פאהן קנה | מחלקת המסים

עושים ניסים במסים

FahnKanne

מחלקת המסים של פאהן קנה עושים ניסים במסים

2 מחלקת המסים – לתכנון יעיל של סוגיות המס

סוגיות מס דורשות תכנון נכון, במשרדנו פועלת מחלקת מסים בעלת ניסיון נרחב

בעולמנו הגלובאלי קיימות סוגיות מס רבות אשר כדאי להתייחס אליהן ולתכנן את הטיפול בהן מראש. מחלקת המסים במשרדינו הינה מחלקה מקצועית ומנוסה, מהמובילות בתחומה בארץ, המספקת שירותי יעוץ מקיפים בכל תחומי המסים, לרבות:

• שינויי מבנה • מחירי העברה • מיסוי אמריקאי • מיסוי נאמנויות • ביטוח לאומי • מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים • ועוד

• מיסוי חברות, שותפויות ומוסדות ללא כוונת רווח

• מיסוי יחידים

• מיסוי בינלאומי

• מס ערך מוסף

• חוקי עידוד

• מס שבח מקרקעין

לצוות המומחים ניסיון רב בטיפול בסוגיות מסים מורכבות ובליווי עסקאות ופעילויות השקעה בארץ ובחו"ל. הצוות מונה רואי חשבון, עורכי דין, משפטנים ומומחי מסים. השירות המבוסס על קשר אישי, ניתן באופן שוטף ללקוחות המשרד וכן ליזמים וחברות, שאינם נמנים על חוג לקוחותינו, המבקשים ליווי פרטני. אנו נמצאים בקשר רציף עם רשויות המס ומייצגים את לקוחותינו בענייני מס שוטפים, דיונים, השגות וקבלת אישורים מיוחדים. . ברשת Grant Thornton אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתינו במשרדים החברים ברשת עובדים מקצועיים המתמחים בתחום המיסוי. 4,500 - שותפים, מנהלי מחלקות מסים ולמעלה מ 500- כ קשרי עבודה אלה מאפשרים ביצוע תכנוני מס בינלאומיים, ביצוע עסקאות בחו"ל והתעדכנות שוטפת בשינויי החקיקה ובדיני המס החלים במדינות השונות.

לפרטים נוספים: רו"ח יגאל רופא שותף, מנהל מחלקת המסים 03-7106644 טל': Yigal.Rofhe@il.gt.com דוא"ל:

מיסוי בינלאומי - המצפן שלך בפעילות הגלובאלית

בכל מקום בו תבחר לפעול, תגלה חוקי מס חדשים, שיעורי מס שונים ואסטרטגיות תכנון שונות. תן למומחי המסים למצוא את שלנו לעזור לך הדרך!

כחלק מהגלובליזציה כיום, תחום הפעילות של חברות רבות חוצה יבשות. חיפוש אחר הזדמנויות עסקיות בינלאומיות, טומן בחובו התמודדות עם קשת רחבה של סוגיות מס בינלאומיות. צוות מומחי המיסוי הבינלאומי יסייעו לך לנהל את מדיניות המסים של חברתך הן בשוק המקומי והן בפעילויות בחו"ל, תוך ראייה כוללת של כל פעילות הקבוצה. , לנו קשר הדוק עם מומחי המס המובילים Grant Thornton כחלק מחברותנו ברשת הבינלאומית מדינות בעולם. קשר שמאפשר לנו להבטיח מתן ייעוץ מקצועי שיותאם לצרכיך 140 בתחומם ברחבי הספציפיים. שירותים מקצועיים

• הטמעת גישות לטיפול במחירי העברה • בחינת שיקולי מס בהעברת פעילות למיקום אחר (בארץ או בחו"ל) • ניצול הטבות, תמריצים, זיכויים ממס מכוח דינים זרים ואמנות למניעת כפל מס, המוענקים על ידי המדינות השונות • סיוע לעובדים בכירים זרים בענייני מס )Expatriate & Impatriate מקומיים ( • יעוץ בביצוע רילוקיישן, לרבות ייעוץ לתושבים זרים ביחס להגירה לישראל • בליווי CRS , וה- FATCA סיוע ביישום כללי ה- בעולם GT יועצים או עמיתים ממשרדי

• תכנוני מבני מס - תכנון מבנה החזקות והשקעות בארץ ובחו"ל, מיזוגים, פיצולים, העברת נכסים בין חברות, ארגון מחדש, ניצול הפסדים, שיטות דיווח, לרבות דיווח מאוחד, הטבות, חוקי עידוד ועוד • ליווי עסקאות ופעילויות השקעה - ליווי הסכמים, חוזים ופרויקטים מיוחדים משלבי התכנון עד להשלמת ביצועם, לרבות השתתפות בצוות מו"מ לקראת הסכם ותכנון מבנה מס אופטימאלי לביצוע העסקה- בשוק המקומי והעולמי

• התמודדות בסוגיות הקשורות למס ערך מוסף המוטל בחו"ל

לפרטים נוספים: עו"ד שי מויאל שותף, מנהל תחום מיסוי בינלאומי 03-7106644 טל': Shay.Moyal@il.gt.com דוא"ל:

3

4

עידוד השקעות הון – הדרך שלך לצמיחה

התנהלות מסויית נכונה, תאפשר להשאיר בידי החברה יתרות עודפים גדולות יותר, אותם תוכל לבחור להשקיע בפיתוח עסקי או לחלק כדיבידנד לבעלי המניות בשיעור מס מופחת

מומחי מחלקת חוקי עידוד השקעות ההון במשרדנו מסייעים ללקוחותינו למצות את זכויותיהם וליהנות ממענקי מדינה, שיעורי מס חברות מופחתים וכן שיעור מס מופחת בחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות באותן חברות. הזכאות ליהנות מהטבות המס עוברת בשנים האחרונות מהתמקדות בפעילות יצור המיועדת ליצוא ולמתן הטבות מס נדיבות להכנסות שמקורן בנכס לא מוחשי בבעלות החברות. כמו כן, חברות נדרשות לבחון מחדש את זכאותם להטבות המס ואת התנהלותן הכללית לאור אימוץ במסגרת הדין הישראלי. BEPS כללי בנוסף, הצוות הינו בעל ניסיון רב בטיפול בבקשות למענקים ובמסלולים מועדפים, אשר מבטיח ייעוץ מקצועי, מדויק וליווי אישי עד קבלת המענק.

שירותים מקצועיים

• טיפול, ליווי והגשת בקשות למענקים ממשרד הכלכלה - בחינת זכאות, הגשת הטפסים לרשויות • ליווי אישי ומעקב שוטף עד לאישור המענק • בחינת זכאות להטבות מס במסגרת מסלול מפעל מועדף/מפעל טכנולוגי מועדף/מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד • סיוע בבחינת היבטי המס במעבר ממסלול מפעל מאושר/מוטב למסלול מפעל מועדף/ מפעל טכנולוגי מעודף • סיוע לבחינת הטבות מס לרכישת/מכירת נכסי קניין רוחני במטרה ליהנות מהטבות המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

• פניה לבקשת רולינג (החלטות מיסים) מרשות המיסים והכנת חוות דעת • סיוע בבדיקות נאותות בעסקאות ) לבחינת עמידת החברה Due Diligence ( הנרכשת בדרישות החוק לעידוד השקעות הון • סיוע לבחינת הטבות המס לגבי בניינים להשכרה, לרבות סיוע בפניה לקבלת אישור הרשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה והתעשייה - מענקים • סיוע בקבלת אישורים מיוחדים מהרשות לחדשנות, לרבות אישור להוצאות מחקר א לפקודה, 20 ופיתוח בהתאם להוראות סעיף ועוד

לפרטים נוספים: רו"ח , עו"ד יעקב ברשטיין מנהל בכיר, מנהל תחום עידוד השקעות הון, 03-7106641 טל': Yakov.Bershtein@il.gt.com דוא"ל:

מיסוי נדל"ן – לבנות נכון

תכנון מיסויי נכון המותאם לאופי חברתך ולפעילותה הספציפית יכול למנוע אירועי מס עתידיים מיותרים!

לנו היכולת לשלב ידע גלובלי עם ניסיון מקומי על מנת לספק פתרונות מלאים בתחום המס, מתוך הצורך לנהל הוצאות ולמקסם החזרי מס, בייחוד בעת הזו. אנו מספקים שירותי ייעוץ מיסויי לחברות נדל"ן מהמובילות במשק הישראלי, לרבות חברות ציבוריות גדולות ועד לעסקים פרטיים קטנים בבעלות משפחתית. עסקים מגיעים אלינו לביצוע ביקורת, לניהול נושאי המיסוי על כל רבדיו ועל מנת שנסייע להם בראייה ובנייה מחודשת של פעילות העסק.

שירותים מקצועיים

• הכנת חוות דעת בתחום המיסוי • ליווי ניסוח ההסכמים תוך מתן דגש על היבטי המס • ליווי בהכנת דיווחים על עסקאות לרשויות המס, כולל שומות עצמיות • ייצוג מול רשויות המס בדיונים שונים עד סיום הליכי השומה • )Due Diligence בדיקות נאותות (

• ליווי מיסוי של מגוון עסקאות במקרקעין כולל התחדשות עירונית לרבות תכנון העסקה • קבלת אישור מנהלת ההשקעות לפי החוק לעידוד השקעות הון • מיסוי פעולות באיגודי מקרקעין ומימוש מקרקעין בבעלות חברה, כולל פירוקה • ואישורים הרלוונטיים 50 טיפול באישורי טפסי לענף הנדל"ן בישראל • קבלת אישורים מוקדמים מרשויות המס )Pre Ruling (

לפרטים נוספים: רו"ח יגאל מנשרוב דירקטור בכיר, מנהל תחום מיסוי נדל"ן 03-7106689 טל': Igal.Manasherov@il.gt.com דוא"ל:

5

6

מיסוי פרט - ניכויים, ניהול ספרים ומלכ"רים

לנו הכלים שיכינו את חברתכם לביקורת רשויות המס, המומחים שלנו ילוו אתכם למול הרשויות, על מנת שתוכלו להמשיך ולטפל בעסקכם "בראש שקט"

אנו מספקים מכלול שירותים בתחום מיסוי הפרט ליחידים וניהול ספרים לחברות וליחידים ומטפלים בסוגיות מס כגון:

• ליווי הליכי דיוני שומות מס הכנסה, ניכויים וביטוח לאומי • ,) Pre-Ruling טיפול בבקשות מקדמיות ( בנושאים של ניהול ספרים, פטור מניכוי במקור בגין חלוקת מלגות ועוד • ליווי וטיפול במלכ"רים לקבלת אישור כמוסד 46 ציבורי לעניין תרומות בהתאם לסעיף לפקודת מס הכנסה

• מתן יעוץ בנושאי מיסוי ישראלי, ישיר ועקיף, למגוון רחב של חברות, מלכ"רים ויחידים • ליווי בהכנת דוחות אישיים ליחידים והצהרות הון • עריכת ביקורת ניהול ספרים למלכ"רים וכתיבת חוות דעת בנושא • ליווי חברות ויחידים בביקורת ניהול ספרים המתנהלות ברשות המיסים

ביקורות ניהול ספרים לקיום הוראות ניהול ספרים יש חשיבות רבה ואי קיום ההוראות יכול להוביל לפעולות שונות מצד רשויות המס, לרבות קנסות. לנו המומחיות בביצוע ביקורות יזומות לתאגידים ויחידים המבקשים לבחון עמידה בהוראות ניהול ספרים. אישורים מקדמיים ממס הכנסה בנושאים שונים אנו מתמחים בהשגת אישורים מקדמיים מרשויות המס ביחס להקלות בניהול ספרים אצל תאגידים ויחידים. היערכות לביקורת ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי אנו מייעצים כיצד להיערך לביקורות המתבצעות בידי מס הכנסה וביטוח לאומי, כולל ליווי מול הרשויות והדרכה לגבי תיקון ליקויים אשר עולים בביקורות. 46 ליווי וטיפול במלכ"רים לקבלת אישור ס' מלכ"רים רבים נזקקים לקבלת תרומות לצורך קיום הפעילות הציבורית שלהם. תורמים מעדיפים . לנו היכולת לסייע לך 46 לתרום למלכ"ר אשר יש לו אישור כמוסד ציבורי לעניין זיכוי תרומות לפי ס' בהליך מול רשות המיסים בהליך לצורך הכרה כמוסד ציבורי לעניין זה.

לפרטים נוספים: עינת מליאר שותפה, מנהלת תחום מיסוי פרט 03-7106644 טל': Einat.Maliar@il.gt.com דוא"ל:

מסים עקיפים – משפיעים על תוצאות העסק שלך

אנו מסייעים לבנות מראש תכנית מקיפה, המשלבת היבטים הנוגעים למסים ישירים ומסים עקיפים, באופן שמבטיח אופטימיזציה בתשלומי המס

מומחי מחלקת מיסוי עקיף יעמדו לרשותך בליווי, טיפול וייעוץ במגוון נושאים מתחום המיסוי העקיף, לחברות וליחידים ביניהם מע"מ, מס קנייה ומכס. לנושאים אלו עשויה להיות השפעה משמעותית על תוצאותיהן העסקיות של חברות. בכל הקשור לטיפול בבעיות מס, כמו גם תכנון מס מוקדם במטרה לצמצם עלויות ולהשיג יתרונות מול מתחרים. תחום המסים העקיפים עומד לרשות לקוחות הפירמה

טיפול בזכאות למע"מ בשיעור אפס אחת הסוגיות המורכבות בתחום המע"מ היא הזכאות למע"מ בשיעור אפס. בעניין זה המחלקה מסייעת לתכנן את מבנה הפעילות ובמקרים מתאימים מספקת חוות דעת או פונה לרשות המסים לצורך קבלת אישור מוקדם ) במטרה להקטין או לבטל את Pre Ruling ( לעיתים נישומים אינם מודעים לכללים ולתנאים לניכוי מס תשומות והם מגלים באיחור שרשות המסים שוללת את זכותם לקבל השבה של מס התשומות אותו שילמו במהלך העסקים והם נדרשים לשלם הפרשי מס בסכומים ניכרים. כך לדוגמא בחברות החזקה שחלק מעסקאותיהן אינו חייב במס ועל כן אין הן ) מס התשומות 100% זכאיות לניכוי מלוא ( הנובע מפעילותן העסקית. במקרים אלו אנו פועלים לתכנון מוקדם במטרה להימנע מחבויות מס עתידיות. • חוות דעת מיסויות • Pre Ruling פניה לרשות המסים לקבלת • פתרון בעיות וייצוג בפני רשות המסים בהליכי שומה • הגשת בקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים תחומי מומחיות החשיפה לחיובי מס עתידים. הזכות לניכוי מס תשומות

• יעוץ בנוגע להיבטי החבות במע"מ בהסדרי חוב, פיצויים ותשלומים אחרים • אופטימיזציה של דיווחי מע"מ • מע"מ בעולם המסחר הדיגיטלי • מוסדות כספיים • מע"מ בשיעור אפס, ועוד חובות אבודים אנו מתמחים בבקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים החל מהכנת החומר הראשוני, עבור דרך הגשת ההודעה לרשויות המס וכלה בטיפול עד לשלב קבלת המע"מ בחזרה. מכס ומס קנייה יבוא מוצרים רבים לישראל עדיין חייב במיסי יבוא, מע"מ, מכס ומס קנייה. אנו מסייעים ליבואנים ויצואנים בתכנון תשלומי מיסי הייבוא והיצוא, במטרה לצמצם את חבויות המס בייבוא ועוזרים בתביעות להחזרי מכס ששולם כגון תביעות להישבון בגין מיסי יבוא ששולמו על חומרי גלם המשמשים ליצוא ופניות שונות לרשויות. היערכות לביקורת מע"מ אנו מייעצים כיצד להיערך לביקורות המתבצעות בידי אגף המכס והמע"מ, כולל ביצוע "ביקורת דמה" במטרה לבדוק את מידת המוכנות לביקורת אמיתית.

לפרטים נוספים: רו"ח, עו"ד אסף בהר מנהל בכיר, מנהל תחום מסים עקיפים 03-7106638 טל': Asaf.Behar@il.gt.com דוא"ל:

7

8

מחירי העברה

עסקה בינלאומית בין צדדים אשר שוררים ביניהם יחסים מיוחדים חשופה לחקיקת מחירי העברה בישראל. אנו מספקים שירותים שונים המותאמים לצרכי הלקוח, למטרות הארגון ולאופי העסקה, תוך שימת דגש על מתן פתרון כולל אשר יאפשר לארגון לפעול ביעילות במישור הבינלאומי, תוך צמצום לגיטימי של חשיפות באמצעות תכנון מחירי העברה. אנו מאמינים במתן שירות מקצועי ואישי לכל לקוח ומקפידים על הענקת ליווי וסיוע בכל שלבי התהליך. למי מיועד השירות השירות מיועד לכל חברה המבצעת עסקה בזירה הבינלאומית עם צד קשור לה (חברה אם, חברה בת, חברה בשליטה משותפת, פעילות באמצעות סניף ועוד).

הכנת עבודת מחירי העברה בזמן אמת מפחיתה את הסיכון להנהלה, הכפופה לחובות דיווח בהתאם לחוק, מסייעת למיקסום רווחי הקבוצה ומונעת תשלומים בגין קנסות מוגדלים בישראל ובמדינות השונות

שירותים מקצועיים

• מזכר בתחום מחירי העברה • זיהוי חשיפות מחירי העברה רלוונטיות • ניתוח פונקציונאלי של הצדדים, ניתוח סיכונים כלכליים ונכסים אשר שימשו לצורך ביצוע העסקה • זיהוי עסקאות בינלאומיות כהגדרתן בחקיקת מחירי העברה • ניתוח כלכלי של עסקאות דומות

• תכנון מקדים של אסטרטגיית מחירי העברה • פיתוח, תיעוד וגיבוש מדיניות מחירי העברה • חקר תנאי שוק בזמן אמת ובדיעבד • ליווי וניהול משא ומתן מול רשויות המס לצורך קבלת אישור מקדמי • ליווי חברות בביקורת מחירי העברה מול רשויות המס

פורום בינלאומי ייחודי הקימה פורום ייחודי למחירי העברה המאפשר Grant Thornton International הרשת הבינלאומית שיתוף במידע וקשר ישיר בין כל המומחים בתחום, הפועלים במשרדים החברים ברשת. בפורום עשרות חברות ממדינות שונות ברחבי העולם. אמצעי זה עומד לרשות לקוחותינו ומסייע בקידום עסקאות תוך יצירת תכנוני מס אשר נדרשים במסגרת הפעילות העסקית מעבר לים.

לפרטים נוספים: עו"ד, שי מויאל שותף, מנהל תחום מיסוי בינלאומי 03-7106644 טל': Shay.Moyal@il.gt.com דוא"ל:

מיסוי נאמנויות

הידעת? חובת דיווח בישראל של נאמן בנאמנות תלויה במגוון רחב של פרמטרים. אנו נסייע לך בבדיקה של חובת המיסוי בישראל

נאמנות הינה מערכת יחסים משפטית הנוצרת מכוח הסכם במסגרתו מעביר "היוצר" - בעל נכסים השייכים לו לידי "הנאמן", במטרה שהנכסים ינהלו על ידי הנאמן לטובת "הנהנה".

למשרדנו המיומנות הדרושה לסייע לך הנאמן - בטיפול, בייעוץ ובבדיקה של חבות המיסוי.

רקע לפקודת מס הכנסה הוגדרו חובות המס והדיווח בישראל לכל שלב בחיי הנאמנות 147 במסגרת תיקון לארבעת סוגי הנאמנויות שלהלן:

• נאמנות‏נהנה‏ תושב‏ חוץ • נאמנות‏לפי‏ צוואה

• נאמנות‏ תושבי‏ישראל • נאמנות‏יוצר‏ תושב חוץ

לפקודת מס הכנסה, בוטל המעמד של נאמנות יוצר תושב חוץ ובמקומה הוגדרו נאמנויות 197 בתיקון אלה:

• נאמנות‏נהנה‏תושב‏ ישראל שאינה‏ נאמנות קרובים‏ • נאמנות‏נהנה‏ תושב‏ ישראל‏שהיא‏נאמנות קרובים • נאמנות‏תושבי‏חוץ

סיווגה של הנאמנות וחבות המס תלויה בזהות ותושבות היוצר וזהות הנהנה בכל נאמנות. שינוי מעמדם של היוצר או הנהנה לעניין התושבות יכול לגרור אירוע מס.

השירותים המוצעים

סיווג נכון של הנאמנות משפיע בצורה מכרעת על חובת הדיווח וחבות המס. נושא זה הינו מבין המורכבים ביותר בתחום המיסוי ועל כן רואה החשבון חייב להכיר את נושא הנאמנויות היטב, לטפל בו GT Israel במומחיות, בתכנון מראש ובליווי נכון לאורך כל חיי הנאמנות. למחלקת המסים של פאהן קנה ניסיון עשיר בתחום הנאמנויות, לרבות הקמה, הסדרה וטיפול שוטף. לנו המיומנות לסייע לך הנאמן - בטיפול, בייעוץ ובבדיקה של חבות המיסוי. וכן, ניסיון רב בהכנת דוחות שנתיים עבור הנאמן ובייעוץ ללקוחות אשר חלקם נהנים ויוצרים בנאמנויות.

מחלקת המיסים מציעה חבילת שירותים לדיווח יעיל ומקצועי לרשויות המס: • פתיחת תיק במס הכנסה לנאמנות • הכנת דוחות שנתיים עבור הנאמן • במהלך השנה - הגשת הודעות, הצהרות ודיווחים בנוגע לפעולות שנעשו בנאמנות, נכסים המוחזקים והכנסות שנוצרו

• השתתפות בדיונים • ייעוץ וליווי מול רשויות המס

לפרטים נוספים: רו"ח, מוטי ישר מנהל תחום מיסוי נאמנויות 03-7106687 טל': Moti.Yashar@il.gt.com דוא"ל:

9

10

ייעוץ מס אמריקאי - ייעוץ בסביבת המס המורכבת מעבר לים

אם הנך אזרח אמריקאי, חלה עליך חובת דיווח לרשויות המס בארה"ב. לנו המומחיות לסייע לך להגיש דוחות שנתיים ולהימנע מקנסות מיותרים

צוות המיסוי האמריקאי מספק מגוון רחב של שירותי דיווח מס ללקוחות תאגידיים ועסקיים. קבוצת מומחים זו מבינה את החוקים ורגולציות המס המשתנים ויכולה לסייע ללקוחות בשמירה על חובות דיווחי המס האמריקאיים. אנו מתמחים בתחומי מיסוי חברות ושותפויות. בנוסף אנו מעניקים ייעוץ מס רלוונטי ואובייקטיבי בנוגע לתכנון מבנים יעילי-מס, תכנון מס וייעוץ עסקי. רמת ההתמחות הגבוהה שלנו מבטיחה שגם הייעוץ וגם השירותים יותאמו באופן מיטבי לצרכי הלקוח.

מגוון השירותים

• ), מדינתי ומקומי 1040 עריכת החזרי מס אישי (טופס • (שותפות 1065 ,) (חברה שקופה 1120S (תאגיד זר), 1120F (תאגיד רגיל), 1120 עריכת טופס וחברות מוגבלות) • עריכת דוחות מס ודוחות מס מאוחדים

• הגשת טפסים עבור נאמנויות, עזבונות ומתנות • הגשת טפסים לישויות פטורות מס, וקרנות פרטיות • אמריקאי FATCA הגשת טפסי

שירותי הייעוץ שלנו כוללים בין היתר

• בקרה והמלצה על פתרונות מעשיים לצרכי תכנון מס, כולל תכנון מס רב-שנתי • תכנון מס אסטרטגי לכל סוגי ישויות עסקיות • שירותי ייעוץ בנוגע להקמת מבנה מס, שינוי מבנה קיים, קניה ומכירת עסק • שירותי ייעוץ בנוגע לענייני מדינה ומקומיים כגון: דיווח משולב למול פרטי, מיקור הכנסות, הקצאה וחלוקה • מעקב הון • תזרים כספים וחובות

לפרטים נוספים: עו"ד, שי מויאל שותף, מנהל תחום מיסוי בינלאומי 03-7106644 טל': Shay.Moyal@il.gt.com דוא"ל:

Grant Thornton Israel פאהן קנה מי אנחנו?

ממשרדי רואי החשבון הוותיקים בישראל, מדורג במקום השישי בארץ. למשרד יחידות מגוונות המאפשרות לספק שירות ללקוחותינו במגוון רב של תחומים. השירות ללקוחותינו מבוסס על היכרות מעמיקה עם עסקי הלקוח והסביבה בה הוא פועל תוך ליווי צמוד של השותפים והצוות הבכיר ומאפשר קיום קשר אישי עם כל לקוח ומתן שירות איכותי המותאם לצרכי הלקוח. שותפים. הצוות המקצועי 26 עובדים, מתוכם 370- במשרד שותפים ומנהלים בעלי ניסיון בפרקטיקה המקצועית וצוות הכולל מעל ל מורכב מרואי חשבון, כלכלנים, משפטנים, מהנדסים ומומחי מסים. משרדנו מלווה חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות בישראל ובעולם, חברות רב לאומיות, חברות פרטיות בגדלים שונים ובשלבי התפתחות שונים, רשויות, משרדי ממשלה ומלכ”רים. המשרד הראשי ממוקם בתל אביב עם סניפים בחיפה, ירושלים, באר שבע, ראש פינה, יקנעם וקיבוץ הגושרים.

קשרים בינלאומיים

, המאגדת משרדי ראיית חשבון בכל העולם, אשר מעניקים שירותי ביקורת Grant Thornton משרד פאהן קנה חבר ברשת העולמית .Grant Thornton אנשי 62,000 מדינות ברחבי העולם יחד עם 140- בלתי תלויה, מסים וייעוץ בתחומי בקרה, כלכלה ואחרים בלמעלה מ הקשר החזק של משרדנו עם הרשת העולמית מסייע ללקוחותינו הרב לאומיים בליווי מקצועי רחב בהרחבת הפעילות שלהם בעולם.

כלל השירותים של משרדנו

• ביקורת פנימית • בדיקת איכות הביקורת )QAR הפנימית ( • ביקורת חקירתית • ביקורת מערכות מידע וייעוץ • מניעת הונאות ומעילות • בקרת שכר • שירותי בקרה • בדיקת אפקטיביות )SOX הבקרה הפנימית ( • ניהול סיכונים • בקרה על לשכות שירות )SOC-1 ( • בטיחות וגהות תעסוקתית שירותי ייעוץ בתחום הבקרה

מסים ומיסוי בינלאומי

שירותים נוספים

שירותי ייעוץ כלכלי

ביקורת וחשבונאות

• פירוקים וכינוסים • נאמנויות ניהול ופיקוח • תמריצים וחדשנות • מיקור חוץ

• ייעוץ עסקי • הערכות שווי • ליווי עסקאות • מימון תאגידי • הבראה והשבחת חברות • מכשירים ומודלים פיננסיים • חוות דעת מומחה לבתי משפט ויישוב סכסוכים • בדיקת נאותות חשבונאית - פיננסית

• מיסוי חברות, שותפויות ומוסדות ללא כוונת רווח • מיסוי יחידים

• ביקורת דוחות כספיים • עריכת דוחות כספיים • שירותים נוספים במסגרת תהליך הביקורת • ביקורת מערכות מידע וייעוץ

• מיסוי בינלאומי • מחירי העברה • מסים עקיפים • מס ערך מוסף • מיסוי נאמנויות • ביטוח לאומי • חוקי עידוד • מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים • שינויי מבנה • מס שבח מקרקעין

• אחריות תאגידית • מצוינות תפעולית

11

12

FahnKanne

03-7106666 info@il.gt.com www.grantthornton.co.il

קרן פרקש מנהלת פיתוח עסקי 03-7106650 Keren.Farkash@il.gt.com

, תל אביב 32 'בית פאהן קנה', רח' המסגר

We #Go Beyond For Our Clients

Made with FlippingBook - Share PDF online