עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שחקנית ראשית תורת המשחקים היא תחום ההתמחות של ד"ר חן כהן, חברת סגל המחלקה למינהל "החיים מלאים במשחקים, נותר רק ללמוד לשחק", היא אומרת | ומדיניות ציבורית

קידום המצוינות | 14

Made with FlippingBook Annual report maker