גדעון קוסמטיקס | מוצרי שיער מטריקס

1:2

Ultra – Lift קולקציית

• צבעים מבהירים רמות 5 • שינוי גוון עד • שימוש בקרם מפתח 12%+9% של מטריקס

זמן המתנה דק' 50 בטמפרטורת החדר

צביעה על שיער נקי ויבש

)blonde(

1:1 • כיסוי שיער שיבה - 50% עד גוון + • בסיס רמות 4 • שינוי גוון עד

Reflect קולקציית

זמן המתנה דק' 30-45 בטמפרטורת החדר

צביעה על שיער נקי ויבש

1:1 כיסוי שיער שיבה 100% • גוון + • בסיס • שימוש בקרם מפתח 6% של מטריקס

זמן המתנה דק' 45 בטמפרטורת החדר

צביעה על שיער נקי ויבש

קולקציית

Extra Coverage

1:1 • כיסוי שיער שיבה גוון + • בסיס

Blended קולקציית

זמן המתנה דק' 30-45 בטמפרטורת החדר

צביעה על שיער נקי ויבש

Made with FlippingBook - Online magazine maker