פרויקט גולומב 3

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

THE PROJECT

חינוך למוסדות בסמיכות מושלם ממיקום נהנה הפרויקט והנחשקת. המרכזית הדר בשכונת ויוקרתי אינטימי ברחוב עירונית התחדשות פרויקט השרון. ברמת האורבנית ההתרחשות מוקד את המהווים לאוסישקין סוקולוב בין מובילים, בירוק, הטובל החוץ אל הפנים בין המחברים גדולים, ומפתחים פתוחות חזיתות נקיים, בקווים מאופיין הקומות 8 בן והיפהפה החדש הבניין ועשיר. גבוה טכני מפרט לצד ומוארים. רחבים ופנטהאוזים יפהפיות גן דירות מרווחת, שמש מרפסת עם חדרים 4,5 בנות יוקרה דירות למכירה מוצעות בבניין

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה בפתח מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של עשיר הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות ועד בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפויים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה שעומד Devon & Devon כגון: בעולם המובילים האירופאים העיצוב . Dornbracht ו- , Antoniolupi , Casa Dolce , Casa Bisazza ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי זמן. העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , Antoniolupi ו- , Devon & Devon האיטלקי ים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

Devon&Devon של חברת Intarsia בתמונה: סדרת

THE ART OF

PARQUET

מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה. כל שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של אפשרויות, בשלל גוונים, מרקמים וסגנונות: מעצי סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי, מפרקט משולב באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג. סינרגיה מבורכת בין מסורת עיצובית, חדשנות טכנולוגית וזמינות כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית: מי שמלווה את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו בתקרה, קירות ורצפה, מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה יותר מאלה המוכרים לנו. "הפרקט, בהגדרתו, הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים", אומר ג'יימי "ולפיכך גם הטרנדים , HeziBank הרננדורנה, מנהל השיווק של חברת העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש, בין המודרני לקלאסי. דוגמה מצוינת לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי (אדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית: יחידות פרקט בגוונים Fish bones ס"מ, אורכן של 4-7 בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן מטר, והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק', הומאז' 1.20 עד לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית". כיום, בניגוד למצב בעבר, הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין כלכלית עבור הקהל הרחב, שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ. מסביר "עד לפני שנתיים, יובא מרבית הפרקט לישראל מסין, בעיקר מסיבות של עלות. לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים, העומדים בתקנים מחמירים. עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין, אך איכות המוצרים, כמובן, אינה ניתנת להשוואה". פרקט מפירוק להעמקת הגוונים ס"מ. 7-24 הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב ס"מ. בימים עברו, היה הפרקט 16 הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית, שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי הרצפה. בעידן המודרני, בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה, נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור. אך חשוב לזכור שעל אף התהליך החדשני, עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם', שמתרחב ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו. נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו. הנקודה הירוקה של הפרקט זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס, פותחת בפני חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות: החל מעצים אקזוטיים כדוגמת עצי סקופאה, אירוקו, ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור, המשלבים בין עצים ואבנים , Devon&Devon ועד חיפויי פרקט של המותג מלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית, : parquetry לכדי מעין שטיח ריצפה ויזואלי. בנוסף, כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא כיום גם פרקטים עשויים במבוק, שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה והעיצוב כאחד, בזכות קצב גדילתו המהיר, חוזק סיביו ומראהו האופייני. דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי, שמעצביו משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם עיצוב הבית, ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

Devon&Devon של חברת Old Wood בתמונה: סדרת

CASPIO BLANCO 75 x 75

THOMAS WHITE 80 x 80

RODANO LIGHT GREY 75 x 75

ELSEN MARFIL MT 75 x 75

RODANO CHALK 75 x 75

THOMAS NATURAL 80 x 80

USLAR GREY MT 75 x 75

CASPIO ARENA 75 x 75

RODANO DARK GREY 75 x 75

LIENZ GRIS 75 x 75

LIENZ TUPE 75 x 75

LIENZ MAEFIL 75 x 75

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

ELSEN MARENGO MT 75 x 75

CASPIO GRIS 75 x 75

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

ARES MATT ICE 80 x 80

STONE WHITE 80 x 80

CORE MAT BEIGE 80 x 80

OCTAVIA BONE 80 x 80

CORE MAT GREY 80 x 80

TERRA WHITE 80 x 80

ARES MAT GREY 80 x 80

TERRA GREY MMB 80 x 80

STONE GREY 80 x 80

PULPISH PEARL 80 x 80

ARES MAT BLACK 80 x 80

OCTAVIA GREY 80 x 80

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

ARMANI 60 x 120

CORE MAT BEIGE 60 x 120

TALO IVORY 60 x 120

ARES MAT GREY 60 x 120

VISTA BEIGE 60 x 120

VISTA LEAD GREY 60 x 120

RODANO TAUPE 60 x 120

CORE MAT FUME 60 x 120

TERRA BEIGE 60 x 120

TERRA GREY 60 x 120

RODANO DARK GREY 60 x 120

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

TERRA SILVER 60 x 120

TALO GREY 60 x 120

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

R10

ARES IVORY 33 x 33

ORIENT LIGHT ANTISLIP 33 x 33

ARES GREY 33 x 33

ORIENT SOFT ANTISLIP 33 x 33

CORE BEIGE 33 x 33

POZITANO GREY 33 x 33

CORE FUME 33 x 33

OTANTIC ANTISLIP 33 x 33

ARES BLACK 33 x 33

FLOWER _ ANTISLIP 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

PECAN GRIS 15.4 x 60

PECAN TAUPE 15.4 x 60

WILD BLANCO 15.3 x 58.9

MOVILA 17.5 x 50

RIBERA NATURAL 15.3 x 58.9

WILD TAUPE 15.3 x 58.9

MOVILA GRIS 17.5 x 50

RIBERA BLANCO 15.3 x 58.9

WOODLAND GREY 33 x 33

ALEN NATURAL 17.5 x 50

RIBERA GRIS 15.3 x 58.9

WOODLAND NUT 33 x 33

ALEN TABACO 17.5 x 50

RIBERA CAOBA 15.3 x 58.9

WOODLAND OAK 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

FLOOR / PARQUET R 10 ריצוף דמוי פרקט

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

COLBY TAUPE 20 x 60

MARNA ARENA 20 x 50

STREET COLD DECOR 20 x 50

BLANCO BRILLO 25 x 50

BATIM ARENA 20 x 50

STREET PERLA 20 x 50

SMART GRIS 25 x 50

BATIM PLOMO 20 x 50

TOULOUSE WHITE 20 x 50

STREET PERLA 25 x 50

MARNA PLOMO 20 x 50

TOULOUSE GREY 20 x 50

TOURS PERLA 25 x 50

SMART TAUPE 20 x 50

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

TOURS TAUPE 25 x 50

SMART BEIGE 20 x 50

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

ARTENS RELIEF BLANCO MAT 25 x 75

BROOKLYN ST . PERAL 25 x 75

VISION MIX TAUPE 25 x 75

129389 25 x 75

BLANCO BRILLO CUBE 25 x 75

DALVIK MS MARRON 25 x 75

VISION MIX MARENGO 25 x 75

BLANCO MAT 25 x 75

ARTENS RELIEF BRILLO 25 x 75

DALVIK PERLA 25 x 75

COLBY GRIS 20 x 60

WAVE BLANCO STN 25 x 75

ARTENS RELIEF NOIR MAT 25 x 75

OGAN CENIZA 25 x 75

COLBY PERLA 20 x 60

WAVE NEGRO STN 25 x 75

BROOKLYN CREAM 25 x 75

VISION BONE 25 x 75

COLBY SC FIORD 20 x 60

BROOKLYN PERAL 25 x 75

VISION GRIS 25 x 75

COLBY SC GRIS 20 x 60

FRAMO - HOPE

FRAMO - SMILE

PALAZZANI ECO

דרך 4

דרך 4

דרך 4

דרך 4

דרך 4

דרך 3

דרך 3

דרך 3

קצר פרח פאל

פרח ברז

פרח ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM ברזים

גרמניה Dornbracht חברת של Liss é ברז בתמונה:

STAR

טוש לראש מרובעת זרוע

שמאל חור תלוי כיור

קומפלט מוט

WOODEN

מרובע טוש ראש

ימין חור תלוי כיור

מצבים 3 קומפלט מוט

תלוי ארון OTTI

טוש לראש עגולה זרוע

70/170 אקרילית אמבטיה

מים נקודת

עגול טוש ראש

60/170 אקרילית אמבטיה

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM אביזרים / אמבטיות / כיורים / ארונות אמבטיה

לחצנים

אסלות

TECE BASE לבן

48 רימלס קאלה

TECE BASE ניקל

55 רימלס קאלה

TECE BASE מט שחור

PO

Tece NOW

LOOP

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

KITCHEN חיפויי מטבח

MARENGO LISO 7.5 x 30

BLANCO BISELADO 7.5 x 15

BURDEOS 7.5 x 30

BLANCO LISO MAT 7.5 x 15

AQUA BLUE 7.5 x 30

BLANCO LISO BARILLO 7.5 x 15

COBALTO LISO 7.5 x 30

GRANATE LISO 7.5 x 15

NEGRO LISO 7.5 x 30

BOTELLA LISO BRILLO 15 x 15

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

NEGRO LISO 15 x 15

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

KITCHEN ברזים / כיורים

ברזים

כיורים

כרום נשלף מטבח ברז

נירוסטה כיור

מוברש נשלף מטבח ברז

נירוסטה כיור

ניקל נשלף מטבח ברז

סיליקוורץ כיור

ניקל נשלף מטבח ברז

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: יותר והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר בשר, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר זכה אוכל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים המשיכו מובן, הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הפעולות כל את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת במטבח. כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו הקיים המצב שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג סיגר ומי יקל . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם ולמוביל לאיכותי בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone מערכת התוצאה: שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי המטבח עיצוב " Initiative Besser Leben - " K ü cheninnovation בפרס ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת את מבטלת היוקרתי, אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח נפרדים מים אזורי וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות המטבח: בעבודת שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף את עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר של ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על מדי אגרסיבי כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של טעמם בנוסף, המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת להבטיח יש ולכן שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone מערכת של ייחודה את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם הבשלן, של צרכיו הוא יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, לגמישה, ההתנהלות והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook flipbook maker