עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משאת נפש דרך ארוכה עשתה ד"ר סמירה אלפיומי-זיאדנה משבילי העפר ביישוב הבדואי אבו תלול ועד מסדרונות הפקולטה למדעי הבריאות ואולמי ההרצאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

| אבג 15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online