ד"ר משה קניג | חולם, לוחם, מחנך | חלק ראשון

משה קניג ד״ר | 54

הקבלה לגימנסיה לא היה אוטומטית, והצריכה עמידה בבחינות כניסה. תלמיד שלא הצליח לעבור את הבחינות יכול היה להמשיך בכיתות יסוד ה'-ח', או ללמוד ארבע כיתות בבית הספר האזרחי. הניפוי אחר ארבע כיתות היסוד היה, על פניו, על בסיס כישורים לימודיים, אך קשה להתעלם מההשפעות הסוציו-אקונומיות על הישגי התלמידים. בני המעמד הנמוך - איכרים ופועלים - למדו בדרך כלל שמונה כיתות יסוד. המוכשרים שבהם זכו לבקר בבתי ספר אזרחיים. לעתים רחוקות בלבד היו זוכים להגיע לגימנסיה ולסיים יב' כיתות. ביום בו גורלי האקדמי עמד למבחן, הגעתי לגימנסיה מרוגש ומתוח. אחרי שנתיים של לימודים בבית, הרגשתי מוזר לשבת שוב בכיתה ולהיבחן. בתום הבחינה יצאתי מהכיתה בהרגשה רעה. הייתי משוכנע שנכשלתי. ביום המחרת הגעתי עם אבי לקבל את תוצאות הבחינה במזכירות. קיוויתי שמעמדו בקהילה וקשריו הענפים יעזרו לי להתקבל חרף הכישלון המאכזב. עד היום איני יודע אם כניסתי לגימנסיה היתה בזכות או בחסד. האמנם היו ביצועיי במבחן כה גרועים כמו שחשבתי ואבי סלל בפניי את הדרך פנימה, או שההישג היה כולו שלי. כך או כך, אחרי שבירר את העניין הודיע לי אבי בפשטות: "פליקה! התקבלת לגימנסיה". שנת הלימודים החדשה החלה. אם הדרישות הלימודיות היו מאתגרות, הרי שמבחן הריבונות שלי היה קריטי הרבה יותר; הגימנסיה היהודית היתה מרוחקת מביתנו ואחותי יולישקה קיבלה את התפקיד ללוות אותי מדי בוקר וכל צהריים אל הגימנסיה וחזרה. אני, שכבר הרגשתי בוגר דיי להסתדר לבד, לא חפצתי בבת הלוויה שנכפתה עליי, וחשתי מבוכה בפני חבריי לכיתה. הישועה הגיעה בזכות שביתת מורים שהוכרזה באחד הימים. אחרי ששוחררנו הביתה מוקדם מהרגיל, נאלצתי, בלית ברירה, לנסוע הביתה לבדי. לשמחתי, מסע העצמאות שלי עבר ללא תקלות, וכך זכיתי הן בתשואות התפעלות של אמא ויולישקה, והן בשחרור המיוחל מהליווי המיותר. שולחנאי, משגיח וקתדראי התמימות של נעורינו ממלאת את לבי בחמימות. כמה משעשע להיזכר היום בשמחה ובתחושת הכבוד שמילאו אותנו נוכח קבלת תפקידים ומשימות מהמורים שלנו. כך למשל היה תפקיד החלונאי. בהפסקות שבין השיעורים היה על כולנו לצאת מהכיתה, מלבד התורנים שהיו ממונים על פתיחת החלונות לזמן קצר כדי לאוורר את החדר. היום זה נראה אולי זניח, אך תפקידו של פותח החלונות, החלונאי, היה נחשק וכולם ניסו לזכות בו. מי שזכה לקבל מינוי כ-'משגיח' התמקם גבוה אף יותר בהיררכיית התפקידים

Made with FlippingBook - Online catalogs