Kick-Off | מגזין שבועי בועט

עובדים עלינו

האמת מוטלת בספק

Fox Sports : אתם רואים פה אצטדיון מלא. צופים בקטאר. צילום

שיספרו לנו מהי המציאות, אז על מה אפשר לסמוך רנה דקארט 17 בכלל? הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה טבע אתהמשפט "אני חושב, משמע אני קיים" בתגובה למשבר הזה. אם אני החושב (והמטיל ספק) קיים - גם דברים אחרים, על פי ההוכחות של דקארט, קיימים. אפשר לנשום לרווחה: אנחנו לא חיים באשליה אחת גדולה.

עמרי לוין

ה מדע גורם לנו לפקפק בחושים שלנו; איש מאיתנו לא ראה בעיניו או חש חיידקים או קרינה רדיואקטיבית, ובכל זאת אנו יודעים שהם קיימים. אם איננו יכולים לסמוך על החושים שלנו

kick - off להצעה מיוחדת לקוראי צור עימנו קשר כאן!

03-7344944 טל' | , תל-אביב 6 האחים מסלאויטה

6

https :// kick - off . co . il

להגדלת העמוד - דאבל קליק

Made with FlippingBook Annual report maker