Kick-Off | מגזין שבועי בועט

ביקורת תקשורת

קצת

שקט תנו גלריית הפרשנים והשדרנים שאנחנו מקבלים בשידורי המונדיאל בשלט Mute גורמת לנו להתגעגע ללחצן ה אפי בריק

ביקורת תקשורת

א

. toexaggerate יךאומריםבאנגליתלהגזים? ?mute ואיך אומרים בעברית הגוזמאות וההתלהבות המיותרת של של רוב שדרי המונדיאל גורמת לאוהדי הספה אשר עוקבים בשקיקהאחרהמונדיאלהמפתיעביותרבשלבהבתים, בטח בשנים האחרונות, או לחפש אלטרנטיבות שידור בשפה זרה (גם ערבית הולך), לראות את המשחק בכאן בשקט מלא או כפתרון אחרון, להקשיב בחוסר חשק 11 משווע לבליל המילים העמוס בדברים תפלים, לצעקות בלתי פרופורציונליות למה שקורה במשחק ולעיתים סתם לגיבוב של מלל שאינו ראוי להיות משודר גם בתוכניות המיועדות לילדי גן חובה. בקרב אלה האוחזים במיקרופון בתקשורת התחושה XXX

הישראלית, באופן שוטף ופרט במונדיאל, היא שחייבים למלאאתחללהאווירבמלל כלהזמן. כלשניהשלשקט היא אסון קולוסאלי. האשמה היא לא בידי הפרשנים. האשמה היא במי שמכתיב להם את רוח הדברים ומי שמיישם את הוראות המנהלים. הם אלה שמבריחים

Freepik : אפשר גם על מיוט. אילוסטרציה

44

https :// kick - off . co . il

להגדלת העמוד - דאבל קליק

Made with FlippingBook Annual report maker