קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

Better Care for a Better World המטרה שלנו דאגה לעולם טוב יותר אנו אנו אנו אנו איכפתיים איכפת לנו מהעובדים שלנו, הקהילות שלנו ומכל הלקוחות שאנו נותנים להם שירות. אנו אחראים אנו אחראים להחלטות שלנו ולתוצאותיהן. אנו פועלים אנו פועלים ללא הפסקה למען העובדים שלנו, העסק שלנו והעולם שבו אנו חיים. הערכים שלנו

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker