננת לעתיד : soon, later, tonight, tomorrow, next week …

55

© Orly Gur

תוספת ing לפועל:

➢ בדרך כלל מוסיפים לפועל ing : play – playing ➢ אם הפועל מסתיים ב – e , משמיטים את ה - e ומוסיפים ing : dance – dancing ➢ אם הפועל מסתיים ב – ie : משמיטים את שתי האותיות ie , ומוסיפים : ying lie – lying, tie – tying, die – dying ➢ אם הפועל הוא בן 3 אותיות ) אות רגילה - אות ניקוד - אות רגילה ) מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ing sit – sitting hug – hugging

➢ פועל שהוא בן יותר מ 3- אותיות ושלושת האותיות האחרונות שלו הן : אות רגילה - אות ניקוד - אות רגילה , גם במקרה הזה - מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ing

swim – swimming begin – beginning

56

© Orly Gur

חוק ההכפלה אינו פועל במקרים הבאים : א. לא מכפילים את האות האחרונה בפעלים שבהם ההדגשה בביטוי המילה אינה על ההברה האחרונה , כמו:

open, listen, cover, enter, happen, visit, order, deliver, discover … ראו רשימה מלאה בדף הבא וכן בסוף החוברת . ולכן : listen – listening, open – opening

ב. אין להכפיל את האותיות : w, x, y

ולכן : stay-staying, fix – fixing

57

© Orly Gur

רשימת חריגים לחוק ההכפלה לפני תוספת ING ולפני תוספת ED למרות הסיומת CVC , בפעלים אלו לא מכפילים את האות האחרונה לפני שמוסיפים ING או ED: 1. answer - לענות 2. consider - לשקול/ להתחשב

3. cover - לכסות 4. deliver – למסור 5. develop - לפתח 6. discover - לגלות 7. enter – להיכנס 8. fatten – לגרום להשמנה 9. flatter – להחמיא 10. frighten - להפחיד 11. happen – לקרות 12. iron - לגהץ 13. limit - להגביל 14. listen - להקשיב 15. offer - להציע 16. open – לפתוח 17. order – להזמין/לצוות 18. remember – לזכור

19. shiver – לרעוד 20. suffer – לסבול 21. visit – לבקר 22. water – להשקות 23. whisper – ללחוש 24. wonder - לתהות

58

© Orly Gur

Present Progressive

Subject (נושא) + am/is/are + V + ing My parents are working right now. מבנה המשפט בחיוב

subject (נושא) + am/is/are + not + V + ing My parents are not (aren ’ t) working right now. מבנה המשפט בשלילה Am/Is/Are + subject (נושא) + V + ing + ? Are my parents working right now? מבנה המשפט בשאלת Yes/No

תשובות מקוצרות :

Yes, I am

No, I am not

Yes, he is Yes, she is Yes, it is

No, he isn't No, she isn't No, it isn't

Yes, we are Yes, you are Yes, they are

No, we aren't No, you aren't No, they aren't 59

© Orly Gur

Present Progressive

Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + is + V+ing ? Who is working now? (My parents are working now.)

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + am/is/are + subject (נושא) + V+ing ? Why are your parents working? (My parents are working because they need money.)

60

© Orly Gur

61

Stative Verbs זוהי קבוצת פעלים המתארים מצב קבוע

ומתאפיינים במהותם : מחשבות, רגשות, חושים, תכונות. (אלו אינם פעלים המתארים עשייה שהיא מצב זמני ) לכן אפשר להשתמש בהם אך ורק ב - Simple Tenses (Present Simple, Past Simple) גם אם המשפט מתאר פעולה או מצב המתרחשים כרגע ! Lihi is hungry. She wants to eat right now! Dan isn ’ t listening to the teacher now because he feels bored. שימו לב: בפעלים המודגשים באדום ניתן להשתמש גם ב - Progressive Tenses בהתאם למשמעות הפועל במשפט . אלו פעלים שלפעמים משמעותם עשייה ולפעמים משמעותם מצב כפי שמוסבר בעמודים הבאים .

62

© Orly Gur

Stative Verbs

agree adore

find

possess

fit

prefer

appear apply to

forget forgive guess

promise

realize

be

recall

believe belong

hate

recognize remember

have

care

hear hope

require

concern consist contain

resemble

include involve imagine

result

see

cost

seem smell sound

depend deserve

know

like

desire detest differ

look love

suppose

taste

matter mean

tend

disagree dislike distrust

think

mind need

trust

understand

doubt equal

notice

want

owe own

weigh

feel

wish

please

wonder

63

© Orly Gur

דוגמאות ל - Stative Verbs חריגים, שיכולים להופיע גם ב - Progressive

think Ron thinks that Rona is beautiful. ( הוא סבור שהיא יפה . זו דעתו ולכן פועל מצב ). Ron is thinking about Rona right now. ( כרגע הוא חושב עליה , פעולה זמנית ולכן פועל רגיל ). feel Sharon feels sad today. ( תחושה נפשית - תמיד פועל מצב ). Sharon isn't feeling well today so she stayed at home. ( תחושה גופנית – זמנית ולכן פועל רגיל ). have Our school has a big library. ( משמעות הפועל have – בעלות, ולכן פועל מצב ). We are having dinner at 8 p.m., please be on time. ( משמעות הפועל have – לאכול/ לשתות וכו ' ולכן פועל רגיל.) smell The soup smells wonderful. Can I taste it? ( המרק מריח נפלא , זו התכונה שלו ולכן פועל מצב ). I am smelling smoke. Did you forget the cake in the oven? ( פעולת ההרחה – עשייה, ולכן פועל רגיל ).

64

© Orly Gur

דוגמאות ל - Stative Verbs חריגים, שיכולים להופיע גם ב - Progressive

taste These cookies taste delicious. Who made them? ( לעוגיות טעם נפלא , זו התכונה שלהן ולכן פועל מצב ). The chef is tasting the soup. He likes it! ( פעולת הטעימה – עשייה, ולכן פועל רגיל ). see I see that you painted your room. It's nice! ( חוש הראייה – פועל מצב ). The doctor is seeing many patients this morning. ( משמעות הפועל see – לפגוש ולכן מצב זמני – פועל רגיל ). look I am looking at the view. It ’ s beautiful. ( אני מביט – פעולה) Your hair looks great today! ( השיער שלך נראה נפלא היום . תכונה) weigh Your suitcase weighs 25 kilos. ( משקל המזוודה - זו התכונה שלה ולכן זה פועל מצב ). The nurse is weighing the baby. ( פעולת השקילה – עשייה, ולכן זה פועל רגיל ).

65

© Orly Gur

66

Past Simple - Be משתמשים בפועל Be ב- Past Simple כאשר רוצים לתאר מצב שהיה בזמן מסוים בעבר : yesterday, the day before yesterday, last night, last week, last month . . . a week ago, an hour ago, two years ago. . on my last birthday, in 1990. . .

מבנה המשפט בחיוב

I, He, She, It + was Dorit was happy at her party.

The pupils were quiet during the test. We, You, They + were

מבנה המשפט בשלילה

I, He, She, It + wasn ’ t Dorit wasn ’ t happy at her party.

The pupils weren ’ t quiet during the test. We, You, They + weren ’ t 67

© Orly Gur

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Was + I, he, she, it + ? Was Dorit happy at her party?

Were the pupils quiet during the test? Were + we, you, they + ?

תשובות מקוצרות :

Yes, I was

No, I wasn't

Yes, he was Yes, she was Yes, it was Yes, we were Yes, you were Yes, they were

No, he wasn't No, she wasn't No, it wasn't No, we weren't No, you weren't No, they weren't

68

© Orly Gur

Past Simple – Be – Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + was + ?

Who was abroad last summer? (The Cohens were abroad last summer.)

What was in the box? (Some kittens were in the box.)

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + was/were + subject (נושא) + ?

Where were you yesterday? (I was at home yesterday.)

Why was the teacher angry? (The teacher was angry because we were noisy.)

