עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דבר סגנית נשיא האוניברסיטה

המלחמה המתמשכת גבתה מחיר יקר מקהילת האוניברסיטה וכולנו כקהילה אקדמית ספגנו מהלומה כבדה. דווקא בעת הזאת, חשוב לשמור על היכולת שלנו ללמוד וללמד יחד. זהו מרכיב חשוב בחוסן שלנו.מחקרים רבים מצביעים על הפחד, חוסר האמון והצורך להתבצר בזהות ה"שבטית" של כל קבוצה, כמו גם על התחושה שכל צד מאיים על השני. למרבה הצער, בעיתות מלחמה יש הקצנה בדעות ובדרכי הביטוי, וקיימת נטייה להתרחקות בין קבוצות חברתיות שונות. רבות מההתנהגויות שלנו בשעת חירום נובעות מחומות ההפרדה המאפיינות את שגרת חיינו. השסעים שאנו עדים להם בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, לפני המלחמה ובמהלכה, מעלים שאלות לגבי תפקידנו, כמוסד אקדמי, בביסוס ההנהגה העתידית שלנו. השאלות המתעוררות בתקופה הזו, כגון, כיצד נוכל לגבש חברה פחות שסועה ויותר דמוקרטית, כיצד נוכל לטפח מנהיגות אקדמית צעירה המבוססת על ערכים של שוויון, הוגנות והכרה, חשובות יותר מאי פעם. מערכת 'אבג' | 2

קבוצות במחלוקת, ולעודד שיתופי פעולה ולמידה משותפת. גישור בין קבוצות במצבי קונפליקט אף הוא בר השגה. אי לכך, בשנה מאתגרת זו, אנו פועלים ופועלות ללא הרף לביסוס יחסים בוני אמון בין קבוצות וליצירת תשתית מוסדית לקהילות המקדמות אחריות משותפת על המרחב האקדמי. אם לא נצליח לממש את פוטנציאל המפגש במרחבים האקדמיים, אנו עלולים להחמיץ הזדמנות נדירה ליצירת עתיד טוב יותר עבור הקהילות שלנו. המלחמה המתמשכת ומצבה השברירי הנוכחי של החברה הישראלית מחייבים את כל המוסדות האקדמיים להתעקש על יצירת מרחבים משותפים ושותפויות בין קבוצות שונות. היחסים ביניהן הוא מרכיב חשוב בחוסן של קהילות הנגב, ואנחנו באוניברסיטת בן-גוריון פועלים בנחישות כדי לשפר אותם. שלכם.ן פרופסור סראב אבו-רביעה קווידר סגנית נשיא האוניברסיטה לגיוון והכלה

הזירה האקדמית מציעה לקבוצות מרקע שונה הזדמנות משמעותית ראשונה להיות במרחב משותף ולהכיר זו את זו. כמו כן, היא עשויה לשמש בסיס ליצירת חברויות ושיתופי פעולה מחוץ לאקדמיה. בתחום האקדמי גלום פוטנציאל לקידום יחסי ערבים יהודים, דתיים-חילוניים ועוד, במובן הרחב של יחסים בין קבוצתיים. הוא עשוי גם להקל על השתלבותם המוצלחת של קבוצות המיעוט בשוק העבודה ובתחומים נוספים. מפגשים בין-קבוצתיים יכולים לקדם חברות ולקרב בין קבוצות, להעלות מודעות לאפליה, לבסס מיומנויות של שיח בין הזדמנות משמעותית ראשונה להיות במרחב משותף ועשויה לשמש בסיס ליצירת חברויות ושיתופי פעולה מחוץ לאקדמיה הזירה האקדמית מציעה לקבוצות מרקע שונה

Made with FlippingBook - Online catalogs