חוברת למיצוי זכויות לגמלאיות ולגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

מינהלת הגמלאות

אופן חישוב הקצבה

ותשלומים שנתיים

&

&

13

מינהלת הגימלאות

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease