קימברלי-קלארק ישראל | קטלוג מוצרים

מתקנים למגבות ידיים בגליל

73750

Aquarius ™ מתקנים למגבות ידיים בגליל

73760

ס"מ 24.8 x 29.7 x 37.4 :) עומק x רוחב x ממדים (גובה  חלוקה מבוקרת של גיליונות בודדים  קיבולת גבוהה  מבנה הניתן לנעילה  העיצוב החלק והמעוגל של דיספנסר מגבות הנייר אינו מכיל  מלכודות לכלוך, ומאפשר שימוש קל ופשוט במגבת אחת בכל עת לשיפור ההיגיינה בחדר השירותים.

נייר תואם למתקני מגבות ידיים בגליל

מידות גיליון רוחב x אורך

נייר ממותג

תכולת האריזה

תאור

קוד צבע

שכבות

מ' 1,200 = ' מ 200 X גלילים 6 גיליונות 4,800 = גיליונות 800 X גלילים 6

Kleenex ® מגבת ידיים

25 cm x 19.8 cm

6803

2

מ' 2,100 = ' מ 350 X גלילים 6 גיליונות 8,400 = גיליונות 1,400 X גלילים 6

25 cm x 19.8 cm

Scott ® Essential ™ מגבת ידיים

6691

1

שנועדה אחריות לכל החיים כל המתקנים מכוסים על ידי להעניק לכם ביטחון נוסף בפתרון חדר השירותים שלכם.

LIFETIME WARRANTY

We‘ve got you covered

28

Made with FlippingBook - Online magazine maker