קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

סיכום מפרטים

מגבות ידיים בגליל

נייר ממותג

מיוצר בישראל

ממדי גיליון רוחב x אורך

תכולת האריזה

מתקן

תיאור

מק״ט

שכבות

מ' 2,124 = ' מ 354 X גלילים 6 = גליונות 1,180 X גלילים 6 גליונות 7,080 מ' 2,100 = ' מ 350 X גלילים 6 = גליונות 1,400 X גלילים 6 גליונות 8,400 מ' 1,140 = ' מ 190 X גלילים 6 = גליונות 760 X גלילים 6 גליונות 4,560 מ' 1,140 = ' מ 190 X גלילים 6 = גליונות 760 X גלילים 6 גליונות 4,560 מ' 1,200 = ' מ 200 X גלילים 6 = גליונות 800 X גלילים 6 גליונות 4,800 מ' 660 = ' מ 110 X גלילים 6 = גליונות 440 X גלילים 6 גליונות 2,640 מ' 1200 = ' מ 200 X גלילים 6 = גיליונות 666 X גלילים 6 גליונות 4,000 מ' 660 = ' מ 110 X גלילים 6 = גליונות 440 X גלילים 6 גיליונות 2,640

30.00 x 19.80 cm

9960, 6959

Scott ® Essential ™ מגבת ידיים בגליל

6687

1

25.00 x 19.80 cm

73750, 73760

Scott ® Essential ™ מגבת ידיים בגליל

6691

1

Scott ® Essential ™ ™ Slimroll מגבת ידיים בגליל

25.00 x 19.80 cm

79550, 79560

6695

1

25.00 x 19.80 cm

Scott ® Slimroll ™ מגבת ידיים בגליל

6697

6953

1

25.00 x 19.80 cm

73750, 73760

Kleenex ® PBS מגבת ידיים דו-שכבתית

6803

2

Kleenex ® PBS ™ Slimroll מגבת ידיים דו-שכבתית

25.00 x 19.80 cm

79550, 79560

6804

2

30.00 x 19.80 cm

Kleenex ® Universal מגבת ידיים דו-שכבתית

6805

6959

2

Kleenex ® Universal SlimRoll מגבת ידיים דו-שכבתית Kleenex ® מגבת ידיים דו-שכבתית למתקן אלקטרוני

25.00 x 19.80 cm

6806

6953

2

= ' מ 200 X גלילים 6 מ׳ 1,200

x 19.1 cm מותאם אישית

6807

29738

2

מגבות ידיים צץ-רץ

נייר ממותג

מיוצר בישראל

ממדי גיליון רוחב x אורך

תכולת האריזה

מתקן

תיאור

מק״ט

שכבות

24 x 20 cm

6945, 71710

Scott ® מגבת ידיים צץ-רץ

מגבות 250 X חבילות 16 מגבות 4,000 =

37490

1

21.20 x 20.00 cm

6945, 71710

Scott ® Essential ™ מגבת ידיים צץ-רץ

מגבות 340 X חבילות 15 מגבות 5,100 =

6617

1

19.00 x 29.50 cm

Scott ® Interfolded ™ מגבת ידיים

מגבות 110 X חבילות 16 מגבות 1,760 =

58550

70240

1

23.50 x 23.00 cm

Kleenex ® מגבת ידיים צץ-רץ

מגבות 150 X חבילות 16 מגבות 2,400 =

18904

6954

1

מיוצר בטכנולוגיית איירפלקס

סיבים ממוחזרים. 100%

אישור מגע מזון.

Kleenex

® | Scott ® Control ™ | Scott ® Essential ™ | Scott ®

36

Made with FlippingBook - Online magazine maker