עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגשים החלומות

מוחמד בשותי חלם מגיל צעיר להיות מדען ולשלב בעבודתו | את אהבתו לכימיה ולפיסיקה כיום ד"ר בשותי הוא מרצה בכיר וחוקר במחלקה לאנרגיה סולרית ופיזיקה סביבתית במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין

| אבג 11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online