69

© Orly Gur

70

Past Simple

משתמשים ב - Past Simple כאשר רוצים לתאר פעולה שהתבצעה בזמן מסוים בעבר : yesterday, the day before yesterday, last night, last week, last month . . . a week ago, an hour ago, two years ago. .

on my last birthday, in 1990. . . V2 – צורת העבר של הפועל

באנגלית קימות שתי קבוצות פעלים : .1 פעלים חריגים – Irregular verbs משתמשים בצורת הפועל בעבר כפי שמופיעה בטבלה שבסוף החוברת . .2 פעלים רגילים – Regular verbs

כללים ליצירת צורת העבר בפעלים רגילים – V 2 : ▪ בדרך כלל מוסיפים לפועל ed play – played look – looked ▪ אם הפועל מסתיים ב - e מוסיפים רק d smile – smiled hope – hoped ▪ אם הפועל מסתיים באות Y שלפניה אות רגילה : משמיטים את ה - Y ומוסיפים ied cry – cried study – studied 71

© Orly Gur

▪ אם הפועל הוא בן 3 אותיות ) אות רגילה - אות ניקוד - אות רגילה )

או אם הפועל הוא בן יותר מ 3- אותיות ושלושת האותיות האחרונות שלו הן : אות רגילה - אות ניקוד - אות רגילה ,

מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed hug – hugged stop – stopped transfer - transferred

שימו ! ▪ לא מכפילים את האות האחרונה בפעלים בהם ההדגשה בביטוי אינה על ההברה האחרונה , כמו:

open, listen, cover, enter, answer, happen, visit, deliver, remember (listen – listened, open – opened)

ראו רשימה בדף הבא ובסוף החוברת

▪ אין להכפיל את האותיות : w, x, y (stay-stayed, fix – fixed, snow – snowed) 72

© Orly Gur

רשימת חריגים לחוק ההכפלה לפני תוספת ING ולפני תוספת ED למרות הסיומת CVC , בפעלים אלו לא מכפילים את האות האחרונה לפני שמוסיפים ING או ED: 1. answer - לענות 2. consider - לשקול/ להתחשב

3. cover - לכסות 4. deliver – למסור 5. develop - לפתח 6. discover - לגלות 7. enter – להיכנס 8. fatten – לגרום להשמנה 9. flatter – להחמיא 10. frighten - להפחיד 11. happen – לקרות 12. iron - לגהץ 13. limit - להגביל 14. listen - להקשיב 15. offer - להציע 16. open – לפתוח 17. order – להזמין/לצוות 18. remember – לזכור

19. shiver – לרעוד 20. suffer – לסבול 21. visit – לבקר 22. water – להשקות 23. whisper – ללחוש 24. wonder - לתהות

73

© Orly Gur

Past Simple

מבנה המשפט בחיוב

Mr. Lavi bought a new car last week. subject (נושא) + V 2

מבנה המשפט בשלילה

Mr. Lavi didn ’ t buy a new motorcycle last week. subject (נושא) + did not (=didn ’ t) + V 1

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Did Mr. Lavi buy a new car last week? Did + subject (נושא) + V 1 + ? תשובות מקוצרות: Yes, I did No, I didn't

Yes, he did Yes, she did Yes, it did Yes, we did Yes, you did Yes, they did

No, he didn't No, she didn't No, it didn't No, we didn't No, you didn't No, they didn't 74

© Orly Gur

Past Simple – Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + V 2 + ? Who ate the chocolate cake? (The cat ate the chocolate cake.)

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + did + subject (נושא) + V1 +?

Where did Mrs. Cohen teach last year? (Mrs. Cohen taught in Eilat last year).

75

© Orly Gur

76

Past Progressive

משתמשים ב - Past Progressive כדי:

✓ לתאר פעולות מתמשכות לאורך פרק זמן מוגדר בעבר כאשר יש ביטוי זמן לציון אורך הזמן שבו התמשכה הפעולה :

Dan was fixing his car the whole afternoon..

✓ לתאר פעולות מתמשכות שטרם הסתיימו בנקודת זמן מוגדרת בעבר ( בשעה מדויקת בעבר הפעולה הייתה בעיצומה :)

I was working in the garden at 6:00 this morning.

✓ לתאר פעולות מתמשכות בעבר שבמהלכן התרחשה פעולה קצרה . ( הפעולה הקצרה ב - Past Simple ) : David and Orit were waiting for the bus when I saw them. While Rachel was cleaning her room, her mother came home.

✓ לתאר שתי פעולות מתמשכות שהתרחשו במקביל :

My parents were eating dinner while we were watching T.V.

When – Past Simple While – Past Progressive

שימו !

77

© Orly Gur

Past Progressive אנא היעזרו בחוקי " תוספת ing לפועל" בעמודים 56-58

מבנה המשפט בחיוב

subject + was / were + V + ing

The children were studying the whole day yesterday.

מבנה המשפט בשלילה

subject + wasn ’ t / weren ’ t + V + ing

Doron wasn ’ t studying for the test the whole day yesterday.

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

+ subject + V + ing + ? Was / Were

Were you studying for the test the whole day yesterday?

78

© Orly Gur

Past Progressive – Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What + was + V + ing +?

Who was dancing all night? (Bob and Jane were dancing all night.) What was making so much noise? (The old truck was making so much noise.)

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh + was/were + subject + V + ing +?

Where were you waiting for her yesterday? (I was waiting for her at the coffee shop for two hours yesterday.)

Why was the teacher shouting at you this morning? (The teacher was shouting at us because we were noisy.)

79

© Orly Gur

80

Future

ניתן לבטא זמן עתיד בשלוש צורות שונות : 1 . Present Progressive לציון פעולה בעתיד הקרוב

We are meeting Anat at the airport tonight.

.2 התבנית: will + V1 לציון פעולה שתהיה בעתיד , נבואה שמשהו יקרה או לא יקרה בעתיד , הצעות ובקשות , הבטחות, והחלטות ספונטאניות לפעולה מיידית :

Someone's at the door. I will get it. I will never leave you! Look at the sky. Will it rain tomorrow?

.3 התבנית: be + going to + V1

לציון כוונה לבצע פעולה , פעולה עתידית שכבר הוחלט עליה , נבואה לעתיד ולציון פעולות בעתיד הנובעות ממצבים עכשוויים :

We are going to buy that car. It's a good deal. Tom is going to ask Tina to marry him. I am going to visit Donna on Friday. לא תמיד יש אבחנה ברורה בין התבניות ובמצבים רבים כל האפשרויות נכונות .

81

© Orly Gur

Future

מבנה המשפט בחיוב

Will + V 1

be + going to + V 1

I will call you tomorrow.

Dean is going to sing later.

מבנה המשפט בשלילה

I will not call you tomorrow. (will not=won ’ t)

Dean isn ’ t going to sing later.

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Is Dean going to sing later?

Will you call me tomorrow?

תשובות מקוצרות

Yes, I will Yes, he will Yes, she will Yes, it will Yes, we will Yes, you will Yes, they will

No, I won't No, he won't No, she won't No, it won't No, we won't No, you won't No, they won't

Yes, he is. No, he isn ’ t.

התשובות המקוצרות זהות למבנה התשובות במקוצרות של הפועל Be

82

© Orly Gur

Future – Wh Questions

.1 שאלות על נושא המשפט

Who/What+will+V1+? Who/What+be+going to+ V1+?

Who will win the race tomorrow?

What is going to be the first prize?

.2 שאלות על חלקי המשפט האחרים

Wh+will+subject + V1+? Wh+be+subject+going to+V1+?

When will the race take place?

Where are we going to meet Dan?

ביטויי זמן אופייניים לזמן עתיד :

tomorrow – מחר

this afternoon/evening … –

היום אחה "צ/הערב

this weekend – בסוף השבוע הקרוב next week/ month … – בשבוע/ חודש הבא soon – בקרוב later – מאוחר יותר

83

© Orly Gur

84

Present Perfect Simple

למרות השם Present Perfect מדובר בעצם בזמן עבר . לעומת Past Simple שהשימוש בו מותנה בכך שיהיה במשפט אחד מביטויי הזמן האופייניים : yesterday, last week … a month ago … או המילה when השימוש ב - Present Perfect יהיה במצבים הבאים :

o לתיאור פעולה שהתקיימה בעבר , בזמן לא ידוע . ( בניגוד ל- Past Simple שבו מצוין זמן הפעולה ).

