Freesbe | Xpeng P7

614976 C1

ETP00380000 C1

MICHELIN

MAXXIS

245/45R19 102 W XL

245/50ZR18 100 W

72 dB

71 dB

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחודש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון .1 בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאכף על ידי החוקים והתקנות. היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על XPILOT מערכת נהיגה חכמה .3 אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. .2 הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע . אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושלגים, XPILOT- במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב XPILOT על שמשות אחוריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי וחלון משולש אחורי (שמשה .4 מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. 0-100 נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של .5 אחורית אינה כלולה). זמן .7 המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. WLTP- הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה .6 , זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. 11kW הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של AC טעינת . זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן XPENG אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת 19 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג מישלין בגודל 33 מרחק הבלימה של .8 לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים צמיגים: וסביבה ספציפיים. SOC , תחת עומס ) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח. 3( ) בהתאם לרמת הגימור של הרכב 2( ) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה 1( : הבאים

רמת האבזור הבטיחותי

תיאור דגם

קוד דגם

7 7 7 7

11

P7 RWD Long Range

7 6 5

P7 RWD Long Range DiamondX P7 AWD Performance DiamondX

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P7 AWD Wing Edition

מערכת מותקנת בדגם הרכב מקרא: כריות אוויר 7 מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב בלימה אוטומטית בעת חירום בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

)ISA( בקרת בקרת מהירות חכמה הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור התרעה במצב של עייפות מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב

התרעת היסח דעת אזהרת פתיחת דלת

מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונלית להתקנה

מדד זיהום אוויר**

טווח נסיעה חשמלית (ק״מ)*

צריכת חשמל ק״מ) 100/ (וואט שעה

דגם

זיהום מזערי זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 1 מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, WLTP *עפ״י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות .2009 אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט

576 576 505 505

168 168 192 192

P7 RWD Long Range

P7 RWD Long Range DiamondX P7 AWD Performance DiamondX

P7 AWD Wing Edition

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker