עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נציגי האוניברסיטה המארחת עם המשלחת מבן-גוריון

מאמץ חובק יבשות משלחת בראשותה של פרופ'

רוצ'סטר את סגנית הנשיא לגיוון והכלה בבן-גוריון, פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, וגורמים נוספים מטעמה, לסיור לימודי בקמפוס הצפון אמריקאי. אוניברסיטת רוצ'סטר, הממוקמת 174 במדינת ניו יורק, נוסדה לפני אלף 15- שנה ולומדים בה יותר מ

אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת רוצ'סטר בארה"ב מקיימות קשרים אקדמיים אשר נועדו ליצור ערוצי פעולה משותפים. כביטוי להידוק היחסים הזמינה סגנית הנשיא Equity &( להוגנות והכלה ) מאוניברסיטת Inclusion

סראב אבו-רביעה קווידר, סגנית נשיא האוניברסיטה לגיוון והכלה, סיירה באוניברסיטת רוצ'סטר והתרשמה מפעילותה הענפה למען קידום ערכים של שוויון וצדק חברתי

קשרים בינלאומיים | 4

Made with FlippingBook - Online catalogs