חוברת למיצוי זכויות לגמלאיות ולגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

זכאות לתשלומי קצבה

המבוטחים בפנסיה תקציבית יהיו זכאים לקבלת קצבה חודשית לאחר פרישתם, בהתאם לחוק שירות המדינה גמלאות, כמפורט להלן:

&

&

3

2

1

פרישה מרצון: ועד 60 החל מגיל גיל פרישה חובה

פרישה מוקדמת: 60 לפני גיל ובהתאם לתנאים המופיעים בחוק

פרישת גיל: גיל פרישת חובה לפי – 67 החוק הינו לגבר ולאישה

6

5

4

עובד שפוטר מעבודתו: עובד שצבר שנות ותק 10 מעל 42 והוא מעל גיל

קצבת שאר: קצבה לשארי עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות

פרישה מסיבה רפואית: בהתאם להחלטת ועדה רפואית של עובדי המדינה

*מידע נוסף אפשר לקרוא באתר המינהלת, לחצו כאן למעבר לאתר

6

יציאה לגמלאות ומיצוי זכויות

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease