מרוץ winner נתנאל ה-3 | לזכרו של החייל נתנאל מושיאשוילי הי״ד

המקצים והקטגוריות

ק"מ 10 מקצה

נשים

גברים

19 נערות עד

19 נערים עד

20-29 בוגרות 30-39 בוגרות 40-49 ותיקות 50-59 ותיקות 60-69 ותיקות

20-29 בוגרים 30-39 בוגרים 40-49 ותיקים 50-59 ותיקים 60-69 ותיקים

+70 ותיקות

+70 ותיקים

ק"מ 5 מקצה

נשים

גברים

19 נערות עד

19 נערים עד

20-29 בוגרות 30-39 בוגרות 40-49 ותיקות 50-59 ותיקות 60-69 ותיקות

20-29 בוגרים 30-39 בוגרים 40-49 ותיקים 50-59 ותיקים 60-69 ותיקים

+70 ותיקות

+70 ותיקים

לכל מרוץ הקטגוריות שלו. אלה הן הקטגוריות שנקבעו למרוץ זה. נשמח שנת הלידה | שתכבדו זאת ולא תפנו אלינו בבקשה להוספת קטגוריות נוספות | המיקום בקטגוריה נקבע לפי הזמן האישי | ) היא הקובעת (ולא יום הלידה

אין כפל פרסים. | הראשונים בכל קטגוריה 3 - גביעים יוענקו ל ק"מ אין קטגוריות משום שהינו מקצה עממי. 2 למקצה *

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online