עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מחושך לעו"ס נדים גנאים משלב בעבודתו כעובד במסגרת השירות הפסיכולוגי לסטודנטים את כישוריו המקצועיים עם "כל שינוי לטובה, ולו הקטן ביותר, | אהבת הזולת שעליו דיווחו מטופליי, הסב לי סיפוק רב", הוא אומר

מה משך אותו לתחום העיסוק הנוכחי? "היותי גבר שמגיע מחברה מסורתית ופטריארכלית גרם לי להרהר פעמים רבות במבנה החברתי ותהליכי הסוציאליזציה של החברה הערבית. היעדר השיח הרגשי בחברה הערבית, כמו גם חוסר השוויון המגדרי, נתפסו בעיניי כנושאים שראוי לחקור ולקדם". ספר לנו על המכשולים שנאלצת לעבור במרוצת השנים. "המרחק מהבית והמשפחה היווה מכשול משמעותי עבורי. אני

נדים גנאים נולד וגדל בסכנין. עוד בצעירותו הבין שהדרך להצלחה עוברת דרך השקעה בלימודים אקדמיים. מסעו לעבר הגשמת היעד התחיל עם לימודי תואר 1999 בשנת ראשון בפסיכולוגיה ולימודי חינוך מיוחד. בהמשך עבר הסבה לעבודה סוציאלית, בשילוב עם לימודי תעודה בתחום הטיפול בטראומה מינית בקרב מבוגרים. תואר שני בעבודה סוציאלית עשה באוניברסיטת בן-גוריון, ואז עבר לגרמניה שם חקר את נושא

"הבניית הגבריות בקרב פליטים סורים". מסקנותיו גובשו על סמך עבודתו עם פליטים ממדינות ערב שמצאו מקלט בגרמניה. קנדה הייתה תחנתו הבאה, שם הרחיב את מחקריו בנוגע לפליטים שהגיעו מכל רחבי העולם. את שהייתו בקנדה ניצל להתמחות בתחומי מחקרו, בדגש על נושאי הטראומה והפוסט טראומה. נדים משתייך לשירות הפסיכולוגי לסטודנטים ובמקביל לומד לתואר שלישי במחלקה לעבודה סוציאלית בבן-גוריון.

8

הגשמה עצמית |

Made with FlippingBook - Online catalogs