ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

566

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 566 ׀ גיליון 2023 נובמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם דברי הסבר לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) תגמולי מילואים במלחמת ''חרבות ברזל'' רשות המסים מכריזה על הקלות נוספות בשל מלחמת חרבות ברזל רשות המסים הרחיבה את הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות

566 מס' 2023 נובמבר ש לכם שאלות במע"מ? לנו יש את כל התשובות

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

פורסם חוק התוכנית 9.11.2023 ביום לסיוע כלכלי (הוראות שעה - חרבות . מטרת החוק וכוונת 2023 ברזל), התשפ"ד המדינה הן לעזור לעסקים שספגו פגיעה משמעותית, גם אם לא יושג פיצוי הולם על אובדן מלוא הרווחים. כמובן, פיצוי אחיד

משנה לעורך מאירה טולדו יום עיון מע"מ ואו ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

אינו נותן מענה לכל סוגי העסקים, במיוחד לא לאלה שהושבתו כמעט לחלוטין כגון אולמות האירועים והתיירות, אך עם זאת, נקווה שתקופת המלחמה תהיה קצרה יותר מתקופת הקורונה ולכן עוצמת הפגיעה תהיה נמוכה יותר. בחוק ניתנו הקלות בתחום האבטלה, תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה צומצמה יום, כך שלמעסיקים יש גמישות בהוצאות 14 יום ל- 30 מ עובדים לחל"ת; עובדים שהוצאו לחל"ת עם תחילת הלחימה יקבלו דמי אבטלה מיום הפסקת עבודתם בפועל, גם אם נרשמו בלשכת התעסוקה מאוחר יותר; וניתן תחליף לדמי אבטלה לעובדים אשר מפאת גילם כבר אינם מבוטחים לאבטלה. בדומה לתקופת הקורונה, המלחמה תגרום לעומס כלכלי אדיר על המשק והגירעון התקציבי יגדל, הוצאות מימון הממשלה יגדלו ותהיה ירידה בצמיחה. רק לא מזמן הראה המשק סימני התאוששות מהקורונה, והנה, לצערנו, אנחנו שוב מוצאים את עצמנו במשבר כלכלי דומה, עקב המלחמה. כולנו תקווה שקברניטי המשק ידעו לנווט אותו היטב, ועל אף הכול, להביא לעלייה בצמיחה. אנחנו מתפללים לשלום חיילי צה"ל רו"ח שלמה הררי

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

> להרשמה ופרטים

וכוחות הביטחון שנלחמים בעזה ובצפון, ומייחלים לשובם של השבויים והנעדרים.

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 נובמבר 566 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד (רו"ח) איפרגן רן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד גבע שוש . גורנשטיין אלי M.B.A ) רו"ח (משפטן רו"ח גנדלמן אליק רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח חסונה אחמד רו"ח כהן דניאל רו"ח צח-גלרט אורנה

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 נובמבר 566 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין חרבות ברזל - פרשנויות והנחיות דברי הסבר לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) רו"ח אחמד חסונה 2023 התשפ"ד עצמאים במלחמה - חומר למחשבה: כדאיות הקטנת מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי בתקופת מלחמת חרבות ברזל רו"ח אחמד חסונה עסקים במלחמה - דברי הסבר למונחים נזק ישיר ונזק עקיף רו"ח אחמד חסונה - זכאות לתשלום תגמול מילואים 8 תושבי חוץ מגויסים בצו והגדרת תושבות לעניין מס הכנסה רו"ח אליק גנדלמן; רו"ח אחמד חסונה הידד למתנדבים – החזר הוצאות למתנדבים בפעילות התנדבותית והיבטי ביטוח לאומי בסוגיית פגיעה בעבודה במסגרת התנדבותית

10

21

22

24

רו"ח אליק גנדלמן תגמולי מילואים במלחמת ''חרבות ברזל''

26

רו"ח אורנה צח-גלרט יו"ר ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי ביטוח לאומי - עדכונים דחופים מאוד במילואים במלחמת ''חרבות ברזל''

29

רו"ח אורנה צח-גלרט ועדת הכספים אישרה פה אחד את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי לקריאה שנייה ושלישית, תוך מיטובה לטובת העסקים, העצמאים, וציבור העובדים רשות המסים מכריזה על הקלות נוספות בשל מלחמת 2023 בנובמבר 27 חרבות ברזל: אורכות לדיווח ותשלום עד ל- לאוכלוסיות זכאיות 2023 בדצמבר 31 לכלל הציבור ועד ל-

36

38

41

תוכן עניינים

6 2023 נובמבר 566 ידע למידע

נפתחה האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת תביעה שיעור מענק מוגדל למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי

42

43

44

הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

45

מתווה לשחרור תרומות לחיילי צה"ל חרבות ברזל – מוסדות ציבור - הארכת מועד 2022 הגשת דו״ח על שנת פעילות לשנת

46

48

רשות המסים פרסמה הקלות נוספות בשל מלחמת ״חרבות ברזל״ מקדמות לפיצוי על נזק עקיף שנגרם בשל המלחמה

49

לחקלאים שיישובם מוגדר כיישוב ספר רשות המסים הרחיבה את הזכאות לזיכוי במס

50

בגין תרומות למאמץ המלחמתי 8 הנדון: יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה״ל מכח סעיף )" 8 ("צו 2008 לחוק שירות המילואים, תשס"ח- "חרבות ברזל" - מתן שירות ברשות המסים - הסטת שירותים

51

52

לערוצים דיגיטליים עדכונים והקלות רגולטוריות

54

לחברות ממשלתיות בעקבות מלחמת חרבות ברזל יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין במערכי רשות המסים 2023 או תשלום לרשות) התשפ"ד – נוהל מנהלה - מעודכן - להקלות למפעלי תעשייה בשדרות, יישובי עוטף עזה ואשקלון הקלות לשעת חירום מלחמת "חרבות ברזל" סיוע למעונות היום והמשפחתונים המסובסדים כדי שהתשלומים

58

61

66

לא יושתו על ההורים בגין חוסר פעילות

תוכן עניינים

2023 נובמבר 566 ידע למידע 7

ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע

67

15.12.2023 לתושבי העוטף המפונים – עד רשות המסים תאפשר לעוסקים לנכות תשומות 2024 במרץ 31 ללא מספרי הקצאה לחשבוניות עד ה-

68

69

מודל "חשבוניות ישראל" – עדכון

70

חרבות ברזל - הגשת בקשה למענק סיוע לתושבי העוטף

72 שחרור תרומות לחיילי צה"ל פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה (עדכון הנחיה) זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת 84 הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל 84 הודעה משותפת לדוברות רשות המסים ודוברות האוצר משרתי מילואים יקבלו תשלום על השירות בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות – הקלות למעסיקים בהגשת התביעות וקבל החזרים עבור התגמול הכרה במשפחות החטופים והנעדרים כנפגעי איבה ומתן מעטפת נפשית וכלכלית עבורם משרתי מילואים יקבלו את תגמולי הביטוח הלאומי על שירותם הצבאי 86 88 75 78 83 מלחמת ״חרבות ברזל״

89

בתחילת חודש נובמבר באופן מיידי ולא בתום תקופת השירות מלחמת חרבות ברזל – דחיית מועד הגשת הדוח הכספי 2023 לרבעון השלישי טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה

90

91

2023 ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשפ"ד-

תוכן עניינים

8 2023 נובמבר 566 ידע למידע

הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), 2023 התשפ"ד חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל), (חוזה, פסק דין או 2023 תשלום לרשות), התשפ"ד הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - חרבות ברזל),

113

136

142

2023 (תגמולים למשרתים במילואים) התשפ"ד

מס הכנסה

זיכוי במס בגין תרומות בכסף או בשווה כסף

עו"ד רו"ח רמי אריה הכרה בהוצאות רכישת מיגוניות או בניית ממ"דים לעסקים רו"ח אחמד חסונה לעצמאים, שכירים 2023 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן ובעלי שליטה 2023 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס רו"ח אליק גנדלמן ביצע עסקה למכירת סימן מסחרי בין שתי חברות בשליטתו ודיווח עו"ד שוש גבע פס"ד עמרם על רווח הון פטור ממס - עמותה המנהלת קבוצת כדורגל לא מקצוענית חייבת בתשלום פס"ד עמותת המצטיינים בספורט מס שכר עבור השחקנים -

144

146

148

151

158

עו"ד שוש גבע

162

ביטוח לאומי מה דינה של פגיעה שמתרחשת במקום העבודה, תוך כדי

עו"ד שוש גבע עיסוק בתחביב? הגשת תביעה נוספת בידי עובדת שנחבלה

166

169

בעבודתה עקב נפילה ואושר לה רק חלק מהתביעה

177

האם מחלת האסתמה של מסגר נגרמה לו עקב תנאי עבודתו

תוכן עניינים

2023 נובמבר 566 ידע למידע 9

שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי העברת מניות בחברה משפחתית בשל גירושין

עו"ד (רו"ח) רן איפרגן חישוב נפרד על דיווידנד לבעל מניות מהותי

186

רו"ח דניאל כהן יחיד קיבל הלוואה מיחיד אחר, האם יש חיוב מס על "ריבית" אצל המקבל והאם המשלם חייב בניכוי מס במקור

189

. אלי גורנשטיין M.B.A רו"ח (משפטן) חלוקת פנסיה בין בני זוג בהסכם ממון הסכם ממון

190

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

193

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה פלטפורמה דיגיטלית חדשה תאפשר דיווח מקוון על עזיבת מקום עבודה רשות המסים בישראל לשכירים ולמעסיקים מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

194

רשות המסים בישראל ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו לצרכי תשלום דמי ביטוח

196

מוסד לביטוח לאומי

199

מדדים ושערי מט"ח

202

2023 מדדים לחודש ספטמבר

203

2023 שערים יציגים לחודש אוקטובר

ידע במספר

204

מראה מקום

206

10 2023 נובמבר 566 ידע למידע

חרבות ברזל דברי הסבר לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), 2023- התשפ"ד רו"ח אחמד חסונה

ביתר חלקי הארץ התנאים לקבלת המענק הם: לפחות במחזור בחודש 25% . ירידה של 1 , 2022 לעומת אוקטובר 2023 אוקטובר במחזור לפחות 12.5% וירידה של 2023 ספטמבר-אוקטובר לתקופה 2022 לעומת ספטמבר -אוקטובר מיליון ש"ח 400 אלף עד 12 . מחזור מ- 2 2022 בשנת . הירידה במחזור העסקאות כאמור 3 ) נגרמה בשל המלחמה 1 בפסקה ( . הניזוק החל בפעילותו העסקית לפני 4 1.9.2023 . הניזוק הגיש לפקיד השומה עד יום 5 הגשת התביעה לקבלת פיצויים את המסמכים המפורטים להלן: א. הוגשו דוחות תקופתיים למס

פורסם חוק התוכנית 9.11.2023 ביום לסיוע כלכלי (הוראות שעה -חרבות ברזל), שמתבססת בעיקרה על 2023 התשפ"ד- 3.11.2023 הצעת חוק שפורסמה ביום ומתבססת על תזכיר החוק לגבי פיצויי . תזכיר 30.10.2023 מלחמה שפורסם ביום החוק פורסם כדי לשפר את המתווה של תוכנית המענה הכלכלי ללחימה – חרבות על ידי 19.10.2023 ברזל, שפורסם ביום משרד האוצר. להלן דברי הסבר וסקירת החוק החדש לעניין המענק המשופר שמגיע לעסקים ולעוסקים. המענק מורכב ממענק השתתפות בהוצאות קבועות וממענק השתתפות בשכר. עסקים הנמצאים עד שבעה ק"מ מעזה, העיר אשקלון ומושב מבקיעים )אושר ), זכאים 24.10.2023 בוועדת הכספים ביום תקנות מס רכוש למסלול האדום בהתאם ל , שמעניק החזר מלא על כלל וקרן פיצויים פיצוי על תשלומי שכר 100% הנזק העקיף ( או אובדן המחזור, לבחירת העסק).

ערך מוסף לחודשים ספטמבר אם הוא 2023 ו- 2022 ואוקטובר עוסק, ואם הוא עוסק פטור, אזי

הכותב - מומחה במיסים, מצוות מומחי המס במערכת כל מס

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 11

אלא אם כן שוכנע המנהל 1.10.2023 שהעסק היה פעיל עד תום חודשיים מתום התקופה הקובעת; ) מי שעסקו לא היה פעיל לפני 8 ( . לעניין זה, יראו עוסק כמי 1.10.2023 שעסקו לא היה פעיל אם הוא לא הגיש לרשות המיסים בישראל שניים מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב , לגבי חוק מס ערך מוסף בהגשתם לפי התקופה שלפני המועד האמור, אלא אם כן הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל; (א) תאגיד בנקאי כהגדרתו (רישוי), בחוק הבנקאות , לרבות תאגיד 1981 התשמ"א עזר כהגדרתו בחוק האמור; (ב) מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), ; 1981 התשמ"א- (ג) חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ; 1968 ערך, התשכ"ח חוק (ד) חברה מנהלת כהגדרתה ב הפיקוח על שירותים פיננסיים ; 2005 (קופות גמל), התשס"ה- (ה) מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, ; 1994 התשנ"ד- ) מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין 10 ( המהווה מלאי עסקי בידו; מהעבודות שביצע 50% ) מי שיותר מ 11 ( ) מוסד פיננסי כמפורט להלן: 9 (

הוגשה הצהרה למס ערך מוסף . 2022 לגבי המחזור לשנת ב. הוא הגיש לפקיד השומה דין על אוקטובר 102 וחשבון בטופס ; הכול לפי תקנות ניכוי 2023 ממשכורת ומשכר עבודה א. הוא היה חייב בניהול פנקסים ולא ניהלם 2023 לשנת המס נקבעו 2023 ב. פנקסיו לשנת המס כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור. מי לא זכאי למענק זה: ) המדינה; 1 ( ) גוף מתוקצב או תאגיד בריאות 2 ( לחוק יסודות 21 כהגדרתם בסעיף ; 1985 התקציב, התשמ"ה- ) קופת חולים; 3 ( ) מוסד ציבורי שאינו מוסד ציבורי 4 ( לפחות מהכנסתו בשנת 25% זכאי; לא היה מתמיכות ותרומות, 2022 המס לפחות מהכנסתו בשנת המס 25% שאינה מתמיכות ותרומות היה 2022 ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה ) תאגיד שהוקם בחוק או לפיו; 5 ( ) מי שדיווח לרשות המיסים בישראל על 6 ( 1.10.2023 סגירת עסקו, לפני ) מי שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור 7 ( אפס לגבי ארבעת החודשים שלפני . לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה: 6

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

12 2023 נובמבר 566 ידע למידע

ריבית ועמלות בנקים וביטוח, וכמובן לא כולל משכורות (למעט תשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, אלא אם אושר על ידי מנהל מע"מ לבקשת העוסק, כמו רכישה ממי שאינו קרוב ובגין ציוד שנרכש לצורכי עסק) חלקי חודשי הפעילות בשנה הקודמת 12 חלקי 12 כפול ב. מוסד ציבורי זכאי - סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, והוצאו בשנה הקודמת - 1.9.2022 (מי שהתחיל לפני 2022 ההוצאות מחודש ספטמבר , ואם התחיל 2023 עד אוגוסט או לאחריו 1.9.2022 לפעול מיום אזי ההוצאות מהיום שהתחיל ,) 2023 לפעול עד חודש אוגוסט מחולק במספר חודשי הפעילות של המוסד בשנה הקודמת ומוכפל במקדם ההוצאות הקבועות ג. לעניין ניזוק שהוא עוסק ורשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי לחוק מס ערך 56 הוראות סעיף מוסף - סך התשומות השוטפות שהיה מדווח לרשות המיסים בישראל בשל השנה הקודמת (כמצוין בסעיף א) אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר (תלוי מתי העסק התחיל לפעול, וכך לעסק שהתחיל לפעול לפני ההוצאות הן מחודש 9.2022

היו עבודות 2023 או 2022 בשנת המס שמשך ביצוען עולה על שנה למעט קבלן ביצוע (קבלן ביצוע הוא קבלן לעבודות הנדסה בנאית כהגדרתו בחוק רישום קבלנים. אם לקבלן פעילות כקבלן בונה וכקבלן מבצע הוא זכאי לפיצוי רק בגין פעילותו כקבלן מצבע)

הרכב המענק: כללי:

א. מענק השתתפות בהוצאות קבועות ב. מענק השתתפות בהוצאות שכר א. מענק השתתפות בהוצאות קבועות . עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 1 מיליון: 400 אלף עד 300 הבסיס* מעל א. סכום מענק ההשתתפות בהוצאות

קבועות הוא מקדם הוצאות ) כפול A קבועות (כמצוין בטבלה ההוצאות הקבועות - תלוי מתי התחיל העסק לפעול: לעסק אלה 1.9.2022 שהתחיל לפני 2022 ההוצאות מחודש ספטמבר , ולעסק שהתחיל 2023 עד אוגוסט או לאחריו 1.9.2022 לפעול מ ההוצאות הן מהיום שהתחילו . 2023 לפעול עד חודש אוגוסט "הוצאות קבועות" הן תשומות שקוזזו בדוחות מע"מ למעט תשומות ציוד, זאת אומרת לא כולל תשומות שלא ניתנות לקיזוז (רכב וכו'), כן כולל תשומות החייבות במע"מ אפס (פירות וירקות), לא כולל הוצאות שאינן חייבות במע"מ כגון ארנונה,

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 13

כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס) ב. למוסד ציבורי זכאי – הנמוך מבין מהשכר העבודה (*אוקטובר או 75% 1.325 לפי העניין) כפול 2023 נובמבר כפול השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה לפקודה, 131 בדוח שהגיש לפי סעיף ואינה הכנסה מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו בשנת הבסיס כפי שדווחה כאמור, הכולל תמיכות ותרומות כפול שיעור הפגיעה לבין ) כפול 11,870 השכר הממוצע במשק ( מספר העובדים בתקופה המזכה מוכפל 1.325 לתשלום השכר כפול בשיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה לפקודה, 131 בדוח שהגיש לפי סעיף ואינה הכנסה מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו בשנת הבסיס כפי שדווחה כאמור, הכולל תמיכות ותרומות כפול שיעור הפגיעה שכר 75% ג. לקיבוץ – הנמוך מבין העבודה (*למי שמדווח חד חודשי – ; למדווחים דו חודשי 2023 אוקטובר ) של עובד שאינו חבר 2023 – נובמבר הקיבוץ, או עובד שהוא חבר הקיבוץ העובד בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חבר הקיבוץ העוסק במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות,

, 2023 עד אוגוסט 2022 ספטמבר 1.9.2022 ואם התחיל לפעול מיום או לאחריו אזי ההוצאות הן מהיום שבו התחיל לפעול עד חודש (למעט תשומות 2023 אוגוסט של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו לפקודה) 88 (כהגדרתו בסעיף אלא באישור מנהל מע"מ לבקשת העוסק, כמו רכישה ממי שאינו קרוב ובגין ציוד שנרכש לצורכי עסק) חלקי חודשי הפעילות בשנה כפול 12 חלקי 12 הקודמת כפול מקדם ההוצאות קבועות . עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2 אלף יקבל 300 אלף עד 12 הבסיס מ- (אלה לא מקבלים B כמפורט בטבלה השתתפות בשכר) מענק השתתפות בהוצאות שכר ב. (בנטרול סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק להחזר תגמולי מילואים לעובד על ידי המעסיק) תלוי בסוג הניזוק, כמפורט להלן: משכר 75% א. לעוסק - הנמוך מבין העבודה (הנמוך מבין הוצאות שכר בתקופה המזכה (*מי שמדווח חד ; למדווחים 2023 חודשי – אוקטובר ) כפי שדווח 2023 דו חודשי – נובמבר לבין השכר 1.25 כפול 102 בטופס ) כפול מספר 11,870 הממוצע במשק ( העובדים בתקופה המזכה לתשלום ) כפול שיעור 1.25 השכר כפול הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות,

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

14 2023 נובמבר 566 ידע למידע

מיליון ש"ח 100 הבסיס העולה על . למי שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס 3 400 מיליון ש"ח ועד 300 עולה על מיליון ש"ח 1.2 מיליון - . אם שוכנע פקיד השומה לגבי עוסק 4 שההוצאות הקבועות שלו גבוהות יותר, יותר מקדם הוצאות קבועות עד מהמקדם אשר היה נקבע לעוסק 1.5 רגיל. המנהל רשאי גם להקטין מקדם במקרים חריגים. . פיצוי המינימום לבעלי מחזור מעל 5 ש"ח כפול 4,675 אלף ש"ח הוא 300 B המקדם המצוין בטבלה *למי שהחל את הפעילות שלו לפני שנת , ולמי שהחל 2022 , שנת הבסיס היא 2022 והלאה, מהמועד שבו 2022 לפעול בשנת לפי 2023 החל לפעול לראשונה או מינואר המאוחר, ועד המועד המפורט לפי העניין: למי שמדווח על בסיס חד חודשי, מוסד ציבורי זכאי ועוסק פטור, עד סוף חודש , ולעוסק שמדווח דו חודשי 2023 ספטמבר .2023 עד סוף חודש אוגוסט

כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס) לבין השכר הממוצע במשק 1.25 כפול ) כפול מספר העובדים בתקופה 11,870 ( , 1.25 המזכה לתשלום השכר כפול כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס) הסתייגות כותב המאמר למי שמדווח חד חודשי - אוקטובר או * ; ולמי שמדווח דו חודשי 2023 נובמבר או נובמבר- 2023 - ספטמבר-אוקטובר .2023 דצמבר מגבלת גובה הפיצוי 100 . הפיצוי לניזוק למי שיש מחזור עד 1 אלף ש"ח 600 מיליון הוא מיליון 100 . הפיצוי לניזוק למחזור מ- 2 אלף בתוספת 600 מיליון הוא 300 ועד מחלק מחזור עסקאותיו בשנת 0.3%

מיליון ש"ח 400 אלף עד 300 - עוסק מ- A טבלה

מקדם הוצאות קבועות

שיעור פגיעה ספטמבר -אוקטובר

שיעור הפגיעה אוקטובר

7%

12.5% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50%

25% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 100% - 80%

11% 15% 22%

הערות: 0.35 . ענף המסחר הסיטונאי או קמעונאי דלק: מקדם הוצאות קבועות כפול 1 לחוק מס ערך מוסף 33 חל עליו הפטור לפי סעיף 2023 ו- 2022 . לגבי ניזוק שבשנת המס 2 0.19 (יבוא ויצוא של יהלומים) – מקדם הוצאות קבועות כפול

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 15

(אצל חקלאים השוואה מחזורים על 2.135 . ניזוק שהוא חקלאי – מקדם הוצאות כפול 3 )9-12/2023 מול 9-12/2022 חודשים 4 תקופת . לעניין השוואת מחזורים יש התייחסות מיוחדת לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן 4 וקבלן מבצע ... אלף 300 אלף עד 18 - עוסקים שמחזורם בשנת הבסיס מ- B טבלה מחזור פיצוי בש"ח 50,000 עד 0 1,750 90,000 עד 50,001 3,150 90,001-107,000 4,200 107,001-150,000 כפול מקדם הנזק * 2,650 200,000 עד 150,001 כפול מקדם הנזק * 3,125 250,000 עד 200,001 כפול מקדם הנזק * 4,000 300,000 עד 250,001 כפול מקדם הנזק * 4,675 *מקדם נזק שיעור ירידה שיעור פגיעה ספטמבר-אוקטובר 20% - 12.5% 1 30% - 20% 1.5 40% - 30% 2.4 100% - 40% 3 דגשים חשובים . עוסק בישוב ספר שקיבל פיצוי לפי המסלול האדום (נזק עקיף) לא יכול לקבל פיצוי 1 בגין חוק זה, כלומר אין כפל פיצויים יום. לדוגמה 90 לחודש העוקב לתקופת הזכאות עד 16 . ניתן להגיש תביעה החל מה- 2 16.2.2024 עד יום 16.11.2023 בגין חודש אוקטובר ניתן להגיש מיום חודשים מהגשת הבקשה 8 . המנהל חייב להחליט אם העוסק זכאי או אינו זכאי בתוך 3 יום נוספים (אם נדרשו מסמכים 30 על ידי העוסק, ויוכל להאריך את התקופה הזו ב נוספים), אם לא נקבעה זכאות במהלך תקופה כאמור רואים תביעה כמתקבלת אוטומטית. . אם לא נקבעה זכאות 60% יום תשולם מקדמה בשיעור 21 אם לא נקבעה זכאות בתוך .10% יום תשולם מקדמה נוספת בשיעור 150 בתוך יום מיום קביעת הזכאות על ידי המנהל 14 . הפיצוי ישולם בתוך 4

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

16 2023 נובמבר 566 ידע למידע

לפקודה 236 . מייצגים הרשומים בסעיף 9 יכולים לייצג את העוסק . שר האוצר יקבע כללים לקביעת מחזור 10 בתקופת הבסיס או בתקופת הזכאות לעוסק/ת שהיו באותן תקופות בחופשת לידה או במילואים. היבטי מס (א)(ח) 3 א. מס ערך מוסף - לפי תקנה לתקנות מס ערך מוסף – לא נחשב הכנסה לעניין מס ערך מוסף ב. מס הכנסה - חייב במס ג. ביטוח לאומי – עקרונית, בגין עצמאי הביטוח הלאומי הולך אחרי מס הכנסה, לכן חייב בביטוח לאומי ד. אם הניזוק הוא עוסק אזי יש להוציא להוראות 2 קבלה. זאת על סמך סעיף מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), . לגבי ניזוק שהוא מוסד 1973 התשל"ג- להוראות 2 ציבורי זכאי - מכוח סעיף מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על 1992 ידי מוסד), התשנ"ב ה. טיפ: היות ומענק זה חייב במס יש לדאוג לניכוי מס במקור. סוגיות חשובות בחוק . חישוב שנת הבסיס 1 היות שאחד התנאים הבסיסיים לצורך קבלת מענק הוא שהמחזור של הניזוק מיליון ש"ח, 400 אלף ל- 12 יהיה בין יש לבדוק מתי הניזוק התחיל לפעול. 2022 אם הניזוק התחיל לפעול לפני , , לעומת 2022 שנת הבסיס היא שנת

. מנהל רשאי לתקן את סכום הפיצוי X שנים מיום קביעת הזכאות 4 בתוך לפי יוזמתו או לבקשת עוסק אם נתגלו עובדות חדשות או לצורך תיקון טעות. . לסכום פיצוי יתווספו ריבית והצמדה Y מיום הגשת תביעה עד יום התשלום. . פיצוי זה אינו ניתן להעברה, שיעבוד, 5 או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות . אם שולם ביתר, לרבות מקדמה, 6 90 יחזיר הניזוק את ההפרש בתוך מיום שהמציא המנהל דרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר מיום ששולם עד יום ההחזר . קנס בשל הגשת תביעה ביתר (כאשר 7 לפחות 50% סכום תביעה גבוה ב מפיצוי המגיע לעוסק): ישלם קנס מההפרש בין סכום 25% בשיעור של הפיצויים בתביעה שהוגשה לבין סכום הפיצויים שהמנהל קבע, ואם עשה זאת 15,000 בכוונה וסכום הפרש גבוה מ מההפרש 40 ש"ח, אזי הקנס הוא % האמור . ניתן להגיש השגה על קביעת הזכאות. 8 יום ממועד 60 ההשגה תוגש בתוך קביעת הזכאות. על המנהל לתת חודשים (ניתן להאריך 8 החלטה בתוך יום אם חסרים מסמכים. 30 + ) עד שנה אם בתוך התקופה שלעיל לא ניתנה החלטה, יראו את ההשגה כמתקבלת אוטומטית. ניתן לערער על החלטה על יום לוועדת ערר (ועדה 60 השגה בתוך הדומה לזאת שפעלה בתקופת קורונה)

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 17

1.9.2022 מי שפתח את עסקו בין , אזי לצורך חישוב תקופת 31.8.2023 ל הבסיס יש לקחת כמפורט להלן: ניזוק שהוא עוסק פטור – מחזור א. עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד , מחולק 2023 סוף חודש ספטמבר במספר חודשי הפעילות ניזוק שמדווח בשיטה חד חודשית או ב. מוסד ציבורי זכאי – מחזור עסקאותיו בחודש שלאחר תום תקופת 1 מיום הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי א לחוק מס ערך 67 או 67 סעיפים 2023 מוסף, עד סוף חודש ספטמבר כפי שדווח לרשות המיסים, מחולק במספר חודשי הפעילות ניזוק שמדווח בשיטה דו חודשית ג. בחודש 1 – מחזור עסקאותיו מיום שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי או 67 הראשון שהגיש לפי סעיפים א לחוק מס ערך מוסף עד סוף 67 , כפי שדווח לרשות 2023 חודש אוגוסט המיסים, מחולק במספר חודשי .2 הפעילות ומוכפל ב ישנה התייחסות מיוחדת למי שעוסק יש לקחת את מחזור . בענף החקלאות בחודש שלאחר תום 1 עסקאותיו מיום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש א לחוק מס ערך 67 או 67 לפי סעיפים 2023 מוסף, עד סוף חודש ספטמבר כפי שדווח לרשות המיסים, מחולק 4 במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב כמו כן ישנה התייחסות למי שפתח 1.9.2023 את עסקו בתקופה שבין

, 2022 מצב שבו התחיל לפעול בשנת ואז יש לקחת את המחזור מהמועד שבו החל לפעול לראשונה או מינואר , לפי המאוחר, עד: 2023 א. למי שמדווח על בסיס חד חודשי, מוסד ציבורי זכאי ועוסק פטור, עד סוף 2023 חודש ספטמבר ב. לעוסק שמדווח דו חודשי עד סוף חודש .2023 אוגוסט . בדיקת שיעור ירידה במחזור 2 מתחלק בין מי שמדווח על בסיס מזומן לבין מי שאינו מדווח על בסיס מזומן - לעניין מס ערך מוסף ולעניין הזמן שבו התחיל לפעול א. למי שלא מדווח על בסיס מזומן ופתח החישוב הוא כדלהלן: 1.9.2022 לפני . אם הוא חד חודשי, עוסק פטור, 1 או מוסד ציבורי זכאי, יש להשוות את חודש אוקטובר או נובמבר , לפי העניין, עם מקבילו 2023 בשנה הקודמת ולבצע את החישוב של שיעור הירידה . אם הוא דו חודשי, להשוות את 2 או 2023 ספטמבר-אוקטובר , לפי העניין, 2023 נובמבר-דצמבר עם התקופה המקבילה בשנה הקודמת ולבצע את החישוב של שיעור הירידה . אם הוא חקלאי, תקופת ההשוואה 3 מול 2023 היא ספטמבר-דצמבר . 2022 ספטמבר-דצמבר

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

18 2023 נובמבר 566 ידע למידע

בחודש שלאחר 1 עסקאותיו מיום תום תקופת הדוח התקופתי או 67 הראשון שהגיש לפי סעיפים א לחוק מס ערך מוסף, עד סוף 67 כפי שדווח 2023 חודש ספטמבר לרשות המיסים, מחולק במספר חודשי הפעילות ניזוק שמדווח בשיטה דו חודשית .3 1 – מחזור עסקאותיו מיום בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי א לחוק מס 67 או 67 סעיפים ערך מוסף עד סוף חודש אוגוסט , כפי שדווח לרשות המיסים, 2023 מחולק במספר חודשי הפעילות 2 ומוכפל ב ישנה התייחסות מיוחדת למי שעוסק בענף החקלאות*** - יש לקחת את מחזור בחודש שלאחר תום 1 עסקאותיו מיום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי א לחוק מס ערך מוסף, 67 או 67 סעיפים - כפי שדווח 2023 עד סוף חודש ספטמבר לרשות המיסים, מחולק במספר חודשי . 4 הפעילות ומוכפל ב כמו כן ישנה התייחסות למי שפתח את ומדווח חד 30.9.2023 ל- 1.9.2023 עסקו בין חודשי, ואז יש לקחת את תקופת הבסיס * 30.9.2023 מאז שפתח העסק עד הערה – למי שבסיס הדיווח שלו שונה ההשוואה תהיה לפי דו חודשי ד(א) 38 *הסתייגות כותב המאמר – בסעיף ) אחד התנאים הוא שהעוסק פתח את 4 ( , כלומר יש סתירה 1.9.2023 עסקו לפני

ומדווח חד חודשי, אזי יש 30.9.2023 ל לקחת את תקופת הבסיס מאז שפתח * 30.9.2023 העסק עד *הסתייגות כותב המאמר – אחד ) הוא שהוא 4 ד(א)( 38 התנאים בסעיף , כלומר 1.9.2023 פתח את עסקו לפני יש סתירה בין התנאי הזה לבין ההגדרה של תקופת הבסיס ב. למי שמדווח על בסיס מזומן ופתח לפני החישוב הוא כדלהלן: 1.9.2022 . אם הוא חד חודשי, עוסק פטור או 1 מוסד ציבורי זכאי, ולעניין קבלן ביצוע - יש להשוות את חודש 2023 עם נובמבר 2022 נובמבר (מענק חודש אוקטובר) ואת חודש 2023 עם דצמבר 2022 דצמבר (מענק חודש נובמבר) . אם הוא דו חודשי, יש להשוות את 2 עם נובמבר- 2022 נובמבר-דצמבר (מענק אוקטובר) 2023 דצמבר עם 2022 ואת נובמבר-דצמבר (מענק 2023 נובמבר-דצמבר נובמבר)** 1.9.2022 למי שפתח את עסקו בין , לצורך חישוב 31.8.2023 ל תקופת הבסיס יש לקחת כמפורט להלן: ניזוק שהוא עוסק פטור – מחזור .1 עסקאותיו מיום תחילת הפעילות , 2023 עד סוף חודש ספטמבר מחולק במספר חודשי הפעילות ניזוק שמדווח בשיטה חד חודשית .2 או מוסד ציבורי זכאי – מחזור

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 19

בין התנאי הזה לבין ההגדרה של תקופת הבסיס **הסתייגות כותב המאמר - בהתייחס לחודש נובמבר היה צריך להיות ינואר- , 2023 מול ינואר-פברואר 2022 פברואר וזאת לאור הגדרת מי שמדווח על בסיס מזומן - שם התקבול צריך להיות בחודש העוקב ***בחוק אין התייחסות לחקלאי שמדווח על בסיס מזומן, כלומר ההשוואה היא מול התקופה 2023 ספטמבר-דצמבר המקבילה בשנה קודמת מושגים חשובים 25% . מוסד ציבורי זכאי - מוסד ש- 1 , כפי שדווחו 2022 מהכנסותיו בשנת לפקודה 131 בדוח שהגיש לפי סעיף לא היו מתמיכות ומתרומות. כמו כן, לפחות מהכנסותיו בשנת המס 25% ש- , כפי שדווחו בדוח שהגיש לפי 2022 לפקודה, ואינם מתמיכות 131 סעיף ותרומות, הם ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה. - מוסד ציבורי שעדיין הערה חשובה לא יהיה 2022 לא הגיש את הדוח לשנת זכאי עד אשר יגיש את הדוח השנתי. לפי חוק זה, האפשרות להגיש תהיה יום מזמן פתיחת האפשרות 90 למשך .16.11.2023 להגיש, שאמורה להיות ב- . עוסק המדווח על בסיס מזומן הוא 2 עוסק שמתקיימים בו כל אלה:

. הוא מתחייב במס ערך מוסף לפי 1 פרק ו לחוק מס ערך מוסף עם קבלת התמורה לעסקה . הוא מקבל את עיקר התקבולים 2 השוטפים לעסקו בחודש העוקב שבו בוצעה העסקה . שיעור הירידה במחזור העסקאות 3 שלו בתקופת הדיווח הכולל את חודש אוקטובר היה נמוך מאחד מאלה: א. אם היה העוסק מדווח בשיטת 40% דיווח חד חודשית - ב. אם היה העוסק מדווח בשיטת 20% דיווח דו חודשית - קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה , הרשום בפנקס 1969 בנאיות התשכ"ט כמשמעותו בחוק, אם הוא מוכר זכויות מקרקעין יש לקחת את החלק של עסקו שבו אינו מבצע מכירת זכויות במקרקעין. לדוגמה: בתל 2005 עסק שהוא מסעדה נפתח בשנת אביב. 150,000 : 2022 המחזור של חודש אוקטובר 50,000 : 2023 המחזור של חודש אוקטובר 3,000,000 : 2022 המחזור בשנת . קבלן ביצוע 3

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

20 2023 נובמבר 566 ידע למידע

מענק השתתפות בהוצאות שכר ב. כנמוך מבין: שווה 1.25 כפול 76,000 כפול 75% . 1 71,250 133,538 שווה 1.25 כפול 11,870 כפול 9 . 2 71,250 הנמוך יותר - 66.67% כפול 71,250 המענק הוא 47,502 (אחוז ירידה) שווה שווה 47,502 + 10,000 סך כל המענק: 57,502 יש להשוות זאת למגבלה לפיצוי: שהם 3,000,000 היות שהמחזור הוא מיליון, ההגבלה היא 100 פחות מ- .600,000 57,502 מכאן שהעסק יקבל מענק בסך

: 2023 הוצאות שכר של חודש אוקטובר 76,000 9 מספר העובדים: 800,000 הוצאות קבועות שנתית: בהנחה ששאר התנאים מתקיימים, להלן הפתרון: מענק השתתפות בהוצאות קבועות א. הירידה במחזור היא ההפרש בין 10/2023- ל 10/2022 מחזור שווה 150,000 חלקי 100,0000 כלומר 66.67% 15% מקדם הוצאות קבועות - כפול 12 חלקי 800,000 המענק יהיה 10,000 שווה 15%

הערות הכותב: 132 ] ס"ח התשל"ה, עמ' 1[ הערות הכותב להצעת החוק:

הריני מביא לידיעתכם את הערותיי לשיפור ולתיקון הצעת החוק בנושאים שהצעת החוק אינה נותנת להם מענה. ראוי שכל המעורבים בהליך החקיקתי יתנו עליהם את הדעת, כדי שפירסום החוק יכלול את התיקונים שלהלן: . עצמאי/ת שנמצא/ת בחופשת לידה בתקופת הבסיס – אין מענה לבעיה זו בהצעת 1 החוק. חלה דווקא עלייה ולא ירידה, ואז יש למצוא מחזור חלופי [שר האוצר אמור לתת לכך פתרון] . עצמאי/ת שנמצא/ת במילואים בתקופת הבסיס - לכאורה ייתכן שאין ירידה ולכן יש 2 למצוא מחזור חלופי [שר האוצר אמור לתת לכך פתרון] . עוסק פטור בתקופת הבסיס שבתקופת הזכאות היה לעוסק מורשה, ולהיפך 3 . מי שהיה עוסק בתקופת הבסיס והפך להיות חברה בתקופת הזכאות, ולהיפך

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 21

עצמאים במלחמה - חומר למחשבה: כדאיות הקטנת מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי בתקופת מלחמת חרבות ברזל רו"ח אחמד חסונה

באופציה זו לשים לב שכאשר יחזור להיות עצמאי, יש לסווגו מחדש במוסד לביטוח .6101 לאומי, וזאת באמצעות טופס כחלק מהשיקולים יש להביא בחשבון היבטים שונים: למשל, אם הוא שכיר או שיש לו הכנסות פסיביות או מובטל או שהוא מקבל פנסיה מוקדמת. כך לדוגמה, אם הוא עצמאי שאינו עונה להגדרה וגם שכיר, וכעצמאי אין לו הכנסה בתקופה זו או כל השנה, הוא לא יחויב בביטוח לאומי כעצמאי שאינו עונה להגדרה, ולכן אין צורך בסגירת התיק שלו בביטוח לאומי. בנושא 1457 לפרסום בכל מס של חוזר ב"ל סגירת עיסוק עצמאי בדיעבד – ראו באתר כל מס: כל מס - סגירת עיסוק עצמאי ) kolmas.net בדיעבד ( ב. מס הכנסה היות שחישוב המס הוא שנתי, יש לבצע חישוב מחדש של אחוז המקדמות (שהוא הרווח הנקי הצפוי, חלקי המחזור) ולעדכן בהתאם. יש להביא בחשבון אם יש לאותו עצמאי הכנסות אחרות כמו הכנסה ממשכורת, שכירות, או פנסיה, ובהתאם להקטין או לבטל את המקדמות.

בימים אלה, שבהם שורר מצב בטחוני קשה במדינה ולעסקים ולעצמאים יש צפי לירידה בהכנסות או ברווחים, מפרסמות הרשויות הודעות על הקלה בדיווחים ובתשלומים והקטנת המקדמות. משום כך בחרנו להעלות כמה נקודות לשיקולם של אלה שרווחיהם יפגעו – האם אכן כדאי להקטין מקדמות או לדחות את תשלומן. א. ביטוח לאומי אחד הסיכונים הנובעים מהקטנת מקדמות פגיעה בזכויות שיש לעצמאי דמי ביטוח הוא שכן עצמאי בביטוח לאומי, כגון פגיעה בעבודה. יקבל שיקטין מקדמות וחלילה ייפגע בעבודה, דמי פגיעה בהתאם לבסיס שעליו שילם את המקדמות לביטוח לאומי (מוכר בשם "גמלה חוסמת"). כמו כן, אם העצמאי הוא גם שכיר והוצא יום, או פוטר ואין 30 לחל"ת של יותר מ לו הכנסה כעצמאי בתקופת המלחמה ואין צפי שתהיה לו הכנסה לאורך תקופה זו, כדאי לו לשקול בחיוב את סגירת התיק שלו בביטוח לאומי כעצמאי, וכך, מכוח היותו גם בסטטוס של שכיר, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה מלאים מבלי לקזז את הכנסותיו כעצמאי. ואולם על מי שבוחר

הכותב - מומחה במיסים, מצוות מומחי המס במערכת כל מס

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

22 2023 נובמבר 566 ידע למידע

ניתן להקטין או לבטל את המקדמות בשע"מ - למי שמחובר, ולמי 415 בשאילתא א. 2216 שלא, בטופס https:// : לקישור לאתר רשות המיסים www.gov.il/he/service/itc-2216a נשמח לענות על כל שאלה בנושא זה.

היתרון הגדול בהקטנת המקדמות הוא הגדלת התזרים אצל העוסק. מנגד, החיסרון הוא שאם המס שיש לשלם בסופו של דבר גדול מהמקדמות, יתווספו קנסות והפרשי הצמדה וריבית.

עסקים במלחמה - דברי הסבר למונחים נזק ישיר ונזק עקיף רו"ח אחמד חסונה

חוק מס רכוש וקרן פיצויים מבחין בין שני סוגי נזקים רלוונטיים: "נזק ישיר" ו"נזק עקיף": " - נזק פיזי, פגיעה ברכוש נזק ישיר " ובנכסים. פיצוי מסוג זה יתקבל ללא קשר לזהות הניזוק ולמקום הנזק. מטרת הפיצוי היא החזרת המצב לקדמותו. כלומר, בפגיעה ישירה אין הבדל אם הנכס הניזוק הוא בחיפה או בקריית-שמונה; ואין הבדל . אם הניזוק הוא אדם פרטי או עסק לדוגמה, פגיעת טיל בבית עסק, בדירת מגורים, ברכב, או בכל נכס אחר היא נזק פיזי שנגרם עקב המלחמה, מתוך כוונה לפגוע ברכוש ישראלי במהלך המלחמה או במהלך אירוע ביטחוני כזה או אחר. נזק ישיר הוא ההפרש בין שווי הנכס/ המלאי/ היבול לפני שניזוק לבין שוויו לאחר שניזוק.

מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" נפגע רכושם של רבים מאזרחי ישראל, ולרבים עוד יותר נגרמו נזקים כלכליים ועקיפים בשל המלחמה. עסקים אשר הכנסותיהם נפגעו ונמנע מהם רווח ממשיכים לשאת בהוצאות כגון שכירויות, ארנונה, תשלומים לשכירים, הוצאות קבועות ועוד. הפגיעה הקשה ברכושם של תושבי ישראל הנובעת מירי הטילים, והנזק הכלכלי העצום שנגרם לעסקים רבים במדינה, מקים זכאות לפיצויים ממס רכוש וקרן פיצויים על פי סוגי הנזקים. במאמר זה נסביר מהו "נזק עקיף" ומהו "נזק ישיר" ומהן האפשרויות העומדות בפני המעסיקים והעצמאים לתבוע פיצויים בגין נזקים אלה. זאת על סמך הסדרי הפיצויים שניתנו לאורך השנים בעקבות אירועים ביטחוניים שאירעו בעבר.

הכותב - מומחה במיסים, מצוות מומחי המס במערכת כל מס

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 23

המסים והיא תיבחן על ידי אנשי מקצוע, שמאים, כלכלנים, מפקחים וגורמים נוספים . מטעם המדינה בעקבות אירועים ביטחוניים קודמים והוראות מס רכוש שניתנו לגביהם, פרסמו מס רכוש וקרן פיצויים נהלים באשר לאופן הגשת תביעות ב"מסלול ירוק" וב"מסלול אדום". המסלול הירוק הוא מסלול פשוט יחסית, המבוסס על נוסחה לפיצוי מהיר, והפיצוי שיתקבל בו הוא רק במסלול שכר. המסלול האדום מאפשר לעסקים לתבוע את הנזק הכלכלי הספציפי שנגרם להם שלא על סמך נוסחה, אלא על סמך תחשיב כלכלי ספציפי שיחשב הניזוק עצמו עבור עסקו, . באמצעות מומחים מטעמו עסקים שנמצאים ביישובי ספר, ובכללם יישוב שמרוחק עד שבעה ק"מ מרצועת עזה, זכאים לפיצויים בהתאם לתקנות הקבע, שנמצאות בתוקף תמיד. עסקים אלה יכולים לבחור אם להגיש תביעה במסלול האדום או במסלול הירוק. לתביעה במסלול האדום ולרשימת הישובים ראו באתר רשות המסים לעניין פיצויים לעסקים שרחוקים יותר משבעה ק"מ מרצועת עזה אין עדיין הנחיות, ויש לעקוב אחר הודעות רשות המיסים. ייתכן כי יותקנו תקנות פיצויים בהוראת שעה. בגדרו של "נזק עקיף" נכלל גם פיצוי על שכר עבודה ששילם המעביד לעובדו, אף על פי שעובדו לא עבד בעבורו. אם העובד לא עבד בשל הוראות כוחות הביטחון, והמעביד

כל מי שרכושו ניזוק נזק ישיר כפי שתואר לעיל, רשאי לתבוע ממס רכוש פיצוי בגין הנזק הישיר שנגרם לו. יש לציין שנזק ישיר ניתן למדידה בקלות יתרה. את התביעה בגין נזק ישיר יש להגיש למס רכוש וקרן פיצויים - מחלקת הפיצויים והפטורים. התביעה תידון על ידי מנהל מס רכוש שייעזר בהערכת שמאי ממחלקת הפיצויים של מס רכוש, ולכן כדאי שגם התובע ידאג להביא שמאי מטעמו. ראו להלן קישור להגשת תביעה מקוונת למס רכוש וקרן פיצויים: תביעה מקוונת - נזק ישיר - רשות המסים בישראל " הוא ההפסד או מניעת הרווח, נזק עקיף " שגורם נזק מלחמה לעסק אשר ממוקם בתחום יישוב ספר ומופיע בחוק מס רכוש וקרן פיצויים; או ביישוב אחר אשר הוגדר ככזה וזכאי לפיצוי מהממשלה. מדובר בנזק כלכלי לעסק שנפגע משמעותית ברווחיותו עקב פגיעה במלאי או עקב אי הפקת רווחים מפעילות שוטפת או עקב ירידה במחזורים. כאמור, התנאי הראשוני לקבלת פיצוי על נזק עקיף הוא קשר ישיר בין הנזק העקיף לבין יישוב הספר או יישוב אחר שהוגדר על . ידי הממשלה לעומת נזק ישיר שניתן למדידה בקלות, מדידת נזק עקיף היא מורכבת יותר, שכן התקנות מגדירות נזק עקיף כנזק הכולל הפסד או מניעת רווח, שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למנעם. את התביעה בגין אובדן הרווחים יש להגיש למחלקת הפיצויים והפטורים של רשות

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

24 2023 נובמבר 566 ידע למידע

ב. בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שילם המעביד תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד; ואם עבד העובד פחות משלושה חודשים אצל המעביד - בתנאי ששולמו תשלומי החובה מיום קבלת העובד לעבודה. בעבר, לשם מניעת מחלוקות, מונתה ועדה לקביעת השעות אשר בהן לא עבד עובד בעבור מעבידו לפי הוראות כוחות הביטחון.

שילם לו שכר עבודה אף על פי שהוא לא עבד בעבור מעבידו, יפוצה המעביד בהתאם לעלות שכר העבודה של העובד למעביד. הפיצוי למעביד על שכר העבודה, ששילם לעובד על עבודה שלא עבד בה בעבורו, מוגבל בתקרת השכר המרבי, ומותנה בשני תנאים מצטברים: א. המעביד אכן שילם את השכר לעובדו.

- זכאות לתשלום תגמול 8 תושבי חוץ מגויסים בצו מילואים והגדרת תושבות לעניין מס הכנסה רו"ח אליק גנדלמן; רו"ח אחמד חסונה השאלה: שהם אזרחי ישראל בסטטוס של תושבי חוץ 8 מי משלם תגמולי מילואים למקבלי צו וניתקו תושבות מישראל ומשתתפים במלחמת חרבות ברזל? במקרה שבו אזרח ישראלי שניתק תושבות ושאינו מוגדר תושב לעניין ביטוח לאומי מקבל לשירות מילואים, המוסד לביטוח לאומי ישלם לו את תגמולי המילואים. התגמול 8 צו ש"ח לחודש. זאת על פי הגדרת 6,455 ישולם לפי המינימום שמשולם לתגמולי מילואים - תגמול מילואים בחוק שירות הביטחון, כדלקמן: "תגמול מילואים משולם למי ששירת שירות מילואים כחוק (חוק שירות הביטחון) או שירות חצי יומי או שהיה באימון על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, וכן לנער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי." רו"ח אחמד חסונה משיב 8 לעניין תשלום תגמול מילואים לתושבי חוץ בצו

הכותבים: מומחים בכל תחומי המיסים וביטוח לאומי - מצוות המומחים במערכת "כל-מס" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 25

רו"ח אליק גנדלמן משיב לעניין הגדרת תושב במס הכנסה: הגדרת תושב ישראל בפקודת מס הכנסה היא "מי שמרכז חייו בישראל". נוסף על כך, אם 30 יום לפחות בשנת המס, או שהה בישראל בשנת המס במשך 183 שהה בישראל במשך יום לפחות. חריגים לכלל 425 יום לפחות ובשנת המס יחד עם השנתיים שלפניה - במשך זה נקבעו בתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים

.2006 שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו בין החריגים נמצא מי שעומד בתנאים הבאים: ● הוא אינו עולה חדש ● הוא היה תושב חוץ במשך חמש שנות המס הקודמות

● הוא הגיע לישראל רק לצורך שירות צבאי ● הוא ביקש שלא יראו אותו תושב ישראל

בתקופת מלחמת חרבות ברזל הכריזה רשות המסים כי לרשימת החריגים שלעיל יצטרף אם עמד בכל התנאים שלעיל. כן נקבעו הקלות ," 8 מי שהגיע למילואים במסגרת "צו גם נוספות:

● באפשרותו להגיש בקשה לא לראות בו תושב ישראל במועד מאוחר יותר ● ימי שירות המילואים לא יובאו בחשבון במניין ימי השהייה בישראל

רו"ח גנדלמן מדגיש כי לדעתו לא יהיה שימוש רב בהקלה זאת, משום שהשהות בישראל בתקופת המלחמה (ונקווה שתהיה קצרה עד כמה שיותר) לא תקים מרכז חיים בישראל, ויש סיכוי רב שמספר ימי השהייה בישראל במהלך המילואים לא יפעיל את חזקת ימי יום). 425 / 183 / 30 השהייה (

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

26 2023 נובמבר 566 ידע למידע

הידד למתנדבים – החזר הוצאות למתנדבים בפעילות התנדבותית והיבטי ביטוח לאומי בסוגיית פגיעה בעבודה במסגרת התנדבותית רו"ח אליק גנדלמן

הוצאות שהוציא... לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד. פעילות המתנדבים אמורה להיות מוסדרת בתקנון המוסד. לתקנות שתי זוויות ראייה: ● מצד המתנדב המקבל החזר הוצאות ● מצד המוסד הציבורי המחזיר הוצאות למתנדב חלק א' - צד המתנדב המקבל החזר הוצאות מטרת התקנות היא לקבוע כי החזר הוצאות אינו הכנסה חייבת בידי המתנדב. בתקנות נקבעו סוגי הוצאות והגבלת סכומים לגבי כל סוג הוצאה. בהתאם , החזר הוצאות עד התקרה 2 לתקנה שנקבעה יותר בניכוי למתנדב. כתוצאה מהניכוי למתנדב יהיה רווח אפס (ההחזר שהתקבל מהמוסד פחות הסכום שהוציא המתנדב).

עם העלייה בפעילות הציבורית למען החיילים ונפגעי המלחמה מצאנו לנכון לרענן את כללי החזר ההוצאות למתנדבים בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), .2006 התשס"ז התקנות חלות על מי שפועל בהתנדבות, קרי ללא כל תשלום מלבד החזר הוצאות שהוציא המתנדב במהלך פעילותו ההתנדבותית למען מימוש מטרות המוסד הציבורי, במוסד ציבורי מוכר לעניין סעיף לפקודה. התקנות לא יחולו על מי 46 שעובד במוסד ציבורי או נותן לו שירותים בתשלום. "מתנדב" מוגדר בתקנות, כמי שמתקיימים בעבורו שני תנאים מצטברים: . עושה פעילות התנדבותית - לקידום 1 המטרות הציבוריות של המוסד. . למתנדב לא הייתה הכנסה במישרין 2 או בעקיפין, או כל תמורה, או טובת הנאה אחרת מן המוסד, למעט לכיסוי

הכותב - מומחה במיסים. העורך המקצועי של אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" ושל ירחון "ידע למידע"

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 27

: דרישת דיווח ואסמכתאות

חלק ב' - צד המוסד הציבורי – תשלום הוצאות על ידי מוסד ציבורי מטרת התקנות היא להתיר החזר הוצאות למתנדב כהוצאה של מוסד ציבורי לעניין ב לפקודה, כך שהחזר 181 (ז) ו- 3 סעיפים ההוצאות לא ייכלל ב"הוצאות עודפות". חלק ג' – התנאים לניכוי הוצאות סוגי הוצאות ותקרות (התקרות מתעדכנות :) 2023 מדי שנה, להלן הסכומים נכון לשנת ● ש"ח לאדם לאירוע 30 כיבוד קל - (הכוונה לאירוח אנשים בבית של מתנדב או במקום פעילות של מוסד ציבורי, לא לאירוח במסעדות) ● ש"ח לחודש 240 תחבורה ציבורית - ● ש"ח לחודש (בניכוי החזר 730 דלק - שניתן על נסיעה בתחבורה ציבורית כאמור לעיל) ● 120 שיחות טלפון (ביתי או נייד) - ש"ח לחודש ● נוסף על כך יותרו הוצאות הניתנות לניכוי במסגרת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), , כגון נסיעה לחו"ל, 1972 התשל"ב לינה בארץ וכד' ● החזר הוצאות מעל התקרות שלעיל מהווה "הוצאה עודפות", שעליה 90% ישלם המוסד מס בשיעור

● המתנדב יגיש למוסד בקשה להחזר בצירוף 1250 הוצאות על גבי טופס אסמכתאות ● מוסד ציבורי יצרף לדוח שנתי המפרט את שמות 1254 את טופס המתנדבים וסכומי ההחזר לסוגיהם ששולמו להם ● על מוסד ציבורי לשמור אסמכתאות למקרה של דיון מול רשות המסים זכויות מתנדבים בביטוח הלאומי להלן הוראות המוסד לביטוח לאומי לזכויותיהם של אותם מתנדבים : לאור כמות המתנדבים העצומה שהתגייסו לסייע במסגרת המלחמה, כדאי להכיר מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות. מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם, ללא תלות בגיל ועם סכום תגמול מינימום. כ"מתנדב" בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" נחשב מי שפועל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת, למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר הוצאות האש"ל הקשורות להתנדבות אינן נחשבות לשכר, והופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

28 2023 נובמבר 566 ידע למידע

כ"מתנדב" מוגדר גם מי שמושיט עזרה לזולת בהתאם לחובה לפי דין, לדוגמה: . כמו עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו, 1 עזרה לנפגעים בתאונות דרכים ועזרה בעת אסון טבע, והכל על פי החוק. . מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, 2 פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, על פי החוק. כלומר, מחייב הוכחה שאותו אדם הגיע למקום במיוחד כדי להציל חיים. לריכוז מידע באתר הביטוח הלאומי בנושא פגיעה בזמן התנדבות מוכרת ולפירוט ארגונים המוכרים כבר כיום להפניית מתנדבים מפורטים באתר הביטוח הלאומי –ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כל פעילות של מתנדבים שנועדה לסייע למשפחות, לנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה במסגרת המלחמה, עונה למטרות המזכות בהכרה, אולם, השאלה היא אם המתנדב הופנה לפעילות ההתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים. ככל שאין הפנייה כזו, מומלץ לעשות ביטוח פרטי. על פי החוק, יש להצטייד באישור הפנייה להתנדבות מראש בטופס הפנייה. הביטוח הלאומי פרסם הקלה במסגרת המלחמה. ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש בגוף שמוסמך להפנות מתנדבים, שהפנה את המתנדב לפעילות ההתנדבות, לפני ביצוע ההתנדבות. על הרישום לכלול את הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, תאריך תחילת ההתנדבות, מספר טלפון נייד וסוג ההתנדבות. ארגונים המוכרים כבר כיום להפניית מתנדבים מפורטים באתר הביטוח הלאומי. ארגונים שאינם מוכרים כיום להפנות מתנדבים ייצרו קשר עם הביטוח הלאומי, כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 29

תגמולי מילואים במלחמת ''חרבות ברזל'' רו"ח אורנה צח-גלרט יו"ר ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי

פרסום זה מרכז את כל הידוע לנו עד כה בכל הקשור בתביעות לתגמולי מילואים. נמשיך לעדכן בהרצאות בזום ובפרסומים. הלשכה הקימה חמ"ל לכל הסוגיות הקשורות במלחמה. את הפניות שלכם מרכז רו"ח אליאס ג'ריס, ראש סגל מקצועי elias.jiries@icpas.org.il אנו עומדים לרשותכם בתקופה קשה זו, שולחים תנחומים למשפחות השכולות והחלמה מהירה לפצועים ומתפללים לשלום השבויים ולשובם בשלום הביתה. כל המידע המוצג בפרסום זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

תנאי הזכאות לתגמולי מילואים למגוייסי מלחמת "חרבות ברזל" בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הנרחב, הביטוח הלאומי, משרד הביטחון והחשב הכללי במשרד האוצר הגיעו לסיכום מתווה - על תשלום בגין תקופת המילואים לפי ההכנסה הריאלית, כבר בתחילת חודש ולא בתום תקופת השירות 2023 נובמבר כפי שנעשה עד היום. הביטוח הלאומי יקבל בימים הקרובים אישור מצה"ל על מספר עד סיום 8 ימי המילואים של העובדים בצו , וכך כל חודש, עד 2023 חודש אוקטובר סיום הגיוס הנרחב. תקופות השירות עבור חודש אוקטובר יהיו כדלקמן: 2023 . אם סיים את השירות במהלך חודש 1 - המשרת יקבל אישור 2023 אוקטובר

השנים האחרונות 30 הכותבת: רו"ח אורנה צח-גלרט - בעלת משרד רואי חשבון אורנה צח, שב מעניק ייעוץ והדרכות בתחומי הביטוח הלאומי למעסיקים, לעצמאים, ליחידים בעלי הכנסות, לרואי חשבון, ליועצי מס, לעורכי דין, לחשבי שכר ולאנשי מקצוע בתחום - הגנה על הזכויות, מניעת תביעות ובירוקרטיה, תכנון רילוקיישן ועוד. משמשת בהתנדבות כיו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי , וכן פעילה בחקיקה בכנסת בנושאי הביטוח הלאומי כנציגת 1994 חשבון עם הביטוח הלאומי מאז . משתתפת בכל הקשור בתחומי הביטוח הלאומי גם בצוותי חשיבה, 1996 לשכת רואי חשבון מאז בתהליכי מיזוג ורכישת חברות, בשירות של מיקור חוץ במחלקות מיסוי במשרדי ראיית חשבון ועורכי דין ועוד. הייעוץ של רו"ח צח-גלרט, משלב ידע רב בחוקי הביטוח הלאומי בהיבט המעמד והתשלום הנכון, ביחד עם ראיית הזכויות העתידיות ומיצוי זכויות לגמלאות ולכספים מהביטוח הלאומי. כתובת ornazachcpa@gmail.com ; דוא"ל ליצירת קשר - www.ornazach.co.il אתר אינטרנט ל-

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

30 2023 נובמבר 566 ידע למידע

לבקשת הלשכה, הנהלת הביטוח הלאומי פועלת רבות כדי להקל על הגשת התביעות הידניות, כדלקמן: . הביטוח הלאומי נמצא בקשר שוטף עם 1 בתי התוכנה, כדי להקל על הכנת תביעות לתגמולי מילואים עבור המעסיקים ושידורם לביטוח הלאומי בקלות. יש להתעדכן בבתי התוכנה. . הביטוח הלאומי פרסם שהוא 2 מפתח בימים אלה אתר ייעודי לבקשת החזרים למעסיקים, ללא הגשת מסמכים ובירוקרטיה. יש לעקוב אחר הפרסומים של הביטוח הלאומי בעניין. עדיף לכן, כל מי שמגיש תביעות ידניות - להמתין עד שהפיתוחים האלה יתבררו במקום להגיש תביעה ידנית. לפרסומים השונים של הביטוח הלאומי בנושא המילואים ראו באתר של המוסד : לביטוח לאומי ● למידע למשרתים במילואים ● למידע למעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים ● להבהרת הביטוח הלאומי למתווה שפרסם האוצר ● לריכוז מידע בנושא המתווה החדש של המילואים באתר הביטוח הלאומי ● להסברים בנושא המילואים באופן כללי ● לפרק י"ב (תגמולי מילואים) בחוק הביטוח הלאומי

, יעביר אותו למעסיק 3010 צבאי והמעסיק יגיש תביעה לפי התקופה , כתביעה רגילה. 3010 שרשומה בטופס . אם המשרת ממשיך לשרת גם בחודש 2 , תקופת השירות שיש 2023 נובמבר להזין בתביעה היא תאריך התחלה לכל משרת לפי העניין, בקירוב ככל .31.10.2023 שניתן, ותאריך סיום המשמעות היא, שתקופת השירות שתהיה רשומה בתביעה שמוגשת החל מהיום, תתחיל במועד שבו התחיל 1.11.2023 ותסתיים 2023 השירות בחודש אוקטובר או בסיום הלחימה, או 31.10.2023 ביום סיום השירות של העובד, כמוקדם. וכך, בהמשך בכל חודש, למשל, בחודש דצמבר עבור ימי השירות בחודש נובמבר 2023 .2023 מובן מאליו שיש לוודא שמעסיק שתובע את התגמול מהביטוח הלאומי, משלם לעובד את המשכורת. . 1.11.2023 המתווה החדש מתחיל היום, הביטוח הלאומי אמור לקבל בהקדם את הקובץ מצה"ל. תשלום התביעות ייעשה במנות לאור כמות התביעות העצומה הצפויה להתקבל. יש לעקוב אחר הפרסומים לגבי מוקדים טלפוניים שהביטוח הלאומי יפתח לשאלות ומענה לתקלות. תביעות ידניות של מעסיקים - כדאי להמתין.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2023 נובמבר 566 ידע למידע 31

התגמול לפי חוק המילואים. לא פורסמו הוראות חדשות לתקופת המלחמה.

תגמול מזערי ותקרה תגמול המילואים מפצה את המשרת במילואים בשל השירות במילואים, לא פחות מתגמול מזערי ועד תקרה שבחוק. הוא בסך של 2023 התגמול המירבי בשנת ליום ₪ 1,582.17 בכל חודש, או ₪ 47,465 מילואים. מבוטח זכאי לתגמול לפחות בסכום התגמול המזערי, גם אם הוא אינו עובד. התגמול ₪ 6,455 הוא בסך של 2023 המזערי בשנת ליום מילואים. ₪ 215.17 בכל חודש, או חשבונות בנק מעודכנים משרת במילואים שאמור לקבל את התגמול באופן אוטומטי רצוי שיבדוק באתר האישי בביטוח הלאומי אם חשבון הבנק שלו מעודכן. הביטוח הלאומי מודע לכך שלא כל המשרתים יכולים לעדכן את החשבון, ולכן יקבל גם מידע על פרטי הבנק ממקורות נוספים, בהתאם לצורך. לחוק הביטוח הלאומי מחייב 283 סעיף את המעסיק להמשיך ולשלם לעובד שיצא למילואים את התשלומים שנהג לשלם לקופת תגמולים או לקופת פנסיה כאילו לא שירת והמשיך לעבוד. הביטוח הלאומי פרסם כבר בעבר, שעל פי חוות דעת משפטית שהתקבלה בביטוח הלאומי, יש להפריש את אותן הפרשות סוציאליות אשר מופרשות בדרך כלל מהשכר הרגיל של העובד לאותה תקופה, ולא מסך כל הפרשה לפנסיה למשרת במילואים

לא משולמת בשלב זה תוספת של תגמול לימים בודדים 40% לחוק הביטוח הלאומי, 271 לפי סעיף תשלום התגמול בעבור שירות רצוף של עד ימים, או שאירית של מספר ימי שירות 6 הוא: 7 רצופים בניכוי כפולות של ● בגין עד חמישה ימי שירות רצופים (אין 40% משולם התגמול בתוספת 40% תוספת של ● ככל שהיו בחישוב שישה ימים: משולם התגמול בתוספת יום אחד. הביטוח הלאומי לא משלם בשלב זה את תוספת הימים הבודדים בתקופות השירות ואלה בהמשך 31.10.2023 שהסתיימו ביום שיסתיימו בסוף כל חודש (לא ידוע כמה ימי מילואים יהיו לכל משרת). תוספת זו תשולם באופן יזום על ידי הביטוח הלאומי ללא צורך בהגשת תביעה לאחר סיום המלחמה, ולאחר שכל התביעות יוגשו. התשלום של הביטוח הלאומי יתבצע כדלקמן: - בשגרה וגם עצמאים ומי שאינם עובדים היום עצמאים ימשיכו לקבל את התשלום אוטומטית, מספר ימים לאחר שהביטוח הלאומי יקבל את האישור מצה"ל על סיום השירות או לסוף החודש. אזרחים שלא עובדים וסטודנטים, יקבלו את התגמול אוטומטית ללא הגשת תביעה

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

32 2023 נובמבר 566 ידע למידע

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), , 4 חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה וההכנסה שעל פיה חושבה המקדמה משמשת יסוד לחישוב תגמולי מילואים שטרם שולמו, יחושבו מחדש תגמולי המילואים על פי ההכנסה האמורה. עובדים שכירים שבימי שגרה מקבלים את התגמול במשכורת, כולל בעלי שליטה, - בחוק הביטוח הלאומי 276 על פי סעיף בשגרה, המעסיק משלם להם שכר רגיל מדי חודש שבו העובד משרת במילואים, כולל מפקיד לפנסיה על השכר הרגיל, תובע את התגמול מהביטוח הלאומי בתום תקופת השירות ועורך התחשבנות עם העובד. עובדים אלה ימשיכו לקבל שכר רגיל מהמעסיק, כחוק. לעניין עובדים בשכר נמוך מהתגמול המזערי, ראו הבהרות בהמשך. התחשבנות סופית של העובד והמעסיק תהיה רק בסיום השירות, כולל הימים הבודדים שבהם העובד מקבל תגמול מוגדל .40% ב- המעסיק משלם את התגמול מעסיקים - לחוק: 276 לפי סעיף . למי ששכרו משתלם על בסיס של חודש 1 או יותר, גם אם הוא עובד חודשי ועבד פחות מחודש לפני השירות במילואים. . למי שבתכוף לפני שירותו במילואים 2 היה עובד יומי או עובד שעתי וברבע 75 השנה שקדם לשירותו עבד לפחות ימים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד, כולל ימי מנוחה, חגים,

בתחילת החודש, כפוף לכך שהם רשומים בביטוח הלאומי כלא עובדים. משרתים במילואים שאינם עובדים מקבלים תגמול מזערי, אלא אם הם גוררים הכנסות לפי בחוק הביטוח הלאומי. 279 סעיף נותני שירות לפי צו סיווג מבוטחים מקבלים את התגמול בשלב זה כעצמאים. ההתחשבנות לגבי תגמולי המילואים נעשית בדרך כלל לאחר קבלת השומה בביטוח הלאומי. ככל שנותני שירות אלה רשומים כשכירים בביטוח הלאומי, עליהם 857 להגיש תביעות אישיות בצירוף טופס או תיעוד מחליף. עצמאי שאינו עונה להגדרה מקבל תגמול מזערי, כלא עובד. הביטוח הלאומי משלם לעצמאים את התגמול בהתאם לבסיס שלפיו הם משלמים את המקדמות לביטוח הלאומי, לאחר שמתקבל הקובץ מצה"ל. הובהר מהביטוח הלאומי, שלאחר שמגיעה השומה לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי מצרף ביחד את ההכנסות כעצמאי בשומה עם תגמולי המילואים באותה שנת מס שהתקבלו בפועל, גם לצורכי הביטוח הלאומי וגם לצורכי חישוב התגמול המעודכן. לתקנות המקדמות: 12 להלן מתוך תקנה (א) גימלה, למעט גימלה כאמור בתקנה , תחושב מחדש על פי ההכנסה 11 שנקבעה בשומה עצמית לגבי אותה שנה שוטפת.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online