Have you seen the new film?

o לתיאור פעולה שהחלה בעבר ועדיין לא הסתיימה .

They have lived in New York since 1990.

o לתיאור פעולה שהתקיימה בעבר עם תוצאה בהווה .

Dan has broken his legs. Now he can ’ t walk.

o לתיאור פעולה שכבר התקיימה בעבר אך פרק הזמן טרם הסתיים .

Has Mr. Cohen paid his bills this month?

85

© Orly Gur

Present Perfect Simple

מבנה המשפט בחיוב

subject + have/has + V3 They have been to London twice this year. My sister has invited me to stay with her.

מבנה המשפט בשלילה

subject + haven't/hasn't + V3 My parents haven ’ t met my new teacher yet. The baby hasn ’ t eaten since last night.

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Have/ Has + subject +V3 + ? Have you already heard the news? Has Erez won the race?

תשובות מקוצרות :

Yes, I have. Yes, he has.

No, I haven't. No, he hasn't.

86

© Orly Gur

Present Perfect Simple ביטויי זמן אופייניים

o מבטא את מועד תחילת הפעולה since Dalia has worked here since last year.

for

o מבטא את משך הפעולה

I have known Ronit for six years.

already

o מדגיש שהפעולה כבר התקיימה

( אין להשתמש במשפטי שלילה )! Have you already finished the project?

yet

o מדגיש שהפעולה טרם התקיימה

( אין להשתמש במשפטי חיוב )! My teacher hasn ’ t checked my paper yet.

ever / never

o אי פעם/ לעולם לא

This is the best meal I have ever eaten. Has Rachel ever been out of the country? We have never met the President. o לתיאור פעולה שזה עתה הסתיימה just Mr. Levi has just left the room.

o לתיאור פעולות שהתקיימו לאחרונה recently/ lately I have recently bought a new computer. Have you met David lately?

87

© Orly Gur

לתיאור פעולה מתמשכת ורציפה או פעולה החוזרת על עצמה , שהחלה בנקודת זמן מסוימת בעבר ומתמשכת עד להווה . ביטוי הזמן שבמשפט מבטא את משך הפעולה המתמשכת או ממתי החלה , ויהיה בדרך כלל : since … או for … during the last … או: במשך התקופה האחרונה Present Perfect Progressive

subject + have/has + been + V+ing

I have been waiting for you for two hours!

Dalia has been writing to her boyfriend since he went to the army.

88

© Orly Gur

89

Past Perfect Simple

משתמשים ב - Past Perfect לתיאור פעולה שהחלה והסתיימה בעבר , ואשר קדמה לפעולה אחרת שגם היא החלה והסתיימה בעבר .

הראשונה בין הפעולות – Past Perfect השנייה בין הפעולות – Past Simple

David had called me before he left the office. פעולה ראשונה : דויד התקשר אליי - Past Perfect פעולה שנייה : דויד עזב את המשרד - Past Simple

ביטויי זמן אופייניים : before, after, when, by the time (= עד אשר )

90

© Orly Gur

Past Perfect Simple

מבנה המשפט בחיוב

subject + had + V3 Mrs. Green had washed the dishes before she went to bed.

מבנה המשפט בשלילה

subject + hadn't + V3 We didn't see Tom after he had returned from America.

מבנה המשפט בשאלת Yes/No

Had + subject +V3 + ? Had Dalia paid the money by the time she received the new car?

91

© Orly Gur

Past Perfect Progressive

לתיאור פעולה רציפה מתמשכת שהחלה בנקודה מסוימת בעבר והסתיימה כאשר פעולה אחרת החלה . הפעולה המתמשכת - Past Perfect Progressive הפעולה שגרמה לסיום הפעולה המתמשכת - Past Simple

subject + had + been + V+ing

I had been waiting for the doctor for three hours before he saw me.

They had been working in Paris for a year when they decided to come back last week.

92

© Orly Gur

93

נושא + can + V 1 יכולת , מסוגלות can =

בחיוב:

You can run very fast. Dan can play the guitar very well.

בשלילה:

You cannot (can ’ t) run very fast. Dan cannot (can ’ t) play the guitar very well.

בשאלה:

Can you run very fast?

ו גם לצורך פניה מנומסת / רשות.

Can I use your phone, please?

יכולת , מסוגלות – בעבר = could

נושא + could + V 1

בחיוב:

I could read when I was 5 years old. They could buy a new car last year.

בשלילה:

I could not (couldn ’ t) read when I was 3. They could not (couldn ’ t) buy a new car last year.

בשאלה:

Could you read when you were 3?

וגם לצורך בקשה מנומסת .

Could you open the door, please?

94

© Orly Gur

נושא + be able to + V 1 יכולת , מסוגלות = be able to

בהווה - לפי חוקי Present Simple

בחיוב:

You are able to run very fast.

בשלילה:

You aren ’ t able to run very fast.

בשאלה:

Are you able to run very fast?

בעבר - לפי חוקי Past Simple

בחיוב:

I was able to read when I was 5 years old.

בשלילה:

I wasn ’ t able to read when I was 3 years old.

בשאלה:

Were you able to read when you were 3 years old?

בעתיד - לפי חוקי Future Simple

בחיוב: Sharon will be able to help you with your homework tonight. בשלילה: Sharon won ’ t be able to help you with your homework tonight. בשאלה: Will Sharon be able to help you with your homework tonight? 95 © Orly Gur

נושא + must + V 1 חובה, צורך, הכרח = must

בחיוב:

You must wear a helmet when you ride a motorbike. Mr. Amir must pay his debts immediately.

בשאלה:

Must you wear a helmet when you ride a motorbike?

וגם כשהתשובה מובנת מאליה :

Must she shout so loudly? Must teachers give homework?

בשלילה המשמעות משתנה !

mustn ’ t = אסור נושא + mustn ’ t + V 1

You must not (mustn ’ t) eat during the lessons. People must not (mustn ’ t) smoke in public places.

96

© Orly Gur

נושא + have to + V 1 חובה, צורך, הכרח have to = = must

בהווה - השימוש ב - have to /has to לפי חוקי Present Simple

בחיוב:

You have to wear a helmet when you ride a motorbike.

בשלילה:

You don ’ t have to wear a helmet when you drive a car. בשאלה: Do you have to wear a helmet when you ride a motorbike?

בעבר - השימוש ב - have to לפי חוקי Past Simple

בחיוב:

Dana had to get ready for the test last night.

בשלילה:

Dana didn ’ t have to get ready for the party last night.

בשאלה:

Did Dana have to get ready for the test last night?

בעתיד - השימוש ב - have to לפי חוקי Future Simple בחיוב: We will have to buy a new car soon. בשלילה: We won ’ t have to buy a new car soon. בשאלה: Will we have to buy a new car soon? 97 © Orly Gur

נושא + should + V 1 רצוי, כדאי, מומלץ ( מתן עצה = ) should

בחיוב:

You should take a coat. It ’ s going to rain. Everyone should read “ Harry Potter ” .

בשלילה:

Dana should not (shouldn ’ t) call Dan at all. Children should not (shouldn ’ t) watch so much television.

בשאלה:

Should I wear the red dress tonight? Should we visit David at the hospital?

ואפשר גם :

נושא + ought to + V 1

People ought to eat a lot of fruit and vegetables. You ought to visit Sam in the hospital.

98

© Orly Gur

נושא + may/might + V 1 סבירות שמשהו יקרה may / might =

בחיוב:

We may have some guests this weekend. It might rain tonight.

בשלילה:

The wounded man may not live until tomorrow. My aunt might not visit us in the summer.

בשאלה:

Might it snow in the desert?

מתן רשות או היתר may = (כמו can )

You may spend your allowance any way you like.

בחיוב:

בשלילה:

You may not stay at home tomorrow.

בשאלה:

May I help you? May I call you tonight?

99

© Orly Gur

Made with FlippingBook - Online catalogs