קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

בקימברלי קלארק פרופשיונל הקיימות מהווה חלק בלתי נפרד מהבחירות שלנו החל מבחירת המשאבים ועד לתהליך הייצור וההפצה. בחירות אלו מפחיתות את טביעת הרגל הסביבתית שלנו ומשפיעות לטובה על חייהם של מיליארדים.

יעדי ומטרות טביעת הרגל האקלימית שלנו מאושרים על ידי יוזמת היעדים מבוססי מדע ) ועולים בקנה אחד עם הסכם האקלים הגלובלי. EvitaitinI stegraT desaB ecneicS - ITBS(

האם ידעתם?

טונות של פליטת פחמן דו חמצני מופחתות מידי שנה על ידי שימוש מעגלי במים במפעל שלנו בקובלץ גרמניה.

900

במים אנו משתמשים מיחזור מתוך מחשבה על

ממחזרי הנייר אנו אחד בעולם הגדולים

90 %

2019 מהסיבים במוצרינו בשנת היו ממקורות ממוחזרים.

למשאב אנו הופכים פסולת

מהפלסטיק המשמש לרוב אריזות הטישו והנייר שלנו המיוצרים באירופה מיוצרים ממקורות ממוחזרים.

30 %

בישראל אנחנו עומדים על אפס פסולת

ממתקני החברה ברחבי העולם מפרידים את פסולת הייצור, ופועלים ביחד עם מתקני מיחזור מקומיים לשמירת הפסולת בתוך שרשרת המיחזור.

100 %

אנו משקיעים באנרגיה מתחדשת

100 %

מהחשמל שלנו בצפון אמריקה מופק באמצעות תחנות רוח באוקהולמה אנגליה וטקסס .

9

Made with FlippingBook - Online magazine maker