ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

564

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 564 ׀ גיליון 2023 ספטמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם 2026 חוק האנג'לים החדש והמורחב, הוראות שעה עד שנת דירת מגורים או מחסן ששימש למגורים בחישוב מס שבח אין לנכות ריבית ריאלית במכר דירת מגורים שהושכרה במסלול הפטור פתיחת תיק ברשות המיסים אינה מבטיחה לעובד עצמאי זכות לדמי פגיעה

השתלמות מיסוי בינלאומי בזום

18.9.23+20.9.23

רו"ח אייל כרמי

רו"ח איציק רופא

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

טפסים ודגשים להליכי שומה , דוחות , בואו ללמוד היבטים פרקטיים מהבכירים ביותר , ותקבלו ידע חשוב והכרחי ממומחי מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה • 150 מילוי טופס • הגשת דוחות • דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל •

ההשת

בעלי עסקים

מנהלי כספים , יועצי מס , רואי חשבון , מתאים לעורכי דין במיסים בעיקר בחברות הייטק , וחשבים שמתעסקים במיסוי בינלאומי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

564 מס' 2023 ספטמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפסק הדין הפועל אוסישקין שניתן לאחרונה, נדון בין היתר יישום סעיף לאמנה עם ארצות הברית בעניין 18 ספורטאים אמריקאיים המועסקים בישראל (הפועל תל אביב). על פי סעיף

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

לאמנה עם ארצות הברית, בדרן ציבורי, לרבות 18 ספורטאי, חייב במס במדינת המקור (המדינה שבה דולר 400 הופקה ההכנסה), אלא אם הכנסתו נמוכה מ ליום. בתיק זה נדונה השאלה האם ספורטאי אמריקאי המועסק לטווח ארוך בקבוצה ישראלית פטור ממס אם , או שסעיף 18 דולר, כקבוע בסעיף 400 הכנסתו נמוכה מ- לא חל עליו, ורואים בו עובד זר החייב במס על מלוא 18 ההכנסה שהופקה בישראל. שתי גישות אלה התקבלו בעבר בשתי פסיקות של בתי משפט מחוזיים. בפסק הדין בעניין הפועל אוסישקין בבית המשפט העליון גברה הגישה השנייה, קרי שעל ספורטאי אמריקאי לאמנה (שכירים) ולא 17 המועסק כשכיר יחול סעיף , ומשכך הוא חייב במס על מלוא הכנסה 18 יחול סעיף שהופקה בישראל. בפסק הדין נקבע כי המטרה של סעיף היא להרחיב את רשת החיוב במס ולא לצמצמה. אי 18 16 יחול על מי שלא חלים עליו סעיפים 18 לכך סעיף (שכירים). 17 (עצמאים) ו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

בהזדמנות זאת נאחל לקוראינו שנה טובה, שנת שגשוג כלכלית וגמר חתימה טובה,

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה רו"ח ליבנה נדב עו"ד מלכא אבישי

עו"ד רו"ח דרייפוס אריאל רו"ח הירשוביץ משה רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר רו"ח וייספיש גלבוע רו"ח (משפטנית) חדד גילבטר סאלי רו"ח (משפטן) חזות בני רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד יעקב עמרי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אוחנה אפי עו"ד אטקין ג'ני רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד רו"ח גרוס חגי עו"ד רו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי עו"ד, רו"ח ויועץ מס דקל סרחיו

רו"ח משפטן נעמן אלעד רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח אורנה צח-גלרט עו"ד קלרו דין עו"ד רוטמן גיא

רו"ח שולקין נטלי רו"ח שמש רוזט

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2026 חוק האנג'לים החדש והמורחב, הוראות שעה עד שנת

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

12

עו"ד רו"ח רמי אריה היבטי מיסוי בפירוק חברה

15

נדב טסלר למשוך סכומים חד פעמים מקרן הפנסיה? זה אפשרי! הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות

18

נדב טסלר מענקי קורונה - הוצאות שכר הנהלה כהוצאה קבועה

20

רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) בועז כהן ניכוי ארוחות בגין ספורטאי חוץ אינו אוטומטי, והוא מוגבל לסכום שהוצא בפועל בלבד (הלכת הפועל רמת השרון)

24

רו"ח (משפטן) ישי חיבה; רו"ח (משפטן) בועז כהן

27

עו"ד רו"ח חגי גרוס מיסוי חלוקת דיווידנד מרווחי שיערוך נכס מקרקעין

30

עו"ד רו"ח רמי אריה ביטול חובות מס ישנים כשלים בשיטת הקיזוזים הנהוגה ברשות המיסים

35

עו"ד, רו"ח ויועץ מס סרחיו דקל , אזהרה לנישומים וגם ליועצים 2021 הליכי שומה - החלטות ועדות הכופר בר רו"ח רונית אפלה ראייתית - פקיד השומה ביער את תיקו של נישום ולא יוכל לגבות עו"ד שוש גבע פס"ד שפיגולנט - 1998 מס משנת גמול ושכר טרחה נפסקו בדחיית בקשה לתובענה ייצוגית שהביאה לשינוי עו"ד שוש גבע פס"ד מנירב בפעולת רשות המסים - נדחתה בקשה לתובענה ייצוגית נגד רשות המסים בשל גביית מס בגין הטבת

37

40

42

46

עו"ד שוש גבע פס"ד מאנע וסיגמנט רכב שלא כדין -

49

תוכן עניינים

6 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

ככל זכות אחרת, גם הזכות לקבלת מידע מרשות המסים היא יחסית - עו"ד שוש גבע פס"ד פנחצ'ל נישום שהשכיר דירה בפטור ממס הכנסה לא יוכל לנכות פחת מהשבח עו"ד שוש גבע פס"ד קליינר בעת מכירתה - ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה ופסילת ספרים שהוטלו על חברה שהגישה השגה ופקיד השומה לא קיים דיון בה וטען לאי הגשתה – עו"ד שוש גבע פס"ד חברת אמוקו לשמנים ודלק בע"מ לא נתקבלה בקשה לביטול פסק דין שהורה על מחיקת ערעור מס בשל פס"ד כנפי עטלף שירותי אבטחה בע"מ ואח' אי-התייצבות לדיון הוכחות – דיון נוסף, אותה המסקנה: כספים שהושגו בעבירה וחולטו אינם הוצאה עו"ד שוש גבע פס"ד חיון המותרת בניכוי - בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב- במסגרתו נדחה ערעורה של המערערת, מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס מיסוי ספורטאים ואמנים בהתאם להוראות האמנה עם ארצות הברית רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ורו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס (הלכת הפועל אוסישקין) רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גילבטר שינוי מודל עסקי – עוד חוזר הניגון עו"ד רו"ח רמי אריה תאונת מס חוזרת ברכישת בית להריסה דירת מגורים או מחסן ששימש למגורים בחישוב מס שבח עו"ד רו"ח רמי אריה אין לנכות ריבית ריאלית במכר דירת מגורים שהושכרה במסלול הפטור מיסוי מקרקעין 2017-2013 על שומות מס הכנסה שהוצאו לחברה לשנים מיסוי בין-לאומי קריפטו – הצעת חוק להטבות מיסוי

52

55

59

61

66

70

71

73

76

79

81

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

83

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי עדכונים במיסוי מקרקעין ובמס הכנסה זכות העיון במסמכים המוחזקים בידי רשות המסים אינה זכות

86

עו"ד שוש גבע פס"ד אלון תבור פאוור מוחלטת -

89

תוכן עניינים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 7

מס ערך מוסף

עו"ד רו"ח רמי אריה חבות מע"מ בגין קבלת פיצויי נזיקין מיליון ש"ח 100 העליון דחה את ערעורו של עבריין מס: ישלם כ- עו"ד שוש גבע פס"ד סולמי כפל קנס - צו שיקום כלכלי והפטר מכל חוב בר תביעה ליחיד שחובו נוצר בעקבות פס"ד חביב תרגיל "עוקץ" והוא נעדר כושר השתכרות - בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של חברת בנייה על החלטתו של מנהל מע"מ לחייב את החברה בתשלום מס תשומות בשל דיווחים לא תקינים – פס"ד מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ בעסקאותיה מול עוסק פלסטיני ביטוח לאומי פתיחת תיק ברשות המיסים אינה מבטיחה לעובד עצמאי זכות לדמי פגיעה

93

97

100

104

רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

105

108

ביה"ד לעבודה: נכות נפשית מגבילה את היכולת ליזום הליכים משפטיים הכנסות מראיית חשבון במקרה של שלילת רישיון

עו"ד אלי דורון; עו"ד עמרי יעקב

111

רואי חשבון

עו"ד רו"ח רמי אריה תביעות רשלנות כנגד רואי חשבון ועורכי דין העליון: רואה חשבון התרשל בטיפול בלקוח עצמאי וגרם לדחיית תביעתו

112

עו"ד שוש גבע ס"ד דרדור במל"ל - פ

114

מכס

עו"ד עומר וגנר 1+1 ג'יפ במבצע

117

שאלות ותשובות מס הכנסה פטור מהגשת דוח בישראל לתושב חוץ עם הכנסות משכר דירה למגורים עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס בישראל פטור ממס על קצבה מזכה וקיבוע זכויות לעצמאי בהגיעו ל"גיל הזכאות"

120

רו"ח רוזט שמש גיל פרישה

122

תוכן עניינים

8 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

תעודה רפואית בגין ילד נטול יכולת מיום לידתו אל מול יום הכרתו עו"ד משה גבע כנכה בביטוח לאומי לצורך החזר מס הכנסה שנים אחורה שהוחל עליו 38/1 קיזוז הפסדים מהשכרת בניין מאושר בפרויקט תמ"א עו"ד רו"ח שלומי טבח ו רו"ח יוסי ירון חוק עידוד השקעות הון רו"ח יוסי ישועה א לפקודה 104 הטפסים שיש למלא בהעברה לפי סעיף העברת מניות לבעל מניות חדש בחברה תוך וויתור בעל מניות יוצא על . אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן זכויותיו ומחילת חובו לחברה הגדרת בעל מניות מהותי בפקודת מס הכנסה מתייחסת לכל חברה בנפרד עו"ד רו"ח גרמן חיות מיסוי השקעה של חברה בחברה אחרת שעיסוקה גידולים חקלאיים רו"ח אייל כרמי מיקום רווחים/ הפסדים מנכסים קריפטוגרפיים בישראל ומחוץ לה רו"ח נטלי שולקין מיסוי מכירת/ העברת ניירות ערך שירש תושב חוץ מאמו תושבת ישראל רו"ח גלבוע וייספיש החזר הוצאות כמתנדבת למנכ"לית של עמותה הקמת חברת ארנק על ידי בן זוג של נכה בה יעבוד כשכיר כדי לייצר עו"ד קובי כהן הפחתת מס הכרה בהוצאת דמי חכירה ששולמו לפני עשרות שנים ולא נדרשו עו"ד אפי אוחנה סוגיית חברת ארנק בגין שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה עו"ד דין קלרו שותפות ניכוי הוצאות אש"ל וחבות בדמי ביטוח על החזר הוצאות ששולמו לשכיר בעל שליטה שנשלח לרומניה מטעם חברה ישראלית עו"ד רו"ח יועד פרנקל ותתבצע בבנק ישראלי או בבנק בחו"ל רו"ח משפטן אלעד נעמן הכרה בהפסדי הון לתושב חוזר ותיק רוטמן עו"ד גיא חבות מס ודיווח ליורשי בעל מניות בחברת בית

124

125

127

128

131

132

133

134

137

138

140

142

143

144

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

145

תוכן עניינים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 9

רו"ח יוסי ירון הטבות מס למפעל ייצור

147

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי העברת מניות במסגרת הסכם בוררות התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניית ביתו של עוסק - קיזוז רו"ח אחמד חסונה מס תשומות, רכוש קבוע וניכוי הוצאות רכב פקיד השומה מחליט מתי בקשה לתיקון שומות הוא מהותי ומתי לא

148

149

עו"ד משה גבע

150

רו"ח משה הירשוביץ שנת הכרה וקיזוז בהוצאות מימון

151

רו"ח (משפטן) בני חזות ניכוי הוצאות בחו"ל וקיזוז מיסי חו"ל

152

עו"ד רו"ח יעקב דהן ציון עלות בהצהרת הון לנכסים שהתקבלו בירושה הוצאות על מטע שאינו מניב עדיין ירשמו בהתאם להוצאות בפועל יועץ מס מיכאל גל תקרת הפטור על מענק פרישה ששולם בשנה העוקבת לסיום העבודה יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי דיווח בהצהרת הון על חשבון (שאינו של המצהיר) שהוא בר יפוי כוח מיסוי מקרקעין יום הרכישה הקובע לנכה ברכישת דירה לעניין פטור ממס רכישה לפי עו"ד יוני כהן לתקנות מס רכישה 11 סעיף הטבת מס למשפר דיור שמוכר את דירתו החדשה שרכש כדירה נוספת עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס מהוריו המבוגרים

153

154

155

155

156

עו"ד אבישי מלכא

156

עו"ד אבישי מלכא פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה

157

מס ערך מוסף מע"מ בגין שירותי הנהלת חשבונות שנותן רואה חשבון ישראלי לחברה

עו"ד ג'ני אטקין אמריקאית שהוא המייצג שלה

158

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן ניכוי מס תשומות בגין שכר טרחת עורך דין

161

רו"ח שלמה הררי פתיחת תיק שותפות במע"מ לחברה ולאדם פרטי

162

תוכן עניינים

10 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה שולמה לזכאי מענק ₪ מיליון 163 פעימה ראשונה בגובה של כ-

רשות המסים בישראל 2022 עבודה לשנת כללים והנחיות לשינוי בז"ר ביוזמת פקיד השומה שלא במסגרת פתיחת תיק רשות המסים בישראל 2021 רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת רשות המסים בישראל פורסם תזכיר חוק המצמצם את אי הוודאות בנוגע לשאלה מיהו תושב ישראל לצורכי מס - צעד ראשון בישום המלצות הוועדה לרפורמה רשות המסים בישראל במיסוי בין לאומי הכנסת אישרה את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע בישראל רשות המסים בישראל עדכון נוהל הטלת קנס מנהלי על חברות ונושאי משרה/מנהלים בחברה רשות המסים בישראל סוף לרישום הכפול: הביטוח הלאומי, שירות התעסוקה ומערך הדיגיטל הלאומי משיקים "טופס אחוד מקוון" שיאפשר להגיש בקשה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי וגם להירשם בשירות התעסוקה רשות המסים בישראל מיצוי זכויות למעסיקים שלא תבעו תגמולי מילואים עבור עובדיהם

163

164

167

168

169

171

172

המוסד לביטוח לאומי

174

מס ערך מוסף הזמנה לשימוש במערכת להנפקת חשבוניות מס התחשבנות באופן עצמאי

רשות המסים בישראל

175

כספים ) 84 דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס

רשות המסים בישראל קובץ שאלות ותשובות

177

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

179

תוכן עניינים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 11

חקיקה

חוקים

188

2023 חוק לעידוד התעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג- - הוראת שעה), 9 חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס'

201

2023 התשפ"ג-

201

2023 ), התשפ"ג- 103 חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס'

תקנות

202

2023 הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשפ"ג תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), (תיקון) 2023 התשפ"ג תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל),(העברת כספים בין

202

203

2023 קופות גמל (תיקון) התשפ"ג

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש יולי

205

2023 שערים יציגים לחודש אוגוסט

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

מס הכנסה

חוק האנג'לים החדש והמורחב, 2026 הוראות שעה עד שנת רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

על כל תנאיה) והחזיק במניות במשך שלוש שנים לפחות ממועד ההשקעה כאמור זיכוי ), רשאי לבקש תקופת ההטבה (להלן: בגובה מגן המס על השקעות, המחושב ממס לפי הנוסחה הבאה: סכום ההשקעה המזכה או סכום התקרה (ארבעה מיליון ש"ח), כנמוך שבהם, כפול שיעור המס על רווח ההון הרעיוני (אילו היה המשקיע מוכר את המניות מושא ההשקעה בשנת ההשקעה). זיכוי זה יכלול גם את השפעת מס היסף ככל שחל (ועל החלק שחל בלבד) באותה שנת השקעה. זיכוי מס שלא נוצל באותה שנת מס, יהיה ניתן לנצלו בשנות המס הבאות בזו אחר זו. בעת חישוב רווח ההון ממכירת המניות בפועל על ידי משקיע אשר קיבל זיכוי ממס כאמור לעיל, יופחת מעלות המניות סכום ההשקעה (או חלקה אם נמכרו חלק מהמניות) אשר ניתן בשלו זיכוי ממס כאמור.

פורסם בספר החוקים 31.7.2023 ביום החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת (להלן: "חוק 2023- שעה), התשפ"ג העידוד" או "החוק"), שבמסגרתו נקבעו מספר הטבות מס למשקיעים וחברות בענף המו"פ. נקבעה הטבת מס 2019 נזכיר כי עד שנת ליחיד, המתירה בניכוי מההכנסה החייבת של סכום השקעתו במניות של "חברה מתחילה" כהגדרתה בחוק ההתייעלות . 2012-2011 הכלכלית לשנים 31.12.2026- – " "תקופת הוראת השעה 31.7.2023 לחוק העידוד קובע מתן זיכוי ממס 2 סעיף : בשל השקעה במניות חברת מו"פ (להלן : "השקעה מזכה") "משקיע" (יחיד, חברת מעטים או שותפות של אחד מאלה כהגדרתה בחוק) אשר ביצע השקעה במזומן במניות או באופציות למניות של "חברת מו"פ" (כהגדרתה בחוק

WWW.AHEC -TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 13

– היא מכירת מניות "מכירה מזכה" מפעל שהיא בעלת חברה מועדפת של (כהגדרת מונחים אלו בחוק טכנולוגי לעידוד השקעות הון) שיום חתימת ההסכם לביצועה חל בתקופה הוראת השעה. בעתיד, כשהמשקיע יחשב רווח הון ממכירת "המניות המוקצות" (מניות/ אופציות שהוקצו למשקיע תמורת השקעה מוטבת) המחיר המקורי יופחת בחברת המו"פ - שלהן בגובה כל סכום רווח ההון הריאלי שהיה במכירה הקודמת ולא התחייב במס בשל הניכוי האמור לעיל, ובתנאי שהמשקיע יחזיק במניות המוקצות לתקופה מינימלית של שישה חודשים ממועד ההשקעה (ואם מכרן לקרובו – במשך כל תקופת ההטבה לחוק). 2 כהגדרתה בסעיף אם במכירה המזכה התמורה או חלקה יום ממועד 30 שולמו למוכר לאחר תום החתימה על הסכם המכירה, רשאי פקיד שומה, לבקשת המוכר, לאשר שתקופת החודשים האמורה לעיל תתחיל מיום 12 קבלת התמורה. : לחוק העידוד – מניעת כפל הטבות 4 סעיף 2 משקיע אשר זכאי להטבות לפי סעיפים לחוק כאמור לעיל בשל אותה השקעה 3- ו בחברת מו"פ - עליו לבחור באחת מהן בלבד. ברגע שהודיע המשקיע על בחירתו - לא יוכל לחזור מבחירתו. לחוק העידוד מתיר השקעה במניות 5 סעיף : של חברה מזכה כהוצאה בניכוי על אף אמור בכל דין, "סכום הרכישה הנקי" ששילמה "חברה רוכשת" (חברה

אם חדל להתקיים אחד או יותר מתנאי הגדרת "חברת מו"פ" או מתנאי מתן הזיכוי ממס למשקיע, על החברה או המשקיע (לפי העניין) להודיע על כך לפקיד השומה אשר יבטל או יפחית למפרע את הטבת המס שלעיל באמצעות תיקון השומות של המשקיע. לא דיווחה החברה כאמור לעיל, רשאי פקיד שומה לחייב את חברת המו"פ בתשלום המס בגובה סכום הזיכוי שקיבל המשקיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. לחוק העידוד מעניק פטור ממס 3 סעיף בחילוף מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מ"מכירה מזכה" שנצמח לו רווח הון יחיד (כהגדרתה להלן) של מניות, ובתוך תקופה חודשים לאחר יום חתימת ההסכם 12 של ביצע לביצועה או ארבעה חודשים לפניו, אותו יחיד השקעה נוספת (אחת או יותר) כהגדרתה בחוק זה (להלן: בחברת מו"פ ), רשאי בעת חישוב "השקעה מוטבת" לנכות רווח ההון מהמכירה האמורה שהתקבלה במכירה זו מסכום התמורה "סכום השקעה מוטב". סכום זה, לעניין סך כל ההשקעות המוטבות של המשקיע, לא יעלה על סכום רווח ההון הריאלי שנבע למשקיע מהמכירה המזכה, ולעניין כל אחת מההשקעות המוטבות בנפרד - סכום שלא יעלה על הנמוך מבין: הסכום ששילם המשקיע במזומן בביצוע אותה השקעה מיליון ש"ח (בהפחתת 5.5 או מוטבת השקעות אחרות באותה חברת מו"פ, שבגינן קיבל המשקיע ו/או קרובו זיכוי לחוק). 2 ממס כאמור בסעיף

מס הכנסה מאמרים

14 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

הודעות בזמן לרשות החדשנות ולפקיד שומה, אי קיום התנאים והגדרת הפרות, הגבלת ניכוי בחברת חוץ מזכה, ועוד. וגם כאן, בעת חישוב רווח הון ממכירת המניות החברה המזכה על ידי החברה הרוכשת (אשר הותר לה ניכוי כאמור לעיל של סכום הרכישה), יופחת המחיר המקורי של המניות הנמכרות בכל גובה הסכום שניכויו הותר כאמור לעיל. פטור ממס לריבית לגוף פיננסי זר 6 סעיף - שעליו נרחיב במסגרת מאמרינו הבאים. ואחרון חביב, חוק העידוד תיקן את סעיף א לפקודת מס הכנסה - שחוקק בתיקון 92 , וקובע הקלות לחברות מו"פ לגייס 220 הון באמצעות הנפקה בבורסה על ידי מתן הטבות מס למשקיעים בהן, ובין היתר, 100 ששווי השוק של החברה יתחיל מ- מיליון ש"ח). 200 מיליון ש"ח (במקום מאמר זה הוא סנונית ראשונה להיכרות עם חוק האנג'לים החדש. במאמרינו הבאים נתמקד בכל מסלול הטבה בנפרד ונביא בפניכם את התובנות הנגזרות ממנו.

שבשנת השגת השליטה היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי) בעד אמצעי שליטה ב"חברה מזכה" – יותר לה בניכוי בשיעורים שנתיים שווים מהכנסתה הטכנולוגית המועדפת בשנת המס, וזאת למשך "תקופת ההפחתה" (קרי, חמש שנות מס המתחילות בשנה העוקבת לשנת השגת השליטה או ביצוע התשלום בפועל, לפי המאוחר), ובלבד שהתקיימו כל התנאים להיותה "חברה ישראלית מזכה" או "חברת חוץ מזכה". "סכום הרכישה הנקי" הוא הסכום ששילמה בפועל חברה רוכשת בעד רכישת אמצעי השליטה בחברה מזכה עד תום ארבע שנים מיום חתימת ההסכם לרכישתם, לאחר הפחתת: (א) "סכום ההון העצמי" (כהגדרתו בסעיף) של החברה המזכה כפול חלק החברה המזכה שנרכש כאמור (ובלבד שהוא חיובי), ו-(ב) כל סכום שהוחזר לחברה הרוכשת. – חברה ישראלית מזכה/ "חברה מזכה" חברת חוץ מזכה, שבשנת הרכישה בבעלותה , לרבות פיתוח של מוטב נכס לא מוחשי נכס כאמור. הניכוי האמור מותנה בתנאים רבים המפורטים בחוק העידוד, לרבות: מתן

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 15

היבטי מיסוי בפירוק חברה עו"ד רו"ח רמי אריה

ריווח ממכירת נכס על ידי המפרק . 1 יראו כריווח הון החייב במס על ; חבר-בני-אדם ידי אותו הייתה המכירה בדרך העברת .2 נכסים על ידי המפרק מחבר-בני תיחשב התמורה , אדם לחבר בו כפי שהייתה ביום המכירה; . מניות או זכויות אחרות של חבר 3 באותו חבר בני-אדם יראו כאילו נמכרו, והנכסים שקיבל חבר מהמפרק ייחשבו כתמורה בעד המניות או הזכויות האמורות; חישוב ריווח ההון לגבי חבר . 4 באותו חבר בני-אדם ייעשה לאחר אולם אם חלוקת כל הנכסים החלוקה לא הושלמה תוך שנתיים מיום תחילת הפירוק, יראו את הנכסים כאילו חולקו בתום אותה , ובלבד שהמנהל רשאי תקופה להאריך את התקופה האמורה אם הוכח להנחת דעתו שהחלוקה לא הושלמה כאמור מחמת סיבה סביר" [ההדגשות אינן במקור – ר"א]

רקע למיסוי הפירוק לפקודת מס 93 בהתאם להוראות סעיף הכנסה, על הרווח העשוי להיווצר בעת פירוק חבר-בני-אדם, יש להטיל מס רווחי הון. את המס על רווחי ההון יש להטיל בין שהועברו הנכסים הנראים בעין לידי החברים ובין שהועברה לידיהם תמורת הנכסים, לאחר מימושם בידי המפרק. לפקודה, משמעו - כל 93 פירוק לעניין סעיף דרך שתוצאתה ביטול קיומו של חבר-בני האדם או הפסקת פעילותו, לרבות מחיקה. יום הפירוק הוא היום שבו הוחלט לראשונה בהחלטה סופית לפרק את "חבר בני-האדם"; משמע, להפסיק את הפעילות. 93 שימו לב כי יום הפירוק לעניין סעיף לפקודה, אינו תואם בהכרח את יום הפירוק על-פי דיני תאגידים. לפקודה, הדן במיסוי חבר-בני- 93 סעיף אדם שהתפרק, קובע כך: "(א) בחבר בני-אדם שהוחל בפירוקו, יחולו הוראות אלה:

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

16 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

המקרקעין בדרך הקבועה בחוק מס שבח; ואילו הזכות באיגוד תיחשב נמכרת, לעניין אותו חוק, ביום התחלת הפירוק. חישוב המס לגבי הזכות באיגוד, ייעשה כאמור על פי חוק מס שבח מקרקעין. מיסוי פעילות המפרק בהליך הפירוק על המפרק לבצע פעולות אשר מטרתן להכניס כסף לקופת הפירוק לצורך חלוקתו בין הנושים. פעולות אלו ניתן להפריד לשניים: . פעולות אשר על פי הכללים הרגילים 1 חייבות במס רווחי הון או במס שבח, כגון: מימוש נכסים או חלוקתם בעין לבעלי המניות - הנתונים לשומת מס לעיל. 93 רווחי הון כמפורט בסעיף . פעולות אשר על פי הכללים הרגילים 2 מצמיחות או מפיקות הכנסה פירותית, כגון: מכירת מלאי הנותר בידי חבר בני-האדם המתפרק; ריבית והפרשי הצמדה הנצברים על פיקדונות. כמו כן ממשיך לפעמים המפרק להפעיל את עסקו של חבר-בני-האדם המתפרק. במקרים דוגמת אלו, כאשר ההכנסה על פי הכללים הרגילים היא הכנסה פירותית, יש לערוך שומה לחבר-בני האדם המתפרק על פי הכללים שלהלן: . אין להתיר הוצאות אשר לא נעשו 1

למותר לציין כי חישוב רווח ההון של בעל מניות בגין מכירת מניותיו ייעשה בהתאם לפקודה. 88 לכללים הקבועים בסעיף על חבר-בני-האדם לנכות מס במקור מתשלומים לבעל המניות בהתאם לסעיף לפקודה. 164 פירוק מתמשך: תום חישובי המס - שנתיים ימים ) לפקודה נקבע כי 4 (א)( 94 במסגרת סעיף חישוב רווח ההון לגבי חבר באותו חבר בני-אדם ייעשה לאחר חלוקת הנכסים. עם זאת, נקבע כי אם החלוקה לא הושלמה תוך שנתיים מיום תחילת הפירוק, יראו את הנכסים כאילו חולקו בתום אותה תקופה, ובלבד שהמנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה אם הוכח להנחת דעתו שהחלוקה לא הושלמה כאמור מחמת סיבה סבירה. חברה בעלת נדל"ן שהיא איגוד מקרקעין ) לפקודה נקבע כי 1 (ב 93 במסגרת סעיף (א) יחולו גם בפירוק של 93 הוראות סעיף איגוד מקרקעין. מכירת זכות במקרקעין על-ידי איגוד מקרקעין מתפרק לבעלי הזכויות בו, והקניית זכות באיגוד מקרקעין כאמור, כפופות לחיוב במס שבח (או לפטור, עלפי לחוק האמור) ואינן כפופות לחיוב 71 סעיף במס רווחי הון, לא בידי החבר ולא בידי איגוד המקרקעין, ויחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין. כאשר איגוד מקרקעין שמתפרק מוכר את נכסיו לצד ג', יחושב מס השבח לגבי מכירת

בפועל (בשיטה המצטברת) או לראות בהם מחילה, הואיל ובעל החוב הקודם לתחילת הפירוק אינו יכול לדרוש את חובו מחבר בני-האדם המתפרק, אלא הוא

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 17

הסעיף ולגבות את המס מן הקונה. ואולם, אם הועבר הנכס ללא תמורה, ניתן לגבות את המס ממי שקיבל את הנכס - ובסכום שאינו עולה על שווי הנכסים שקיבל. אם הועבר הנכס בתמורה חלקית, יגבו ממי שקיבל את הנכס מס, בסכום שלא יעלה על ההפרש שבין שווי הנכסים לבין הסכום ששילם עבורם. ואולם, אם מקבל הנכסים שילם מס הכרוך בהעברת הנכסים מהחברה אליו, יובא בחשבון סכום המס ששילם. לסיכום לפקודה 93 הסדר המיסוי המיוחד בסעיף כולל שלושה שלבים: : בעת מכירת נכסי בשלב הראשון . 1 החברה שבפירוק לצדדים שלישיים (או בעת העברת נכסים מהחברה שבפירוק לחברים), משלמת החברה באמצעות המפרק את המס (לרבות מקדמות) המתחייב מההכנסה או מרווח ההון שנבע לה במכירות כאמור. : במועד של הפירוק, רואים בשלב השני . 2 את המניות או הזכויות האחרות של החברים כאילו נמכרו תמורת הנכסים שהתקבלו מהחברה. : נקבעת חבות בשלב השלישי . 3 המס הסופית של החברים בחברה המתפרקת. עינינו הרואות שביצוע פעולה של חברה בכלל ושל איגוד מקרקעין בפרט היא מורכבת ואינה קלה ליישום. משום כך יעשו בעלי מניות או המפרק בחוכמה אם יקבלו ייעוץ מיסוי נכון בטרם הפירוק ובמהלכו.

בגדר נושה רגיל (נזכיר כי מחילת חובות מקטינה הפסדים). . אין להתיר קיזוז הפסדים משנים 2 קודמות, אלא אם כן הוכח לפקיד השומה כי כל ההוצאות שולמו בפועל, הואיל ובעלי חוב כאמור אינם יכולים לדרוש את חובם מחבר-בני-האדם המתפרק - אלא הם נושים רגילים ורואים אותם, לעניין זה, כאילו מחלו על חובותיהם. על המפרק להעביר ללא דיחוי כל מס הנובע מפעילותו לאחר תחילת הפירוק. אם לא עשה כן, יש כאמור לפעול לשם גביית המס. העברת נכסי חברה ללא תמורה במקרים רבים, חבר-בני-אדם החייב מס הכנסה מתפרק או מעביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית לחברה אחרת, שהיא על פי רוב באותה השליטה; על ידי כך מתרוקן החבר מכל נכסיו ונמנעת אפשרות לגביית החוב למס הכנסה. א, מאפשרת את גביית 119 הוראת סעיף המס גם ממקבלי הנכסים בנסיבות המנויות בסעיף. הסעיף קובע, שאם היה לחבר-בני-אדם חוב למס-הכנסה והחבר התפרק או העביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית, מבלי שנותרו לו אמצעים לסילוק החוב, יהיה ניתן לגבות את המס שחייב אותו חבר-בני-אדם, ממי שקיבל את הנכסים בנסיבות אלה. אם העברת הנכסים הייתה בתמורה מלאה - הרי זו מכירה, ואי אפשר להפעיל את הוראת

מס הכנסה מאמרים

18 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

למשוך סכומים חד פעמים מקרן הפנסיה? זה אפשרי! נדב טסלר

כספים שחלקם יהיו פטורים ממס לחלוטין, כן לחלוטין.

במידה שכבר הבטחתם לעצמכם קצבה ש"ח, גם אתם יכולים 4,850 בגובה של למשוך סכומים חד פעמיים מקרן הפנסיה. הדעה הרווחת היא שאת למה זה חשוב? החיסכון הצבור בקרן הפנסיה אפשר לקבל בשנת 190 בגיל פרישה כקצבה בלבד. תיקון מאפשר גם לחוסכים בקרן הפנסיה 2012 להוון סכומים חד פעמיים מקרן הפנסיה בפטור ממס. כיצד ניתן למשוך סכום חד פעמי מקרן הפנסיה בגיל הפרישה? סכום במידה וכבר הבטחת לעצמך את , סכום המתעדכן מידי שנה הקצבה המזערי ש"ח, אתה 4,850 עומד על 2023 ובשנת לקבל סכום קיבוע זכויות יכול באמצעות חד פעמי המבוסס על היוון יתרת קצבאות הזקנה מקרן הפנסיה. האם משיכת הכספים פטורה ממס? היוון קצבה פטורה, פטור ממס. והיוון קצבה חייבת חייב במס. מאחורי המשפט הזה עומד העיקרון המאפשר קבלת כספים מקרן הפנסיה.

כיצד מחשבים את הסכום הפטור ממס? כל פנסיונר מגיע לגיל פרישה עם סל פטור, . יתרת ההון הפטורה לסל הזה קוראים במסגרת קיבוע הזכויות הפנסיונר בוחר האם לנצל את הסכום הפטור ממס בדרך של קצבה פטורה ממס או בדרך של משיכת כספים. לשם המחשה גובה הסל הפטור אלף ש"ח הפטורים 853 על 2023 עומד בשנת 2025 ממס, סכום זה צמוד למדד ובשנת צפוי להגיע לכמיליון ש"ח. שנות 32 שימו לב, במידה ומשכתם לאורך עבודה כספי פיצויים פטורים ממס. הדבר יתנקם בכם במימוש יתרת ההון הפטורה ממס. עליכם להיעזר בנוסחת השילוב

לצורך החישוב. רוצים דוגמא?

שחסך בקרן פנסיה כ- 67 נניח פנסיונר בן ומעוניין להוון את המקסימום ₪ 1,600,000 הניתן מקרן הפנסיה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 19

4,850 בדוגמה שלנו, הפורש יקבל קצבה של 678 ש"ח פטורה ממס וסכום חד פעמי של אלף ש"ח פטור ממס. בנוסף, לרשות הפורש עומד סל פטור של אלף ש"ח אותו הוא יוכל לנצל 200 כמעט בעתיד למשיכת כספים נוספים. ביצעתי כבר קיבוע זכויות האם אני עדיין יכול למשוך סכומים חד פעמיים? כן, כל מי שמקבל קצבה מעל לקצבה המזערית יכול לבצע היוון קצבה ולמשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני. במידה שכבר ניצלת בעבר את כל הפטור כפטור על קצבת הזקנה, היוון הקצבה מהחיסכון הפנסיוני יהיה חייב במס בהתאם למס השולי שלך. אני מקבל פנסיה תקציבית, האם אני עדיין יכול למשוך כספים מקרן הפנסיה או קופת הגמל? כן, במידה שאתם מקבלים קצבה שעולה 4,850 – 2023 על הקצבה המזערית, בשנת ש"ח אתם יכולים להוון כספים קצבתיים שנותרו לכם במוצרים פנסיונים אחרים כמו קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. חשוב לבצע את הפעולה הזאת יחד עם קיבוע הזכויות כדי לנצל את הפטור ממס על היוון הקצבה בצורה המיטבית.

190

מקדם קצבה קצבה מזערית

₪ 4,850

ראשית נחשב את הסכום הנדרש להבטחת הקצבה המזערית מקרן הפנסיה : 190 X 4,850 = 921,500 כלומר הפנסיונר יכול להוון את הפער בין הסכום הקיים בקרן הפנסיה לבין הסכום הנדרש לצורך הבטחת הקצבה המזערית: ש"ח 678,500 853,632 ניתן להוון ללא מס 2023 בשנת ש"ח. לצורך ביצוע הפעולות יש לייצר קצבה מזערית בקרן הפנסיה ורק לאחר מכן ניתן להוון את הכספים בפטור. כאשר ד – טופס קיבוע זכויות, 161 ממלאים טופס יש להגדיר בטופס את הסכום אותו תרצו להוון כעת ולסמן האם ברצונכם לנצל ) 2025 את ההגדלה הצפויה בפטור (בשנת לצורך פטור על קצבה או פטור להיוון כספים נוספים. האם יתרת הפנסיה חייבת במס? הפנסיונר בחר לנצל את הפטור ממס על 4,850 הסכום החד פעמי. יתרת הקצבה של ש"ח חייבת במס בהתאם למס השולי ולנקודות הזיכוי להם זכאי הפנסיונר.

ש"ח 485 גובה המס השולי – ש"ח 528 ניצול נקודות זיכוי – 0 סה"כ סכום החייב במס:

מס הכנסה מאמרים

20 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות נדב טסלר

190 תיקון לרכיב התגמולים. במסגרת נקבע כי ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות לכל שכיר אחר בעסק (למעט עבור רכיב הפיצויים). המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה החייבת שלו בעסק. הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה, בשנת ש"ח בשנה 13,310 התקרה עומדת על 2023 ש"ח בחודש. 1,109 או בחישוב חודשי

הוסדרו מחדש 190 במסגרת תיקון ההפקדות לשכיר בעל שליטה ובאפשרותו להפקיד כיום גם לרכיב הפיצויים וגם לרכיב התגמולים, אך בניגוד לשכיר רגיל על שכיר בעל שליטה חלות מגבלות בהפקדה לרכיב הפיצויים ולקרן השתלמות. עצמאים רבים מתלבטים לגבי כדאיות המעבר מעוסק מורשה לשכיר בעל שליטה. אחד השיקולים במעבר הוא האפשרות לצבירת רווחים במסגרת החברה כאשר את אותם הרווחים ניתן להוציא בהמשך כדיווידנדים. בניגוד לעצמאים שרואים שכיר בעל בפנסיית חובה לעצמאים מטרד, יכול להסתכל על ההפקדה לחיסכון שליטה הפנסיוני בשני כובעים. בכובע של העובד, כהפקדה המקנה לו הטבות מס כיחיד וכדרך להעברת כספים מהחברה לחשבון הפנסיוני שלו. בכובע של החברה הוא מסתכל על ההפקדות לחיסכון הפנסיוני כהוצאה מוכרת. הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות נדרש שכיר בעל שליטה 190 תיקון עד ל לבחור האם להפקיד לרכיב הפיצויים או

תשלום מעסיק

תשלום עובד

פיצויים

ש"ח 13,310

7.5% עד

7% עד

דוגמה שכיר בעל שליטה עם שכר חודשי של ש"ח יש להפקיד עבורו: 25,000 ש"ח 1,500 לרכיב תגמולי עובד – 6% ש"ח 1,625 תגמולי מעסיק – 6.5% ש"ח 1,109 לרכיב הפיצויים 4.43%

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 21

29,675 ש"ח עד 13,310 – שכר הגבוה מ ש"ח 13,310 תשלום מעסיק לפיצויים – עד שכר ש"ח 29,675 תשלום מעסיק לתגמולים – עד שכר ש"ח 29,675 תשלום עובד לתגמולים – עד שכר ש"ח תשלום מעסיק לאבדן כושר עבודה – עד ש"ח 29,675 שכר באופציה זו – כל התשלומים מוכרים לחברה כהוצאה , אין שווי מס לעובד. שימו לב! בהפקדה העולה על שכר זה, נדרשת זקיפת הכנסה לעובד אופציה נוספת – שילוב של שכיר ועצמאי ש"ח 23,500 עד שכר שכר × 8.33% תשלום החברה לפיצויים ש"ח 13,310 6.5% תשלום החברה לתגמולים 6% תשלום העובד לתגמולים בנוסף – תשלום כעצמאי. ש"ח (לחישוב ההפקדה 9,400 עד שכר הנדרשת) בנוסף – מעסיק ירכוש אבדן כושר עבודה על מלוא השכר. מעבר לשכר זה אין ניכוי עבור תשלומים כעצמאי. וכדאיות ההפקדה באופן עצמאי פוחתת

חשוב לזכור כי הפקדה לרכיב תגמולי מעסיק תחשב לעסק כהוצאה מוכרת ובמקרים רבים נכון להגדיל את ההפקדה מהשכר. 7.5% - ל הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולאבדן כושר עבודה בפני החברה עומדות שתי אפשרויות להפקדה לבעל השליטה לקרן הפנסיה ולאבדן כושר עבודה. ● תשלום החברה לתגמולים ממלוא השכר, תשלום החברה לפיצויים ). תשלום 13,310 – מוגבל בתקרה ( לאבדן כושר עבודה על מלוא השכר. ● ש"ח – תשלום של 23,500 בשכר עד – החברה כשכיר והשארת רובד שכר ש"ח) 9,400 לא מבוטח (כיום שכר לתשלום כעצמאי. תשלום החברה לתגמולים מכל השכר, 13,310 ופיצויים עד שכר 10,000 לדוגמא – שכר 8.33% תשלום מעסיק לפיצויים 7%-5% תשלום מעסיק לתגמולים 6% תשלום עובד לתגמולים תשלום מעסיק לאבדן כושר עבודה עד מהשכר 2.5%

מס הכנסה מאמרים

22 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

האם כדאי להפקיד לבעל השליטה לקרן הפנסיה את מלא הפיצויים או רק עד התקרה? ישנם מקרים בהם החברה בוחרת להפקיד לבעל השליטה מעבר לתקרת הפיצויים למרות שהפקדה לא תוכר כהוצאה מוכרת לחברה. לדוגמא במקרה של חברה המורכבת ממספר שותפים הרוצים לדאוג לחלקם בפיצויים במקרה של פירוק החברה. הפקדה מעל תקרת הפיצויים הפקדה מעל אחוזי הפקדה לקרן השתלמות ש"ח בשנה – הוצאה 13,310 הפקדה מעל לא נחשבת לחברה. מהתקרה, אין זקיפה 4.5% – הפקדה מעל ל ש"ח בשנה – זקיפת לבעל השליטה. 39,300 הפקדה מעל הכנסה לבעל השליטה , עבור הוצאה מוכרת צריך לזכור כי השלמת הפיצויים בסיום עבודה נחשבת לחברה כ בעלי שליטה שאינם מתכננים לפרוש הפקדה על מלא השכר לפיצויים תאפשר להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה שיקבלו במסגרת תהליך פרישה מדומה. הפקדה עבור בעל השליטה לקרן השתלמות בדומה לשכיר ניתן להפקיד גם לבעל השליטה לקרן השתלמות, אך אחוזי ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה שונים מאלה של השכיר הרגיל. מהשכר תוכר לחברה כהוצאה מוכרת, 7.5% בעוד עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של מהשכר. 4.5% עבור שכיר בעל שליטה מוגבלת בתקרה של .1.5% על בעל השליטה לבצע הפקדה מקבילה בסך אחוז הפקדה עובד אחוז הפקדה מעסיק 1.5% 4.5% האם כדאי לחברה להפקיד לבעל השליטה את מלא ההפקדה לקרן ההשתלמות? במקרים רבים בוחרת החברה להפקיד עבור בעל השליטה הפקדה זהה לשכיר לקרן הפקדה של העובד. הפער בין התקרה המוכרת לבעל 2.5% - מעסיק ו 7.5% , השתלמות אך לא לא יהיה מוכר לחברה כהוצאה מוכרת, 7.5% לבין ההפקדה לשכיר 4.5% השליטה . יחשב כזקיפת הכנסה לעובד

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 23

מוכרת לצרכי ניכוי ממס בהתאם להפקדה שיבצע כשכיר בעל שליטה. התקרה המוטבת לקרן 2023 בשנת ש"ח בשנה. 19,920 השתלמות לעצמאי היא פנסיה תקציבית לבעלי שליטה הוא האפשרות 190 בתיקון אחד החידושים של בעל השליטה לקבל קצבה חודשית ממקום העבודה שלו. בעת הפרישה מהעבודה, יכולה החברה לשלם לבעל שליטה או לקרובו קצבה חודשית. הקצבה תחשב כהוצאה מוכרת לכל 1.5% – לחברה. הקצבה תוכר עד ל משכורת ממוצעת לאורך כל × שנת עבודה שנות העבודה. לדוגמה שנים 30 אם עבד בעל השליטה בחברה והמשכורת הממוצעת לאורך כל השנים ש"ח. החברה תוכל לשלם לו 18,000 הייתה 45% = ) 30 × 1.5%( קצבה חודשית בגובה ש"ח. 18,000 × ש"ח בחודש, הקצבה תהיה 8,100 קצבה של מוכרת במלואה לחברה. במקרה מוות תשולם קצבת שארים לבן הזוג, גם קצבה זו תחשב כהוצאה מוכרת לעסק.

בהנחה שהמס השולי שחל על בעל השליטה עולה על שיעור מס החברות*. הרי נוצר חיסכון במס לבעל השליטה. לדוגמא: 47% בעל שליטה עם שיעור מס שולי של 23% מס חברות שחל על החברה הוא מס החברות בישראל עומד על 2023 *בשנת 23% חשוב להקפיד לא להפקיד לבעל השליטה ש"ח, 15,712 , מעבר למשכורת הקובעת כדי שלא תיווצר הכנסה חייבת לבעל השליטה שעליה יש לזקוף הכנסה בהתאם למס השולי. בדומה לתשלום לחיסכון הפנסיוני גם בהפקדה לקרן השתלמות יש הזדמנות לבעל השליטה להעביר כספים לחשבונו מבלי לשלם מס דיווידנד (גם אם הכספים לא נחשבים כהוצאה מוכרת) שכיר בעל שליטה שהשאיר רובד נוסף בהכנסתו תחת הכובע של עוסק מורשה או עוסק פטור יכול להמשיך ולבצע הפקדות לחיסכון הפנסיוני כעצמאי לרבות הפקדה לקרן השתלמות. ההפקדה לקרן השתלמות בהתאם לתקרה המוטבת תהייה פטורה ממס רווחי הון במשיכה והפקדה תהייה שכיר בעל שליטה עם הכנסה נוספת כעצמאי

מס הכנסה מאמרים

24 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

מענקי קורונה - הוצאות שכר הנהלה כהוצאה קבועה רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) בועז כהן

הוצאותיה הקבועות בתקופות הזכאות. בהוצאות אלו, לטענתה, אין לכלול את הוצאות השכר כלל. טענתה העיקרית של רשות המיסים הייתה כי הוצאות שכר אינן באות בגדר "הוצאות קבועות". זאת בהתאם לדברי ההסבר לחוק הקובעים "רכישות מספקים ותשלומי שכר" כדוגמה להוצאות משתנות. ועדת הערר שדנה בערר החברה קבעה 1008-22 (ערר 2022 בפסק דין שניתן ביולי ונוספים) כי יש לחלק את שכר העובדים לשתי קבוצות: האחת כוללת את המנכ"לית ושני הסמנכ"לים (בעלת החברה ושני בניה) והשנייה כוללת את המזכירה, הנהלת החשבונות, גרפיקאית, נהג ומחסנאים. ועדת הערר קבעה כי נחה דעתה כי העסקת הסמנכ"לים נחוצה לצורך הישרדות העסק ו"שמירה על הקיים" וכי גם המשך פעילותה של המזכירה היה נחוץ לפעילות הסמנכ"לים, ולפיכך פסקה כי יש בהוצאות שכרם של אלו בלבד, הוצאה קבועה (נוסף על הוצאות שכירות וכיו"ב שלגביהן לא הייתה מחלוקת). בעניין שכרה של המנכ"לית קבעה ועדת הערר כי לא הובהרה נחיצות המשך פעילותה.

ניתן פסק דין בנושא מענקי 15.8.2023 ביום קורונה בעניין פרינטופ סחר בע"מ (להלן: 50021- "החברה") נ' רשות המיסים (עמ"נ ), ועל פיו זכתה החברה בתוספת 08-22 מענקים משמעותית. משרדנו בשיתוף עם עמיתנו עו"ד אמנון סמרה, ליווה את החברה החל משלב ההשגה, דרך הייצוג בערר ועד לפסק דין של בית המשפט המחוזי. החברה עוסקת במכירה ובשיווק של מוצרי פרסום ומתנות לחברות וועדים, ומשרד הבטחון הוא בין לקוחותיה העיקריים. עובדים, בין 20 בחברה מועסקים כ היתר בעלת השליטה כמנכ"לית החברה ובניה כסמנכ"לים. מרבית העובדים הם עובדי יצור ומכירות. בתקופה שבין מאי החברה חוותה ירידה 2021 ליוני 2020 . 74% ועד 63% במחזורים בשיעור שבין החברה הגישה בקשות למענקי השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לנוסחה בפרק ו' לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה) (להלן: "החוק") לשבע תקופות זכאות. רשות המיסים ביקשה להגביל את סכומי המענקים לסכום ההוצאות הקבועות וזאת לאחר שטענה כי המענקים, בהתאם לנוסחה שבחוק, עולים משמעותית על סך

www.ahec tax.co.il הכותבים - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 25

בהחלטת ועדת הערר: היא כי העוסק זכאי נקודת המוצא . לעמדת למענקים בהתאם לנוסחה שבחוק בית המשפט כך הדבר לא רק בקשר להוכחת הקשר הסיבתי, אלא גם במקרה שבו רשות המיסים מבקשת להגביל את המענקים לסכום ההוצאות הקבועות; קל וחומר כאשר רשות המיסים מאחרת איחורים משמעותיים במתן החלטות, שאז מוטל עליה נטל מוגבר, מבלי שחזקת התקינות המנהלית תעמוד לימינה, כנקבע בהלכת פודולסקי. בית המשפט אינו מקבל את ההבחנה שעשתה ועדת הערר בין שכר המנכ"לית לשכר הסמנכ"לים, וקבע כי לא הוכח כל הבדל בנחיצות בין העסקת הסמנכ"לים, שהוכחה נחיצותם להנחת דעתה של ועדת הערר, להעסקת מנכ"לית העומדת בראש החברה ומתווה הן את פעילות הסמנכ"לים, והן את פעילות יתר העובדים, שלא הוצאו לחל"ת. לשאלה אם הוצאות שכר מהוות הוצאות איני סבור כי קבועות, קובע בית המשפט: " הוצאות שכר תחשבנה כהוצאות קבועות רק במקרים חריגים וקיצוניים, כדי מצב שבו מדובר בשכרו של מנהל עסק שסגר את שעריו והמטפל ב"כיבוי שריפות" ." בלבד בית המשפט מציין כי המחוקק התייחס לכך שעקב הירידה בפעילות יקטן כוח סכום העבודה, ונתן לכך ביטוי בנוסחה ב" " בשל עובדים שהוצאו השכר הנחסך לחל"ת.

מעבר לכך קבעה ועדת הערר כי "…על רקע הזיקה שבין הסמנכ"לים לבין מנהל החברה, סברנו כי בנסיבות המקרה ישנה הצדקה לכפול את הוצאות השכר במקדם ירידת המחזורים בכל אחת מתקופות הזכאות", כיון שלעמדתה "חלק מהוצאות השכר של הסמנכ"לים גולמו בהכנסות העוררת". משום כך קבעה כי אין לשלם לעוררת מענקים בגין אותו חלק בהוצאות השכר שכביכול ייצר הכנסות. על החלטת הוועדה ערערה החברה לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בית המשפט קיבל את ערעור החברה בחלקו וקבע: לרשות המיסים הסמכות להתחשב בגובה ההוצאות הקבועות, במקום שבו קיים פער משמעותי בין המענק המבוקש המחושב על פי הנוסחה לבין ההוצאות הקבועות של העסק. יש להדגיש כי בית המשפט מסייג קביעה זו למקרים שבהם קיים פער משמעותי בין סכום ההוצאות הקבועות לסכום המענק המחושב על פי הנוסחה. אין פסול בכך לעמדת בית המשפט " שהמשיבה, ובעקבות כך הוועדה, בחנו את הוצאותיה הקבועות של המערערת, ומשעה שמצאו כי קיים פער משמעותי בין הוצאות אלו לבין סכום המענק המבוקש, סברו שיש להגבילו לגובה אותן הוצאות ." קבועות בנוגע לשאלה מה נכלל בהוצאות הקבועות קובע בית המשפט כי יש מקום להתערב

מס הכנסה מאמרים

26 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

שני המקדמים שמטרתם הגבלת סכום המענקים לסכום ההוצאות הקבועות ("עד מהמחזור"). 15% לעמדתנו, מן הראוי הוא כי קביעת בית המשפט שלמנהל הסמכות לבחון את גובה ההוצאות הקבועות בעסק ולהגביל את סכום המענק לסכום זה, תיושם גם במקרים שבהם ההוצאות הקבועות גבוהות משמעותית מסכומי המענקים המחושבים על פי הנוסחה, קל וחומר כשבית המשפט מצדיק את קביעת מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לפי ההוצאות הקבועות. בהתייחס לכך שגם הוצאות שכר, בעיקר של הבכירים שאינם "עובד ייצור", מהוות הוצאות קבועות, פסיקת בית המשפט עשויה להיות לעזר לאותם עוסקים שטרם התקבלו החלטות סופיות בעניינם, לצערנו. ככל הנראה הם אינם רבים.

