מרוץ winner נתנאל ה-3 | לזכרו של החייל נתנאל מושיאשוילי הי״ד

3- נתנאל ה Winner לוח זמני מרוץ

שעה החלק באירוע 5:00 - החל מ כינוס וחלוקת ערכות משתתף

ק"מ תחרותי 10 זינוק מקצה

06:30

ק"מ תחרותי 5 זינוק מקצה

07:15

ק"מ עממי 2 זינוק מקצה

07:45

טקס סיום (שעה משוערת)

08:15

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online