חוברת למיצוי זכויות לגמלאיות ולגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

שהייה בחו"ל גמלאי השוהה בחו"ל לתקופה של יותר משישה חודשים נדרש להמציא למשרד בכל חצי שנה "אישור חיים", חתום בידי הקונסוליה או נוטריון. זאת כתנאי להמשך תשלום הקצבה באופן שוטף.

*ניתן להגיש את הטופס החתום באמצעות פניות הציבור באזור האישי באתר מינהלת הגמלאות.

לחצו כאן לטופס

! מינהלת הגמלאות מציגה שירות חדש - גמלאים חשוב לדעת: השוהים בחו"ל מעל לחצי שנה יוכלו להעביר את הקצבה לחשבון בחו"ל

11

מינהלת הגימלאות

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease