קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

מתקנים למגבות ידיים בגליל

79550

79560

Aquarius ™ Slimroll ™ מתקן למגבות ידיים בגליל ס"מ 32.4 x 29.7 x 19.2 :) עומק x רוחב x מידות (גובה  לחללים קטנים Aquarius ™ s מתקן לגלילי מגבות ידיים  חלוקה מבוקרת של גיליונות יחידים  מבנה הניתן לנעילה  העיצוב החלק והמעוגל של מתקן מגבות הידיים ללא  מלכודות לכלוך, ומאפשר שימוש קל ופשוט במגבת אחת בכל עת לשיפור ההיגיינה בחדר השירותים.

SLIMROLL™ נייר תואם למתקני מגבות ידיים בגליל

מידות גיליון רוחב x אורך

נייר ממותג

תכולת האריזה

קוד

תאור

שכבות

Kleenex ® Slimroll ™ מגבת ידיים

מ' 600 = ' מ 110 X גלילים 6 גיליונות 2,640 = גיליונות 440 X גלילים 6

25 cm x 19.8 cm

6804

2

מ' 1,140 = ' מ 190 X גלילים 6 גיליונות 4,560 = גיליונות 760 X גלילים 6

Scott ® Essential ™ Slimroll ™ מגבת ידיים

25 cm x 19.8 cm

6695

1

9960

נייר תואם למתקן מגבות ידיים בגליל אלקטרוני

מידות גיליון רוחב x אורך 19.8 cm x 30 cm

נייר ממותג

תכולת האריזה

קוד

תאור

שכבות

Scott ® Essential ™ מגבת ידיים

6687

מ' 2,124 = ' מ 354 X גלילים 6

1

Kleenex ® Universal מגבת ידיים

19.8 cm x 30 cm

6805

מ' 1,200 = ' מ 200 X גלילים 6

2

29

Made with FlippingBook - Online magazine maker