קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

סיכום מפרטים נייר טואלט בגליל

מידות גיליון רוחב x אורך

מיוצר בישראל מתקנים

נייר ממותג

תכולת האריזה

קוד

תאור

שכבות

11cm x 9.4cm

מ׳ 544 = ׳ מ 17 X גלילים 32 גיליונות 5,120 = גיליונות 160 X גלילים 32 מ׳ 845 = ׳ מ 17.6 X גלילים 48 גיליונות 7,680 = גיליונות 160 X גלילים 48 מ׳ 900 = ׳ מ 50 X גלילים 18 גיליונות 8,190 = גיליונות 455 X גלילים 18 מ׳ 113.85 = ׳ מ 30.73 X גלילים 9 גיליונות 2,187 = גיליונות 243 X גלילים 9 מ׳ 1,920 = ׳ מ 80 X גלילים 24 גיליונות 16,992 = גיליונות 708 X גלילים 24

Scott ® גלילים 32 נייר טואלט

6992 71910

2

610

11cm x 9.4cm

Scott ® גלילים 48 נייר טואלט

6992 71910

2

620

9.8cm x 11cm

Kleenex ® מ׳ 50 גלילים 18 נייר טואלט

6992 71910

2

618

12.6cm x 10.8cm

Kleenex ® נייר טואלט קרם

6992 71910

2

916

11.3cm x 9.7cm

Kleenex ® מ׳ 80 גלילים 24 נייר קומפקטס

6992 71910

2

699

12.6cm x 10.8cm

Kleenex ® נייר טואלט לבן

6992 71910

גיליונות 2,187 = גיליונות 243 X גלילים 9

2

915

11.5cm x 9.8cm

Exclusive Comfort נייר טואלט לילי טריפל לבן

6992 71910

גיליונות 4,224 = גיליונות 132 X גלילים 32

2

035

11.5cm x 9.8cm

Exclusive Comfort נייר טואלט לילי טריפל ורוד

6992 71910

גיליונות 4,224 = גיליונות 132 X גלילים 32

2

036

11.5cm x 9.8cm

נייר טואלט לילי לבן

6992 71910

גיליונות 3,600 = גיליונות 150 X גלילים 24

2

050

10cm x 10.2cm

מ׳ 3,600 = ׳ מ 100 X גלילים 36 גיליונות 36,000 = גיליונות 1,000 X גלילים 36

Scott ® מ׳ 112 גלילים 36 נייר טואלט קורלס

2

9021

4007

350m x 9.3cm

Scott ® Essential ™ מ׳ 350 גלילים 12 נייר טואלט קורלס

מ׳ 4,200 = ׳ מ 350 X גלילים 12

2

34832

7006

24.5cm x 10.6cm

מ׳ 1,884 = ׳ מ 314 X גלילים 6 גיליונות 7,680 = גיליונות 1,280 X גלילים 6 מ׳ 2,448 = ׳ מ 204 X גלילים 12 גיליונות 9,996 = גיליונות 833 X גלילים 12

Scott ® Conrol ™ l מ׳ 314 גלילים 6 נייר טואלט

2

70460

8569

24.5cm x 10.6cm

Scott ® Conrol ™ l 12/204 נייר טואלט לבן

7186, 7187

2

85911

נייר טואלט צץ-רץ

מידות גיליון רוחב x אורך 18.6cm x 11cm

מיוצר בישראל מתקנים

נייר ממותג

תכולת האריזה

קוד

תאור

שכבות

גליונות 250 X חבילות 36 גליונות 9000 =

Scott ® Conrol ™ l נייר טואלט צץ-רץ

6946 71720

80420

2

11cm x 18.6cm

Kleenex ® נייר טואלט צץ-רץ

גליונות 200 X חבילות 36 גליונות 7200 =

6946 71720

84080

2

סיבים ממוחזרים. 100%

אישור מגע מזון.

lily | Kleenex ® | Scott ® Control ™ | Scott ® Essential ™ | Scott ®

55

Made with FlippingBook - Online magazine maker