העולה מכך, שהעובדים שנותרו, ובעיקר הם עובדים חיוניים ולכן הבכירים, המסקנה המתבקשת היא שהוצאות השכר שלהם הן הוצאות קבועות. בכל מקרה קובע בית המשפט כי יש לבחון כל מקרה . לגופו בית המשפט מבטל את קביעת ועדת הערר שהחליטה כי הוצאות השכר יוכפלו במקדם הירידה במחזורי הפעילות וקובע כי במקום שבו נקבע כי מדובר בהוצאה קבועה, אין כל מקום לערוך בה התאמות כאלה ואחרות, ויש לקבלה במלואה. לעמדת בית המשפט קביעת ועדת הערר כי גם הוצאה שנקבעה כהוצאה קבועה יש להגביל לשיעור הירידה . התערבות יתר במחזורים, יש בה משום יש להניח כי גם ההוצאות הקבועות "המובהקות" משמשות לשם הפקת הכנסה, ולמרות זאת יש מקום לתת את מלוא המענק בגינן. עוד מציין בית המשפט את המגבלות בתוך נוסחת המענקים של

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 27

ניכוי ארוחות בגין ספורטאי חוץ אינו אוטומטי, והוא מוגבל לסכום שהוצא בפועל בלבד

(הלכת הפועל רמת השרון) רו"ח (משפטן) ישי חיבה; רו"ח (משפטן) בועז כהן

וכך קובעות תקנות מס הכנסה (ספורטאי : 1998 חוץ), התשנ"ח- "ספורטאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה: ) סכום שהוציא בעד לינה או דמי 1 ( שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל, ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה; שקלים 320 ) סכום שלא יעלה על 2( חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל…" (ההדגשה אינה במקור – י"ח וב"כ) ואמנם, מיד קופצת לעין ההבחנה בין ס"ק לגבי לינה או שכירות, שלגביהן נדרשת 1 המצאת מסמכים או קבלות כדי שהניכוי – לגבי ארוחות, שם 2 יותר, בשונה מס"ק דרישה זו אינה קיימת כלל, ולכן נראה ש"ח ינוכה 320 לכאורה כי סכום של מהכנסת ספורטאי החוץ, ובעצם ייחשב הכנסה פטורה בידו. ואולם, בית המשפט המחוזי, ועתה נקבע

ניתן פסק דין בבית המשפט 28.6.2023 ביום העליון בעניין הפועל ניר רמת השרון (ע"א ), שבו נדחה ערעור הקבוצה בשני 4603/22 נושאים בתחום הניכויים: האחד – סכומי הוצאות שונות וכיבודים לשחקנים, שלגביהם נקבע כי הם בגדר הוצאות שאינן מוכרות ועל כן חלה עליהן החובה בתשלום מקדמות הוצאות עודפות מסכומן. תיעוד וראיות 90% בשיעור שונות שניסתה הקבוצה להציג לאחר שלב ההוכחות, נדחו בעיקר מסיבת עיתוין המאוחר מדי, הנוגד את דרכי ההתנהלות הדיונית. האחר – ועליו נדון במאמר זה, ניכוי הוצאות ארוחות לספורטאי חוץ המועסקים על ידי הקבוצה: לכאורה, ויש מאיתנו הסוברים כי כך הוא הדבר, ספורטאי חוץ זכאי לקבל סכום ש"ח ליום בגין כל יום שהייה 320 של כ בישראל. זאת ללא כל צורך בראיה כי הסכום הוצא, וללא הצגת קבלה. קרי, מצד המעסיק – קבוצת הספורט יכולה לשלם לספורטאי החוץ סכום זה, ללא כל ניכוי מס במקור.

www.ahec tax.co.il הכותבים - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

28 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

יותר הניכוי; לצורך הוצאות בגין ארוחות מוקנה לפקיד השומה מרחב פעולה המאפשר לו במקרים מסוימים להתיר ניכוי גם ללא הצגת מסמכים לאימות ההוצאות". מכיוון שבמקרה דנן לא המציאה הקבוצה כל ראיות או אסמכתאות אחרות לעלויות סכומי הארוחות שהוציאו השחקנים - נדחה הערעור, ונקבע כי הסכום שנוכה בגין הארוחות הוא הכנסה החייבת בניכוי מס במקור. בשולי הדברים: . ככל שהיו קיימות ברירת מחדל או 1 320 דעה כי ניתן להכיר בניכוי סך של ש"ח בגין ארוחות לספורטאי חוץ לכל יום שהייה בישראל, בלא כל תיעוד או ראיה תומכת אחרת – הללו אינן קיימות עוד. . ככל שחלק מפקידי השומה נהגו 2 להתיר ניכוי כאמור ללא כל תיעוד תומך, בית המשפט העליון מטיל ספק בכך, ומקבל כמהימנה עדות של מפקח מס בכיר ברשות המיסים, ומעבר לכך קובע: "…מכל מקום, כפי שציין בית המשפט המחוזי, אף אם בעבר רשות המסים שגתה ונהגה אחרת, אין להנציח טעות זו". . בית המשפט העליון מצטט בגוף הפסק 3 מתוך פסק הדין המחוזי כי רמת הראייתיות לעצם העמידה בהוצאה ולסכומן של הארוחות שבהן עמד הספורטאי, נמוכה ביחס להמצאת

הדבר גם בהלכת העליון, שופך מים צוננים על פרשנות פשטנית זו: "עיון בלשון התקנה מעלה כי פרשנות המערערת לפיה הסכום הנקוב בה הוא "סכום נורמטיבי" שזכאי ספורטאי החוץ לנכות באופן אוטומטי, נעדרת כל אחיזה. לשון התקנה פשוטה, ברורה וחד-משמעית, ונובע ממנה כי רק הוצאות שהוצאו בפועל על ידי ספורטאי החוץ יותרו בניכוי. כך עולה מן העובדה שספורטאי החוץ זכאי לנכות מהכנסתו "סכום… שהוציא בעד ארוחות." וכך מוכיח בית המשפט העליון מאופן קביעת סכום הניכוי המותר בתקנה: "וכך גם עולה מן העובדה שניכוי ההוצאות ייעשה בסכום ש'לא יעלה על' הסכום הנקוב בתקנה. הימצאותן של מילים אלו בנוסח התקנה אינה מותירה מקום לספק כי הסכום שיותר בניכוי הוא הסכום שהוצא בפועל, עד לתקרה הקבועה בתקנות". בית המשפט העליון קובע כי לפי הפרשנות הפשטנית שנקטה הקבוצה היה ניתן לקבוע בתקנות כי יותר לספורטאי ניכוי יומי בסך ש"ח, הא ותו לא. 320 להבחנה הברורה בין התנאים המתבקשים , לעיל) 1 לצורך ניכוי הוצאות לינה (ס"ק לבין אלו שמתבקשים לגבי הארוחות (ס"ק לעיל) – מתייחס בית המשפט העליון כך: 2 "בעוד שלצורך ניכוי הוצאות לינה ושכירות נדרש הנישום להציג לפקיד השומה מסמכים להוכחת ההוצאות ואם לא כן לא

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 29

הצהרות ראויות או תיעוד תומך אחר לקיומה של הוצאה כספית של השחקנים בגין הארוחות וסכומה, הרי ההוצאות הללו יותרו בניכוי. . לגבי העתיד – וכדי להימנע ממחלוקות 6 בין הצדדים על הרמת הראייתיות הנדרשת, הטמיע בית המשפט העליון את הודעת רשות המיסים בחתימת הפסק: "רשמנו לפנינו את הודעת המשיב לפיה רשות המסים תפעל לגבש אמות מידה ביחס למסמכים הנדרשים לצורך הוכחת היקף ההוצאות היומיות בגין אכילה ושתייה לספורטאי חוץ, מקום שבו הם נושאים במימון האכילה והשתייה ולא הקבוצה. כל זאת מכאן ולהבא, באופן צופה פני עתיד".

קבלות, כך: "העובדה שהתקנות אינן מתנות את הניכוי בהגשת קבלות או מסמכים נותנת בידי המשיב מרחב פעולה, המאפשר לו למשל להסתפק בהצהרה של הספורטאי או המעסיק שלו כי ההוצאה הוצאה בפועל". נראה כי גישה זו מקובלת על בית המשפט העליון. . בסיכום ההלכה נכתב במפורש כי 4 אחת ההנמקות לדחייה המוחלטת של הערעור במקרה דנן הייתה כי הקבוצה לא המציאה כל "אסמכתא ביחס לימי שהותם של הספורטאים בישראל בתקופות הרלוונטיות". והרי ניכוי יומי של הוצאות בשל ארוחות ספורטאי חוץ, הוא פשוטו כמשמעו רק לגבי ימי שהייתו בישראל! . אנו בדעה כי לא מן הנמנע שגם לגבי 5 מקרים קיימים, ככל שקבוצת ספורט תמציא נתונים ברורים בעניין ימי שהיית שחקני החוץ בישראל, וכן

מס הכנסה מאמרים

30 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

מיסוי חלוקת דיווידנד מרווחי שיערוך נכס מקרקעין עו"ד רו"ח חגי גרוס

הקשורים לעולם החשבונאות, ופחות לעולם המס. תכנוני המס והבעייתיות הכרוכה בהם, נוצרו מכך שבעוד רווחי שיערוך אינם כלולים בהכנסה החייבת לצורכי מס ומתואמים במסגרת דוח ההתאמה למס, הרי מבחינה חשבונאית הם נרשמים כרווח לכל דבר ועניין בדוחות החברה. הפער בין העולמות השונים יוצר חיכוך ולא רק בדיני המס. אחת הדוגמאות המפורסמות לכך היא חברת אפריקה ישראל, שהגיעה לחדלות , אף על פי שדוחותיה 2008 פירעון בשנת הציגו רווחים 2007 הכספיים לשנת בסך מיליארדי ש"ח. מצב זה נבע מכך 2007 שבמהלך הגאות בשוק הנדל"ן בשנת הכירה החברה ברווחי שערוך (על הנייר) בסכומים של מיליארדי ש"ח, ואף חילקה דיווידנדים מתוך רווחים עתידיים אלו, אף על פי שרווחים אלו לא הביאו לתזרים מזומנים חיובי בפועל לחברה. מיד לאחר פריים בשנת - מכן, במהלך משבר הסאב , נאלצה החברה להכיר בהפסדי 2008

מחזיק בחברה שבבעלותה 100% בעל מניות נכס מקרקעין שהיא משכירה. החברה רוצה לשערך את הנכס (עליית ערך של מיליון ש"ח) ומנגד לחלק דיווידנד 1.5- כ לבעלים. במאמר זה נעסוק בדיווידנד המחולק מרווחי שיערוך, ובמיסים שיחולו על החברה ועל בעל המניות. מדובר בתכנון מס שנדון רבות בפסיקה, ונולד עם אימוץ שהתיר לחברות 16 תקן חשבונאות מספר להציג את נכסי המקרקעין שלהן על בסיס עלות (השיטה המקובלת הישנה), או לפי שווי הוגן. - נקדים ונאמר שתקני החשבונאות הבין לאומיים מבדילים בין שיערוך של נכסי מקרקעין המהווים רכוש קבוע (כגון משרדי החברה), לבין שיערוך של נכסי מקרקעין המוגדרים 'נדל"ן להשקעה' (נכסים להשכרה, קרקע המוחזקת לעליית ערך וכדומה). בעוד רווחי שיערוך מנדל"ן להשקעה מוכרים כרווח בדוח רווח והפסד ), הרי שיערוך של רכוש קבוע IAS-40 ( מוגדר כ'רווח כולל אחר' ונזקף לקרן ). לא נרחיב בהיבטים אלו IAS-16 הון (

הכותב - עו"ד ורו"ח, בעל משרד פרטי בתחומי המס בכלל, ומיסוי מקרקעין בפרט, מתמחה במיסוי )Hagay@Gross.tax מקרקעין (

מס הכנסה מאמרים

2023 ספטמבר 564 ידע למידע 31

, שנועד למנוע את התכנון האמור. 1 א 100 החוק קובע שבמועד חלוקת דיווידנד מרווחי שערוך, ייחשב הדבר למכירה רעיונית באופן חלקי של הנכס, ורכישתו מחדש לפי השווי המשוערך. באופן זה תשלם חברת הבת מס רווח הון בגין רווחי השערוך שחולקו כדיווידנד. כתוצאה מכך לא תתעורר בעיה ברמת החברה המקבלת, מאחר שמדובר ברווחים ששולם בגינם מס. אלא שתחולת הסעיף תלויה בחקיקת תקנות על ידי שר האוצר. תקנות כאמור טרם נחקקו עד היום, ולכן בפועל מבחינה משפטית – הסעיף טרם נכנס לתוקף. כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר דן בשאלת חלוקת הדיווידנד מרווחי שיערוך במסגרת סעדטמנד נ' פקיד 36427-10-12 ע"מ ), שם שיערכה 16.12.2015( שומה רחובות החברה את נכס הנדל"ן שבבעלותה, ולקחה הלוואה לצורך חלוקת רווחים אלו כדיווידנד לבעלי מניותיה. מיד לאחר מכן מכרו בעלי המניות את זכויותיהם בחברה לפי שווי הדיווידנד נטו. פסק הדין קיבל את עמדת פקיד השומה ולפיה יש לסווג את הדיווידנד כרווח הון ממכירת המניות במסגרת המכירה, ולא כהכנסות דיווידנד. נוסיף ונציין כי הערעור שהגיש המערער לבית המשפט העליון נדחה - ע"א סעדטמנד נ' פקיד שומה רחובות 750/16 .)28.2.2019( אביעד פרל ומיכאל 8500/10 בעניין ע"א )10.9.2012( 1 מילוא נ' פקיד שומה ירושלים קבע בית המשפט העליון:

הון במילארדי דולרים בגין אותם נכסים בדיוק. מבחינה מיסויית נוצרת בעיה בשל הסיווג השונה של ההכנסה בין דיני החברות לבין דיני המס. כך למשל, כאשר מדובר בחברה אם המחזיקה במניות של חברה בת, חברת הבת יכולה לכאורה לבצע שיערוך של נכסי הנדל"ן שבבעלותה מבלי לשלם מס (רווחי שערוך אינם מוכרים למס), ומיד לאחר מכן לחלק הכנסות אלו כדיווידנד לבעלי המניות, כשדיווידנד בין חברות – פטור ממס. באופן זה חברת האם מקבלת רווחים בפועל לידיה, אף על פי שאף אחת מהחברות לא שילמה מס על רווחים אלו. דוד קליימן 1183/05 בעניין קליינמן - ע"מ ,)5.8.2010( נ' פקיד שומה פתח תקווה הוחזקו מניות חברות הבנות בידי חברות אחזקה שהוגדרו 'חברה משפחתית' לצורכי מס. החברות המשפחתיות רשמו 'רווחי אקוויטי' בשל חלקן ברווחי חברות הבנות, וחילקו רווחים אלו כדיווידנד ליחידים. רווחי האקוויטי אינם מוכרים כהכנסה לצורכי מס, וחלוקת הדיווידנד מהחברה המשפחתית ליחידים פטורה אף היא. באופן זה חולקו בפועל רווחים מהחברות הבנות עד לרמת היחידים, מבלי לשלם מס כלל. כב' השופט אלטוביה פסק כי הכנסות הדיווידנד אינן חלק מהרווחים "שחולקו מהכנסות החברה" וממילא חייבים במס בידי בעלי המניות אף על פי שחולקו מחברה משפחתית. לפקודת מס הכנסה 197 במסגרת תיקון ), הוסיף המחוקק לפקודה את סעיף 2013 (

מס הכנסה מאמרים

32 2023 ספטמבר 564 ידע למידע

למס, כתלות באופיו. אם מדובר בסכום שחולק מתוך רווח של החברה, אף אם מכל טעם שהוא לא מוסה סכום זה במס חברות, ואף אם הוא חולק שלא כדין, יש למסותו כדיווידנד. אם הסכום שחולק מקורו בהון העצמי של החברה, יש למסותו כרווח הון, בדומה לרכישה חוזרת של מניות. רווח ההון במקרה זה אינו נובע מהזיקה אותה מנסים הנישומים ליצר בין הסכום שחולק לבין נכסי הון של החברה, כי אם מהעובדה שאף אם חלקו היחסי של בעל המניות בחברה לא קטן, הרי שחלקו באופן ריאלי קטן, נוכח הצטמקות נכסי החברה (משמע, הדבר שקול למצב בו היה מוכר ) 53 (סעיף חלק ממניותיו חזרה לחברה)". ובהמשך: לו היה מדובר בחברה שאינה חברת " בית, די היה בקביעתי כאמור לעיל כדי להביא למסקנה שיש למסות סכומים אלו ) 57 ". (סעיף כדיווידנד או כרווח הון ז'ורבין נ' 7566/13 לעומת זאת, בעניין ע"א ,)22.6.2015( פקיד שומה למפעלים גדולים קיבל בית המשפט דווקא את עמדת הנישום וקבע שיש לכלול רווחי אקוויטי במסגרת הכנסות החברה לעניין חישוב הרר"ל (רווחים ראויים לחלוקה). מבלי להאריך בעניין נציין שלפי הוראת השעה, בעת מכירת החברה עמד המס על רווחים בלבד. 12% אלו על בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון, פרסמה רשות המיסים את חוזר בנושא: "‏רווחים ‏ראויים ‏לחלוקה 6/2017 ‏לאור ‏פס"ד ‏ז'ורבין". נציין בקצרה כי

"פרשנות המאפשרת חלוקת דיווידנדים על סמך שיערוך נכסים הוניים (בין אם נכסי מקרקעין, בין אם מוניטין ובין אם כל נכס אחר), משמע, חלוקה על בסיס רווחים חשבונאיים, עלולה להוביל, במישור דיני החברות, לפגיעה בנושים ובמישור דיני המס לפגיעה בגביית המס ובאינטרס ) 47 . (סעיף הציבור" ובהמשך: "במישור המיסוי, הפרשנות אותה מציעים המערערים, כי אין מדובר בהכנסה לצורך מס בעת חלוקת דיווידנד, וכי יש לדחות את מועד המיסוי עד למימוש הרווח, מובילה לתוצאה אבסורדית שבמסגרתה למעשה מממשים הנישומים את הרווח מעליית ערך הנכס מבלי ליצור אירוע מס ומבלי לממש את הנכס בפועל. יתר על כן, פרשנות זו פותחת פתח לשימוש בדיני המס על מנת לדלל את הון החברה, ועל ידי כך לעקר את הכללים בדבר מניעת דילול הון הקבועים בחוק החברות מתוכן. זאת, על ידי שערוך נכסיה וחלוקת הרווח לבעלי המניות ללא מס, בעוד שהמס ייגבה מהון החברה עצמו בעת המימוש. ברי, כי באם תגיע החברה לחדלות פירעון עצם דילול ההון האמור, יוביל הדבר לפגיעה ברשויות המס, כבכלל הנושים של החברה (אשר, ככלל, לא יוכלו לגבות את חובותיהם ) 49 (סעיף מבעלי מניות החברה)." לסיכום העניין, ובמיוחד לנוכח החשיבות לשאלה בעניין חלוקה ליחיד: "על בסיס כל האמור, העולה הוא כי סכום ששולם לבעל מניות במזומן מהחברה כפוף

Made with FlippingBook Annual report maker