עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

צועד בגאון שאול לדני, פרופסור אמריטוס במחלקה להנדסת תעשייה וניהול קילומטרים, ציין את יום הולדתו 100- ואלוף העולם לשעבר בהליכה ל חברות סגל | קילומטרים – כמספר שנות חייו 81 בצעידה למרחק של ממחלקתו הצטרפו אליו בחלק מן המסלול

ממשיכים 50 עוד יותר מוקדם. עד גיל רק ספורטאי המוח כמו שחמטאים ושחקני ברידג', ו – שאול לדני, הספורטאי האולטימטיבי. דוגמאות מן הזמן האחרון? בבקשה: לפני חודשיים שאול עשה את מרתון ירושלים ומרתון תל-אביב, את הקפת הגלבוע ואת הקפת הכינרת. אלה היו הקילומטרים 81 כנראה אימוני חימום לפני של יום הולדתו. כששואלים את שאול איך מצא זמן גם להיעשות פרופסור באוניברסיטה, אם 15 כל יום רגיל מתחיל אצלו בצעידה של קילומטרים, הוא רק מחייך בצניעות. ואולי זה בזכות היותו צמחוני? בניגוד לצועד בן ימינו, שאוזניות תקועות באוזנו וסמראטפון בידו, לדני חורך את מסלול ההליכה בלי אבזרים. כך הוא גומא עשרות ומאות קילומטרים. וכפי שהוא מספר, בזמן הצעידה נולדים אצלו מיטב הרעיונות, במקצועו ובכלל. בתנ"ך מסופר על איש משבט בנימין ושמו קיש שאבדו לו אתונות, "ולו היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ). כזה 2 , ישראל טוב ממנו" (שמואל-א ט הוא גם שאול שלנו. עמיתיו לצעידה רואים לעצמם זכות להיות חבריו ומברכים אותו (ואת עצמם) שימשיכו לצעוד איתו עוד הרבה ימי-הולדת.

אם רופאו מרשה לו, בגילו המופלג ובמצבו קילומטרים 80- הרפואי, לצעוד יותר מ בשמש הנגב הקופחת בתחילת חודש אפריל, הוא עונה: "אם אשאל את הרופא הוא בוודאי לא ירשה לי, אז לא שאלתי". אכן, תשובה הגיונית של פרופסור. "כמה שנים עוד אוכל להמשיך את המנהג הזה, אתם שואלים? אינני יודע. אני לא נביא. 82 לפי התוכנית שלי אצעד בשנה הבאה קילומטרים". לדני משתתף (ומנצח) בתחרויות הליכה למרחקים ארוכים, בארץ ובחו"ל, שנה(!). הוא ייצג את ישראל בשתי 60 כבר 1972- אולימפיאדות (ביניהן זו במינכן ב מספורטאינו על-ידי 11 שבה נרצחו מחבלים פלסטינים מארגון "ספטמבר השחור"). הוא מחזיק בשיאים אמריקניים 100- מייל, ל 50- ועולמיים בהליכה ל מייל. לפני מספר שנים 100- קילומטרים ול מייל לבני 100- קבע שיא עולמי בהליכה ל ומעלה. תמונתו נתלתה במכון ויינגייט 70 על "כותל גדולי הספורטאים היהודים" לצד תמונותיהם של מרק ספיץ, אסתר שחמורוב-רוט, יעקב חודורוב ועוד גדולים ונכבדים. בדרך כלל ספורטאי ישראלי מפסיק שלו, בין אם 30- את פעילותו בשנות ה הוא כדורגלן, כדורסלן או אתלט. שחיינים , מתעמלות 30 פורשים עוד לפני גיל

בבוקר 3:00- פתאום קם פרופסור ב ומתחיל ללכת. שאול לדני, פרופסור אמריטוס במחלקה להנדסת תעשייה במארס מביתו ביישוב 31- וניהול, יצא ב ? כי זה 81 קילומטרים. למה 81 עומר וצעד , וצעידה של מספר 81- היה יום הולדתו ה קילומטרים כמספר שנות חייו היא אצלו שנים כשהיה 31 מסורת. כך החליט לפני בשבתון באוניברסיטת ג'ורג'יה-טק בארה"ב, . אבל הוא טעה בדבר קטן 50 והוא אז בן – הוא לא הביא בחשבון שכל שנה הוא מתבגר בשנה ולכן כדאי שיפחית כל שנה קילומטר, ובמקום זה הוא מוסיף קילומטר. קילומטרים, כשהיה 60 צעד 60 כשהיה בן . בצעידה 81 , והפעם צעד 70 צעד 70 בן קרתה לו 73- שציינה את יום הולדתו ה תקלה קטנה: "טעיתי בחישוב, הייתי 73 שקוע במחשבות, וכך לא עצרתי אחרי ."75 קילומטרים אלא אחרי האביבים" הצטרפו 81 במהלך "צעדת אליו חברים ועמיתים. בלטו בהשתתפותן: פרופ' טל אורון גלעד, ראשת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, וחברות סגל המחלקה - פרופ' יעל אידן ופרופ' סיגל קילומטרים, 10 ברמן. היה מי שצעד איתו . רק 25 , וצועד אחר אפילו 15 אחר צעד ישיש-הפלדה צעד את המסלול כולו. גם סתימה בעורק שהצריכה ניתוח מעקפים ועוד מחלה קשה לא עצרו אותו. לשאלה

השורד האולטימטיבי שאול לדני ניצל מן הטבח באולימפיאדת מינכן. הוא ניצל ממוות גם בילדותו כשהיה אסיר במחנה-הריכוז הנאצי ברגן-בלזן. "אני זוכר כל יום מששת החודשים שהייתי שם – את הרעב, הקור, הקריאות הבלתי-פוסקות להתייצב למסדרים, גדרות-התיל המחשמלות, מגדלי-השמירה, וקציני האס.אס. שצרחו עלינו כל הזמן. אחד מהם אני זוכר במיוחד, הייתה לו שפה של ארנבת. גם את האסירים ההולנדים שבמחנות הסמוכים לנו אני זוכר, אלה עם בגדי הפסים. המראות האלה שראיתי כילד בן שמונה נחרתו עמוק בנפשי".

13 | אבג

Made with FlippingBook flipbook maker