לאיתון | העיתון של ביה"ס ע"ש "לאה גולדברג", נתניה

שבוע זה"ב במערכת החינוך " בסימן "היסח הדעת 3' עדן ריבצ'ינסקי ה

שבוע זה"ב - בסימן "היסח הדעת" צוין בבית ספרנו בפעילויות רבות ומגוונות אשר בבסיסן עמד ה"רמזור" ככלי להתבוננות פנימית - את הכלי יזמה מחנכת כיתה ד', ירדן שירז. , כיתות א' עם שלומית השכבות השונות נחשפו לנושא על ידי יצירת תמרורים באומנות עם המורה יצרו אמנה בה חתמו עם כפות ידיים. בכיתות ב' בשיעורי מולדת מיכל, ארינה וטניה המורות הילדים יצרו תוצרים במסגרת הנושא ו"שגרירי זה"ב" מכיתות ה' יצרו והעבירו שיעורים בשכבות נטלי השונות. אירועי שיא של השבוע התבטאו ב"הפסקה פעילה בנושא זה"ב" שיזמה רכזת זה"ב ו"מועצת התלמידים". בנוסף שגרירי זה"ב השתתפו 2 , מחנכת ה' רינת סעדיה בשיתוף גמליאל אביו של יוסי, באירוע עירוני בסימן "בטיחות בדרכים". כיתות ה' עברו שיעור תעבורה מרתק עם . התלמידים גילו אחריות בלימוד הנושאים והעלו את הנושא החשוב הכולל - 1 מכיתה ה' נועם מיכאל שמירה על החיים לסדר היום.

13 << בית הספר ע"ש לאה גולדברג, נתניה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online