קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

מתקנים לנייר טואלט בגליל

70460

9021

Scott ™ מתקן נייר טואלט

עומק): x רוחב x מידות (גובה ס״מ 11.4 x 15.2 x 34

Scott ® Control ™ מתקן נייר טואלט

עומק): x רוחב x מידות (גובה ס״מ 30.7 x 12.7 x 31.3

נייר טואלט תואם

מידות גיליון רוחב x אורך

סמל המותג מוטבע

מתקנים

תכולת האריזה

קוד

תאור

שכבות

Scott ® Essential ™ Coreless Standard נייר טואלט

מטר 3,600 = ' מ 100 X גלילים 36 גליונות 36,000 = גליונות 1000 X גליונות 36

10cm x 10.2cm

4007

9021

2

גליונות 1,884 = ' מ 314 X גלילים 6 גליונות 7,680 = ' מ 1,280 X גלילים 6

24.5cm x 10.6cm

Scott ® Control ™ Centrefeed נייר טואלט

8569

2

70460

בעל תקן מהמועצה לניהול יערות

בעל הסמכת אקו לייבל.

סיבים ממוחזרים. 100%

51

Made with FlippingBook - Online magazine maker